U bent hier: Home / Irakoorlog oorzaak crisis

Irakoorlog oorzaak crisis

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2013 11:20
Opgeslagen onder:

De Europese schuldencrisis die uitbrak binnen het eurogebied nadat Griekenland als gevolg van de kredietcrisis zijn schulden niet meer zelfstandig kon financieren, is het causale gevolg van het illegale geweld van westerse mogendheden in Irak en andere Islamitische landen. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie hebben dit bevestigd tegenover hét Goede Nieuws™.

Economie is in belangrijke mate afhankelijk van vertrouwen. Het is een eenvoudig econmisch principe dat wannneer het vertrouwen stagneert, dit van negatieve invloed is op de economie. Top-ambtenaren van de Centrale Economische Commissie hebben aan de verslaggever van hét Goede Nieuws™ bevestigd dat dit principe aan de basis ligt van de crisis. In het algemeen wordt aangenomen dat de financiële techniek van securitisatie of effectisering of vertiteling, de basis is voor de economische crisis op aarde. Securitisatietransacties die in subprime hypotheken hadden geïnvesteerd konden hun verplichtingen (deels) niet nakomen. Hierdoor hielden financiële instellingen de hand op de knip en dreigde het internationale geldverkeer tot stilstand te komen, en was de economische crisis geboren.

Deze theorie over securisatie houdt geen rekening met feiten die in het algemeen buiten economische modellen gehouden worden. Bijvoorbeeld het feit van het onrechtmatige karakter van het geweld van westerse mogendheden in Islamitische landen. Dit geweld, waarvan elke gewone burger aan kan voelen dat het buiten proportioneel is, heeft het fundament onder de wereldeconomie vandaan geslagen. De technieken van securitisatie of effectisering of vertiteling zijn niet van dien aard dat het de hele wereldeconomie kan laten instorten. Het kan negativiteit in de conjenctuur veroorzaken, het kan consumenten van financiele diensten benadelen. Om de hele wereldeconomie onderuit te halen is meer nodig, een catalisator.

Deze catalisator is geleverd door het illegale westerse geweld in Islamitische landen en het bijkomende afnemende producenten en consumenten vertrouwen. Overheden die zonder geldige reden bevriende landen met geweld binnenvallen met het oogmerk van 'regime change', kunnen moeilijk vertrouwd worden door burgers. Dat de oorlog zonder geldige reden in Irak in de media en politiek niet als oorlogsmisdaad gekwalificeerd is, houdt niet in dat deze kwalificatie niet daaraan gegeven hoort te worden. Het letsel wat is aangericht in Irak en andere Islamitische landen is een kostenpost wat de oorlogvoerende naties nog niet in de begrotingen hebben opgenomen.

Overheden die gelegenheid geven aan oorlogen zonder geldige reden verliezen vanzelf het vertrouwen van producenten en cosumenten, en leggen daarmee de basis voor economische crisis. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie die het kabinet adviseren in verband met de economische crisis bevestigde tegenover Goede Nieuws dat het inderdaad zo is dat de oorlog zonder geldige reden in Irak, de basis heeft gelegd voor de cisis. Ook gaven zij aan dat zij deze wijsheid vanzelfsprekend niet aan het kabinet konden overbrengen. Daarmee zouden de ministers immers worden uitlegd dat de oorlogsmisdaden van het CDA en de VVD en het gebrek aan verzet van de rest van de politiek, de oorzaak van de economische crisis is. Happen naar de baas gaat ook de top-ambtenaren van het CEC niet eenvoudig af.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus