U bent hier: Home / Israël heeft Joden vergast

Israël heeft Joden vergast

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2017 10:15
Opgeslagen onder:

De Joden zijn door Israël vergast. Hitler is geholpen door het bestuur van Israël in oprichting. Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897 met het oogmerk de Endlösung, Holocaust en Exodus te laten plaatsvinden en een persoon als Hitler aan te stellen om het te regelen. Auschwitz was een Israëlisch kamp, een kibbutz. Gebouwd op initiatief van de onderneming van de familie die als vorst wil regeren over alle Joden.

De Tweede Wereldoorlog is de oorlog van Israël tegen de minderheden. Moderne racisme, fascisme, apartheid, anti-demofractie, komt allemaal uit de koker van de leden van het bestuur van Israël in oprichting sinds 1897. De Nazi's werkte voor en tijdens en na de oorlog diepgaand samen met de Zionisten. De Zionisten en het Zuid Afrikaanse apartheidsregiem gingen ook hand in hand. De Zionisten zijn de Nazi's en de Nazi's zijn Zionisten.

De naam Israël is gestolen van de Joden. Israël is de naam van de Joden. Door deze naam te kapen geven de Zionisten een zweem van Joodse legitimatie aan hun Nazisme, terwijl de Joodse normen en waarden zich met hand en tand verzetten tegen het Zionistische gedachtegoed. De Zionisten verkrachten het Jodendom en vermoorden de Joden. De Zionisten willen alle minderheden separeren. Elke minderheid een eigen getto.

De Zionisten hebben Israël bedoeld als wereldgetto. Daarom dat die muur rond Israël is gebouwd. Dit is niet om terroristen buiten te sluiten. Dat is om Joden binnen te houden zodat ze geen kant op kunnen wanneer de finale Holocaust aanvangt. De bedoeling van de Zionisten is dat antisemieten alle Joden naar Israël opdrijven om ze daar volledig te laten uitroeien door de westerse Kruisvaarderslegers of de gewapende Jihad. Die beide overigens gesponsord zijn door Israël of haar vrienden!

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus