U bent hier: Home / Israël ende Franse Revolutie

Israël ende Franse Revolutie

by J.L. de Kreek — last modified 14-07-2015 16:15
Opgeslagen onder:

Jaarlijks vieren de Fransen op 14 juli de Franse Revolutie. Quatorze Juillet. Op deze dag staat Frankrijk stil bij de bestorming van de Bastille, het begin van de Franse Revolutie anno 1789. De Franse Revolutie maakte een eind aan de ongebreidelde macht van Kerk en aristocratie. Na de Franse Revolutie werden democratie en mensenrechten ingevoerd in West Europa. Ook werd slavernij afgeschaft. Enorm in het voordeel van Joodse minderheden want door de mensenrechten verdampte het antisemitisme.

De voordelen van de Franse Revolutie waren nadelen voor de machthebbers. Zoals de familie Rothschild die al in de 17e eeuw droomde van vorstelijke alleenheerschappij over alle Joden. Bovendien was de kring rond de familie Rothschild diep geworteld in de slavernij dus met het afschaffen van de slavernij verloren deze personen handelsdebiet. Het duurde ongeveer honderd jaar voordat de aristocraten hun beweging tégen de vrijheden van de Franse Revolutie in stelling konden brengen.

Dat gebeurde met de Zionisten en Herzl en Nordau die te Basel in 1897 vereniging Erez Israël oprichtte juist als organisatie tégen de democratie, tégen de mensenrechten en tégen assimilerende en emanciperende Joden in Europa. De Zionisten beloofde de familie Rothschild verveelvoudiging van vermogens wanneer het de onzalige plannen van Herzl om Palestina te koloniseren zou ondersteunen. Zo gezegd zo gedaan. De Rotschilds commandeerde de legers van de grote machten met hun geld. Iedereen was voor vrede van hen afhankelijk. Het staat allemaal letterlijk genoteerd in de dagboeken van de 'founding father' van Israël.

De feiten hoeven alleen overgeschreven te worden uit de meer dan vijfduizend pagina's geschiedenis die door Esther Voet & co onder het tapijt worden geschoven. Israël is bedoeld als wereld-getto voor de Joden. Oogmerk is de vestiging van Groot Israël tussen de Eufraat en de Nijl als Koninkrijk voor de familie Rothschild. De familie Rothschild is de familie die Hitler betaald heeft, eigenaar was van Auschwitz, Charlie Hebdo laat drukken en getrouwd is met de zus van Paris Hilton. Israël is geen Joodse Staat. Er zijn nooit democratische verkiezingen geweest om Israël of de Zionisten aan te wijzen als vertegenwoordigers van de Joden.

Israël is in strijd met het Joodse geloof. Sinds de verwoesting van de tempel is het traditie onder Joden op basis van het geloof in de Thora dat Joden geen Joodse Staat ambiëren. De Joden moeten van Gd in de Diaspora verblijven als metafysische 'wiedergutmachung' voor hun zonden meer dan twee duizend jaar geleden. Deze eeuwen oude traditie veranderde plotseling iets meer dan honderd jaar geleden onder dreiging van geweld door de Zionisten. Van meet af hebben de Zionisten democratie en mensenrechten bestreden, en verzet tegen hun dictatuur neergeslagen met grof geweld. Van meet af willen de Zionisten strikte beperkingen op vrije meningsuiting en dat Joden vernietigd worden. De vernietiging van de Europese Joden en het Jodendom in Europa is het oogmerk van de Zionisten.

Compleet in lijn met de eeuwen oude diepliggende wens der Katholieken. Om een eind te maken aan het Jodendom in Europa bedachten de Zionisten eerst dat alle Joden bekeerd moesten worden tot het Katholicisme. Vervolgens bedachten de Zionisten dat de bulk van Joden per treinen via transitcentra gedeporteerd moesten worden, opdat de Exodus precies zou samenvallen met de Katholieke Eind Tijd agenda. Het staat allemaal woord voor woord letterlijk in de talrijke Zionistische geschriften waarvan Esther Voet & co niet willen dat de inhoud algemeen bekend is daarom bedreigen zij Nederlandse autoriteiten met 'dire consequences' wanneer de waarheid en de feiten worden erkend.

Het antwoord van de tweede generatie op de terroristische dreigingen der Zionisten om de Joodse waarheid over het voortgaande diep zieke hufterige gedrag der Zionisten te ontkennen is juridisch slopen van Esther Voet & co. Dat meisje en haar vriendjes en vriendinnetjes nemen deel aan omvangrijke Internationale Misdrijven. Zoals Esther Voet & co weten heeft Nederland een traditie hoog te houden als het gaat om de bestrijding van Internationale Misdrijven. Vroeger met de Franse Revolutie werden parasieten als Esther Voet & co gewoon aan de guillotine overgeleverd. Tegenwoordig gaat het slachten van varkens beschaafder.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus