U bent hier: Home / Israël begon Tweede Wereldoorlog

Israël begon Tweede Wereldoorlog

by J.L. de Kreek — last modified 05-01-2016 09:30
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn niet als Joden. Zionisten zijn als Katholieken. Met een diepliggende behoefte aan wederrechtelijk Diaspora revisionisme. De Zionisten zijn de grondleggers van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Deze genocide wordt Holocaust genoemd omdat Zionisten doen alsof zij Joden zijn. Zionisten zijn geen Joden. Zionisten zijn anti Joods en dragen bij aan de bouw van het Duizendjarig Nazirijk.

De Zionisten beroepen zich op fabeltjes om zich te legitimeren. De man die na de Franse Revolutie prominent het antisemitisme heeft omarmt is de Zionistische held van Geert Wilders die tevens vooraanstaand journalist was met publicaties in diverse tijdschriften. Zoals the Jewish Chronicle. Andere zogenaamde Joodse journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad dragen bij aan het bedrog door te frauderen in verband met de naaste en uiteindelijke doelstelling van de organisatie van de helden van Wilders die bij oprichting vereniging Erez Israël genoemd is.

De hele oprichting van de Staat Israël vanaf de initiatieven der Zionisten in 1897 met vereniging Erez Israël en het oorlogsdoel de antisemieten de Joodse rijkdommen te laten executeren en de Joden te vernietigen, is de kwade trouw van getto managers die na de Franse Revolutie en de invoering van democratie en algemene mensenrechten macht verloren aan het volk. De held van Wilders schrijft nadrukkelijk dat Joden sprookjes verteld moeten worden om ze naar onherbergzame gebieden te lokken. Hij doelt daarmee op de slaven die nodig waren voor de ontginning van Palestina voor de familie van zijn patroon.

Er is één familie die patroon is of was van de Zionisten of althans van de Zionistische held van Wilders. Dat is het wereldhuis van de bankiersfamilie Rothschild. Deze familie was in het Heilige Romeinse Rijk gettomanager van Joodse getto's en droomde ervan te regeren als een vorst over alle Joden. De familie Rothschild wordt door de held van Wilders, die veel gelezen journalist was, aangewezen als de familie die de legers der grote machten commandeert met de familiebezittingen en waarvan een ieder voor vrede afhankelijk is.

De held van Wilders die grondlegger is van de Staat Israël en oprichter van vereniging Erez Israël bepaalde dat antisemieten gecrediteerd werden en dat antisemitische landen de beste bondgenoten zijn van de Zionisten. De Zionisten en de antisemieten werken innig samen aan de stichting van het Duizendjarig Nazirijk waarvan meest waarschijnlijk de familie Rothschild de aanvoerende aristocratie vertegenwoordigt.

Dat zijn de feiten die in verband met het algemeen Holocaustonderwijs en ook het begrip van de bron van het antisemitisme algemeen bekend moeten zijn en waarvan de Zionisten mede middels dreigen met geweld, de waarheid onder de pet houden. De waarheid over Joden komt Zionisten slecht uit omdat de waarheid over Joden onderwijst dat de Zionisten verantwoordelijk zijn voor de Jodenvervolging van 1940-1945. De Nazi's waren domweg de contractpartij en huurlingen der Zionisten. De Nazi's waren een uitvoerende Zionistische macht.

De familie Rothschild (Nasi's) heeft een bepalende vinger althans groot belang gehad in de voorbereidingen op en uitvoering van de Tweede Wereldoorlog en had Auschwitz in bezit. De stichting van Israël en de daarmee gepaard gaande Tweede Wereldoorlog die Israël begonnen is draaide om zelfverrijking voor de familie Rothschild en partners. Dat is allemaal te lezen in de dagboeken van de Zionistische helden van Wilders die imponeren als de Blauwdruk voor de Holocaust of de terroristische agenda van Zion waarover de Telegraaf Media Groep en de journalisten van het NIW en overige Zionisten zoals Leon de Winter een ieder bedriegen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus