U bent hier: Home / Israël ambieert chaos

Israël ambieert chaos

by J.L. de Kreek — last modified 19-10-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen weten niet dat Israël opgericht is te Basel 29-31 augustus 1897 als vereniging met als oorlogsdoel de 'Endlösung der Judenfrage' te laten plaatsvinden. Bij en tijdens de oprichtingsvergadering heeft de held van Wilders in team verband met andere gezaghebbende Zionisten de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbonden en hen bij meerderheid veracht als bedelaars. In die tijd hebben de helden van Wilders ook ritueel het Armageddon Monster opgetuigd.

Het staat allemaal te lezen in de talrijke publicaties van de helden van Wilders waarop niemand ooit ingaat. Wilders plaats de oprichters van Israël op een voetstuk terwijl het slavendrijvers en gettomanagers zijn. Wilders volgt de gelogen geschiedenis van de Joden zoals die door de Zionisten gepropageerd wordt. De Zionisten hebben de antisemieten geaccrediteerd om Joodse rijkdommen te executeren.

Zionisten betaalde Hitler. Zionisten hadden Auschwitz in bezit toen daar Joden zijn vergast. De onafhankelijkheidsverklaring van 1948 is niet de oprichtingsdatum van Israël. Vanaf augustus 1897 bestaat Israël als militante organisatie met kennelijk terroristisch oogmerk de Joden te beroven van de mensenrechten die na de Franse Revolutie zijn ingevoerd. Zionisten zijn van een brutaal soort terroristen die nergens voor terugdeinzen en liegen dat het gedrukt staat.

Gelukkig dat het recht op vrije meningsuiting ook het recht op informatie inhoudt. Waardoor de authentieke publicaties van de helden van Wilders voor iedereen vanaf de luie stoel in het Engels en Duits te lezen zijn. In het Amsterdamse Concertgebouw anno 1922 namen medewerkers van de Telegraaf de Blauwdruk voor de Holocaust reeds in ontvangst. Geschreven door één van de helden van Wilders. In zijn dagboeken. Deze dagboeken zijn van grote historische waarde omdat het helder zicht geeft op wat er voorafging aan Hitler en de concentratiekampen en bewijst dat de held van Wilders feitelijk de Holocaust bedacht heeft.

De Holocaust is bedacht door Theodore Herzl, held van Wilders, grondlegger van het Zionisme en 'founding father' van Israël, niet door Hitler. Hitler was uitvoerder van de plannen van de helden van Wilders. Betaald door de familie van de patroon van de helden van Wilders. Vereniging Israël zoals dat te Basel 1897 is opgericht door de helden van Wilders heeft als doel de bulk van Joden op te drijven naar het wereld-getto om ze rijp te maken voor de Hel van Meggido. Hitler, Israël, Wilders en GeenStijl zijn deelnemers aan één en dezelfde Kruistocht.

De Joden zoals Joden zijn hebben nooit enige Joodse staat geambieerd sinds de veronderstelde dood van Jezus Christus aan het kruis of de martelpaal. Sinds die tijd verblijven Joden in de Diaspora wat inhoudt dat Joden de Drie Eden handhaven. Joden die de Drie Eden handhaven worden assimilerende en emanciperende Joden genoemd die consequent beschermd zijn, erkennen ook de Zionisten in hun publicaties. De Zionisten wilden niet emanciperen en/of assimileren want de Zionisten willen de meesters en personen in bezit van de knuppels van de getto-politie zijn.

De Nazi's zoals Nazi's echt zijn is een Zionistisch geïnspireerde beweging waarbij fascisten, racisten en antisemieten ondersteuning leveren aan het Zionistische plan van de helden van Wilders om alle minderheden te separeren om te beginnen bij de Joden in 1940-1945. Vereniging Israël is opgericht in 1897 met het oogmerk de familie van de patroon van de helden van Wilders te laten kronen als vorst van alle Joden. Deze familie was in de periode daarvoor -in het Heilige Romeinse Rijk- de baas over Joodse getto's en in verenging met de helden van Wilders en hun volgers verantwoordelijk voor de pogroms op de Joden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus