U bent hier: Home / Israël beraamde Holocaust

Israël beraamde Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 22-12-2013 14:50
Opgeslagen onder:

In tegenstelling tot wat meeste mensen denken bestaat Israël sinds 1897. Met bestuurlijke lichamen geconstitueerd te Basel bij en tijden het Eerste Zionistische Congres. Door slavenhandelaren en vrienden van het Vaticaan, financieel ondersteund door de Rotsschildbankiers familie die de legers van de grote machten commandeerde met geld.

Theodore Herzl en Max Nordau waren de voormannen en bedenkers van de 'Endlösung der Judenfrage' en segregatie van andere minderheden. Europa voor de Katholieken. Israël voor de Joden. Azië voor de Aziaten etc. Theodore Herzl bedacht de deportatie per treinen, het concept van 'lebensraum' en de concentratiekampen. Nordau heeft het in 1899 reeds over de beruchte zes miljoen Joden. In 1911 bevestigt hij dat de weldenkenden in Europa verlof gegeven hebben tot de vervolging van zes miljoen Joden. 

Al in 1900 wisten de Zionisten dat er in Europa exact zes miljoen Joden geholocaust zouden worden. Ver voordat Hitler bekend was. Ver voordat ze weten konden of er inderdaad zes miljoen Joden ritueel geofferd zijn ter ere van de kolonisatie van Palestina. Het draait bij de Zionisten om de verkrijging van racisme en anti-semitisme overal waar zij zijn. Daarmee kunnen zij Joodse rijkdommen liquideren en het Joods getto vullen opdat zij straks allen geslacht worden bij en tijdens de laatste oorlog waarmee de Maccabeeën het koninkrijk van de Rothschild bankiers in Israël definitief vestigen als kroon op het Derde Rijk.

Israël is alles waar de Nazi's voor staan. Het de Staat van en voor Nazi's. Aan de ene kant de Nazi's die doen alsof zij Joden zijn en aan de andere kant de Nazi's zoals iedereen ze heeft leren kennen met Hitler en Eichmann en de SS waaronder opvallend veel Joden. De Joden werden een Staat, een Natie, een nationaliteit door de oprichting van Israël in 1897. De niet Joodse Staten deden niks tegen de vervolging van de Joden omdat dit een binnenlandse aangelegenheid was van de Staat Israël die zich toen reeds ruimschoots bediende van militaire middelen, geheime diensten, rechtspraak en het bedreigen van de wereldgemeenschap als er niet onmiddellijk werd meegewerkt aan de Jodenvervolging van 1940-1945.

Volgens de Zionisten in de eigen geschriften genoten zij vooral van het tempo waarmee zij de Endlösung en opvolgende Exodus volbrachten en het materiële profijt wat zij daarmee overigens onrechtmatig verwierven. De Zionisten hebben het in 1897 reeds over Palestina en de Palestijnen dus wat de Zionistische hypocrieten en Katholiek arabist Hans Jansen beweren dat Israël in 1940 een land zonder volk was en de Joden een volk zonder land is je reinste Nazi-propaganda. De Joden hadden waren geen volk zonder land. De Joden woonde naar alle tevredenheid in de Diaspora tot de Zionisten in 1897 de opwachting deden.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn Joden voortgaand in de hoek gedrukt door de Zionisten. Belijdende Joden worden weggezet als sekte en er zijn niet weinig Joden vermoord of vervolgd omdat zij de waarheid van de feiten openbaar maken. De Joden van Irak verklaren zelf dat zij bedreigd zijn door de Zionisten om naar Israël te emigreren. Het Israëlisch bestuur liegt dat dit niet waar is. Het Israëlisch bestuur is Nazibestuur. Dat is nooit anders geweest. Joden hebben altijd gesteld dat Zionisten GEEN vertegenwoordigers van Joden of Jodendom zijn. Nooit geweest en zij zullen dat nooit zijn.

Het mandaat wat verstrekt is aan de Rothschild bankiers en het Israëlisch bestuur ter verkrijging van Palestina is nietig of althans vernietigbaar omdat het op basis van bedrog en/of onder afdreiging van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verkregen is. De NSA kan de kantoren sluiten omdat alles wat het weten moet over de grootste vijand van Amerika te vinden is in de openbare Israëlische archieven.

Beweert wordt dat de Mossad de aanslagen op Amerikaans grondgebied gepleegd heeft 11 september 2001. Het is allerminst ondenkbaar. De Israëlieten zijn de grondleggers van het modern terrorisme. Vandaag bedreigen zij het Nederlands bestuur en de rechtspraak met 'dire consequences' wanneer in de door hen aangespannen strafzaken tegen hetzuur.nl de waarheid van de feiten herkend of erkend wordt. Wie denkt dat dit niet leiden kan tot burgeroorlog in Nederland heeft het mis.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus