U bent hier: Home / Israël historische vergissing

Israël historische vergissing

by J.L. de Kreek — last modified 21-06-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen denken dat Israël een Joodse Staat is. Israël is opgericht door de Nazi's. De plannen voor het wereld-getto zijn in 1897 bedacht door journalisten met antisemitische en antidemocratische visie. Deze plannen zijn verspreidt door vooraanstaande schrijvers en journalisten waaronder journalisten van de Telegraaf. Adolf Hitler was werknemer van de 'corporate oligargy' die ook verantwoordelijk is voor de aanslagen 11 september 2001.

De muntDe Joden zijn tegen een Joodse Staat. De Joden hebben Israël nooit gewild. Israël is ondemocratisch opgericht door Hitler en Eichmann en hun partners. De Israëlisch hebben hun vriend Eichmann geëxecuteerd, kennelijk om te voorkomen dat bekend wordt dat Eichmann de grootste vriend was van Israël en precies deed wat het bestuur van Israël in oprichting van hem verwachtte. Het bestuur van Israël in oprichting heeft voor het eerst officieel vergaderd te Basel 29-31 augustus 1897 toen het Vereniging Erez Israël oprichtte met het oorlogsdoel de Joden onvrijwillig te laten deporteren door antisemieten en hen in kampen als slaven uit te buiten.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zoals deze in Europa wordt onderwezen is gebaseerd op terrorisme gerelateerd bedrog van de daders. Britten, Israël in oprichting en de VS zijn de grondleggers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Hitler was handlanger van het bestuur van Israël in oprichting. Auschwitz was bezit van hun gemeenschappelijke suikeroom. Israël draait om de macht van de familie Rothschild en partners. Deze familie wil al heel lang, sinds het Heilige Romeinse Rijk, als vorst regeren over de Joden. Daartoe heeft het Joden in getto's gehouden en onder druk gezet middels pogroms door hun antisemitische vrienden.

De voorvaders van de bestuurders van Israël in oprichting zijn reeds geruime tijd heer en meester op aarde. De Franse Revolutie heeft daaraan niks veranderd. De Franse Revolutie eind 17e eeuw bracht vrijheid voor Joden en andere minderheden. Overal in West Europa verdampte het antisemitisme. Dit wordt bevestigd door de publicaties van de leden van het eerste bestuur van vereniging Erez Israël. Na de Franse Revolutie brak er een gouden tijd aan voor Joden in West Europa. Iets waaraan de oprichters van Israel niks hadden want zonder Joden geen wereld-getto.

De publicaties van de eerste bestuurders van vereniging Erez Israël die klip en klaar bewijzen dat het bestuur van Israël en hun handlangers de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn recent ontdekt. Het Meldpunt Discriminatie Internet en het Nieuw Israëlitisch Weekblad wat in 1922 meewerkte aan de verspreiding van de plannen voor oorlog en Holocaust door Israël doen de best te voorkomen dat deze publicaties algemeen bekend worden door betrokken publicisten met Joodse achtergrond lasterlijk te beschuldigen van antisemitisme en de Rechtspraak te bedreigen hen te vervolgen en veroordelen.

De bestuurders van Israël hebben terrorisme gerelateerd een eigen invulling gegeven aan Jodendom wat mainstream is geworden en feitelijk de zuiverste vorm van antisemitisme is. De bestuurders van Israël propageren sinds de oprichting van hun organisatie in 1897 dat Joden massaal moeten terugkeren terwijl het verbond met G-d Jehova de Almachtige Eeuwig Liefhebbende Vader met de Joden een verbod op collectieve of massale terugkeer inhoudt. Politiek maatschappelijke terugkeer van de Joden naar het zogenaamde Beloofde Land is de kern van (klassiek) antisemitisme. In het Jodendom, in ieder geval sinds de Diaspora, zijn de Drie Eden heilig.

De Drie Eden zijn het sociaal contract van de Joden met de gemeenschappen waaraan zij in de Diaspora deelnemen. Door de Drie Eden zijn Joden voorspelbaar en kan erop vertrouwd worden dat zij bepaalde waarde en normen uit henzelf handhaven omdat dit nu eenmaal onderdeel is van het verbond van G-d met de Joden. Weten ze best bij Federatief Joods Nederland. De tekens “Joods” in deze handelsnaam is een terrorisme gerelateerde misleiding, bedoeld om de schijn van Jodendom te wekken en het publiek zand in de ogen te strooien ten behoeve van de belangen van de parasieten van Israël die de wereld naar de kanker helpen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus