U bent hier: Home / Israël beul Dresden

Israël beul Dresden

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Ter gelegenheid van de 72ste herdenking van het bombardement op Dresden is het tijd dat de waarheid en de feiten over de Tweede Wereldoorlog bekend worden gemaakt. Alle grote machten die betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog zijn gecommandeerd door het bezit van het wereldhuis van de familie Rothschild. De familie Rothschild heeft samenwerkend met de helden van Wilders de Holocaust voorbereid en laten uitvoeren door antisemieten. Dat dit zuiver de feiten zijn blijkt uit publicaties van de helden van Geert Wilders.

De helden van Geert Wilders zijn journalisten en prominente schrijvers die in vereniging met andere Zionisten en financiële en steun anderszins van het wereldhuis van de familie Rothschild, Israël hebben opgericht. De oprichting van Israël vond plaats te Basel 29-31 augustus 1897. Het is opgericht als vereniging met de naam vereniging Erez Israël. Bij en tijdens de oprichtingsvergadering hebben de leden bij meerderheid de Joden beledigd en bedreigd en eenzijdig de mensenrechten voor hen ontbonden.

De officiële onvervalste protocollen van deze vergadering staan op Internet. Iedereen kan daarin lezen dat de Zionisten onder leiding van de held van Geert Wilders de gelijke behandeling van Joden afwijzen. In zijn dagboeken uit die tijd laat de held van Wilders erover geen misverstand bestaan dat hij Joden veracht en meer antisemitisme wil en dat hij de antisemieten ziet als de trouwste bondgenoten van de Zionisten. De antisemieten van Adolf Hitler zijn betaald en geprovoceerd door de vrienden van het wereldhuis van de patroon van de helden van Wilders. De Zionisten zijn de Tweede Wereldoorlog in 1897 begonnen.

De Eerste Wereldoorlog is ook een oorlog van de Zionisten. De Duitsers hadden de Eerste Wereldoorlog zonder schot op eigen grondgebied welhaast gewonnen in 1916 toen de Amerikaanse publieke opinie aan de kant van de Oosterburen stond. Op initiatief van Zionisten heeft de Amerikaanse publieke opinie zich tegen Duitsland gekeerd en kon het grote geweld beginnen. Tot de anti-Joodse maatregelen van 01 april 1933 en de inval van Polen is besloten ter verdediging tegen Joodse vijandige binnenlandse strijders omdat de Zionisten zogenaamd als Joodse Natie vanaf Amerikaans grondgebied 23 maart 1933 de oorlog aan Duitsland verklaarde en om Duitsers in Polen veilig te stellen.

De Bruinhemden zijn de paramilitaire organisatie van de held van Wilders die voor de oorlog reeds ook de locatie van het kamp Auschwitz heeft uitgekozen. Jodenhaat in West Europa nadat de Franse Keizer Napoleon de gelijke behandeling voor Joden invoerde is door de Zionisten gezaaid om het leven van de Joden in Europa dermate zuur te maken dat zij onvrijwillige emigratie als kolonisten naar Palestina accepteerde. Dat de Nazi's agenten waren van de Zionisten en dat dus de Zionisten de Joden hebben uitgeroeid blijk onweerlegbaar uit de eigen verklaringen van de helden van Geert Wilders die zij middels hun publicaties hebben geopenbaard.

Dat uiteindelijk Dresden met de grond gelijk is gemaakt tegen alle regels van het oorlogsrecht in hoeft niemand te verwonderen want Groot Brittannië heeft met de Balfour verklaring aan Lord Rothschild een hoofdrol gespeeld tijdens de voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog. Al ruim voor de oorlog was het de bedoeling van de coalitie van Zionisten, kapitalisten en Katholieken om Duitsland te verwoesten en Joden uit Europa te verdrijven. Hitler is betaald door de vrienden van het wereldhuis van de patroon van de helden van Wilders speciaal om een gewelddadige revolutie te bewerkstelligen en de Fransen een hak te zetten in verband met het Verdrag van Versailles.

In die tijd waren relatief veel leden van de communistische partij Joden. Joden, ook in Oost Europa, hebben altijd steun ondervonden van de arbeiders in de strijd tegen de antisemitische honden van het wereldhuis van de familie Rothschild. De Joden die tot de Tweede Wereldoorlog in Oost Europa in getto's zijn gehouden stonden onder bestuur van de familie Rothschild. Deze familie kreeg speciaal vergunning van het Heilige Romeinse Rijk met stadsrechten om in de eigen getto's de Joden middels zelfbestuur gegijzeld te houden.

De pogroms op de Joden in Oost Europa in de periode vanaf 1895 tot 1940 zijn opgang gebracht op initiatief van de helden van Wilders. De helden van Wilders voerde in West en Oost Europa de meest productieve campagne tegen Joden in Europa en motiveerde alle wereldleiders om de Zionistische Endlösung der Judenfrage uit te voeren. Bedacht door journalist Theodor Herzl. Herzl heeft zijn plan voor de Endlösung geschreven in zijn dagboeken en nog een paar publicaties. In 1922 en 1924 zijn de dagboeken van deze held van Wilders in delen in het Duits uitgegeven. Ook waren deze boeken onderwerp van een evenement in het Amsterdamse Concertgebouw waarbij journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf de dagboeken in bezit kregen. De recensies in hun kranten waren lovend.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus