U bent hier: Home / Israël = IS

Israël = IS

by J.L. de Kreek — last modified 25-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Israël creëert de eigen vijand voor bestaansrecht. Israël is door de Zionisten opgericht te Basel 1897. De Zionisten zijn de vrienden van slavendrijvers en andere opportunisten. De Zionisten wilde Palestina in de macht voor geld en de lol van de vlotte realisatie van de Exodus. De Zionisten spannen samen met het Vaticaan en Amerikaanse en Britse ambtenaren en journalisten en soortgelijke lui in andere landen.

Dat meeste mensen niet weten dat Israël de eigen onzichtbare vijand is waartegen de zogenaamde Joden strijden komt door het hardnekkige bedrog in media en journalistiek met voorop personen als Esther Voet, Jan Roos, Thierry Baudet, Geert Wilders, De Volkskrant en de Telegraaf Media Groep. De familie die Israël als Koninkrijk is beloofd wanneer het de Endlösung, Holocaust en Exodus financiert en anderszins ondersteunt laat ook Charlie Hebdo drukken.

De familie Rothschild strijdt met de bezittingen in ieder geval sinds het Heilige Romeinse Rijk tegen de belangen van Joden in het algemeen en de Oost Europese Joden in het bijzonder. Het speciale aan de Joden is dat er grofweg twee Joodse stammen bestaan. Joden van het Semitische ras zoals Mohammed ook Semiet is en Joden van het Asjkenazische ras. De Asjkenazim. De leiders van de Asjkenazim zijn de Nasi's, met een “s” geschreven. Omdat zij symbiotisch samenwerkte met de Nationaalsocialisten om Hitler en Eichmann Zionistisch geïnspireerd de Holocaust te laten uitvoeren als Kabbalistische kutsmoes voor de roof van het Heilige Land, zijn Zionisme en Nazisme synoniemen.

Palestina is de naam van het Heilige Land waar de Zionisten helemaal niks te zoeken hebben. Zij bezitten geen enkele historische of genetische band met de aartsvader der Joden te weten Abraham. De Semitische Joden stammen van een andere tak van de stamboom van Noah dan Asjkenazim, wat tot het Jodendom bekeerde Euro-Aziaten zijn. Er is een grote groep Joden die in het verre verleden gedwongen is bekeerd door de leiders en altijd middels antisemitische shit van bijvoorbeeld Esther Voet in een toestand van stress is gehouden. 

Daarnaast is er een kleinere groep Joden die hoofdzakelijk uit Zuid Europa, Spanje, Marokko komt die zuiver Semitische wortels bezit en ook last heeft van de Zionisten. Deze groep Joden zijn Thora Trouw en nota bene door Adolf Hitler als 'ebenbürtig' gezien. Hitler had een hekel aan de tot Zionisme bekerde Euro Aziaten die parasitair de samenleving uitzogen. Hij noemde hen de Joden omdat zij zich voordeden als Joodse leiders. Hitler liet zich betalen door deze zogenaamde Joden. Eichmann had al ver voor de oorlog een collegiale band met de Zionisten.

Desondanks zijn alle Joden vervolgd in 1940-1945 en hebben de Euro Aziatische Asjkenazische leiders zoals de overgrootvader van Lodewijk Asscher en Golda Meïr gewoon het eigen volk eerst geofferd in de concentratiekampen van de familie die door de Zionisten het Beloofde Land als koninkrijk is toegezegd wanneer het Holocaust ondersteunt. In die tijd noemde zij de Holocaust nog "Großer Versöhnungsausklang” wat een krachtige metafoor is voor het Bijbelse ritueel uit de oudheid waarbij een kip of wat dan ook kosher's in het veld wordt gebrandofferd uit liefde voor Gd.

Gd in ogen van de Zionisten is 'good'. Het Engels voor goederen. Na de oorlog hebben de Zionisten hun streken niet hoeven afleren want na de oorlog bepaalde de Zionisten wie wel en wie niet schuldig was of gestraft moest worden. Ook tijdens de oorlog waren Zionisten leden van alle aan de oorlog deelnemende strijdkrachten. De legers der grote machten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog professioneel door de Zionisten over het slagveld geschaakt tot Palestina in bezit was en Israël onafhankelijk verklaard. Dit spel is niet voorbij want het einddoel is wereldmacht voor de oligarchy waaraan ook Bill Gates van Microsoft deelneemt. Daarom vergasten de Zionisten nu de Semitische hoofdbewoners van het Beloofde Land op getto's, pogroms en ordinaire uitroeiing. Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf Media Groep zijn in ieder geval sinds 1922 betrokken.

De onzichtbare vijand van vandaag zijn de proxy-legers van Israël zoals IS tegen de mensheid zodat alleen Israël over blijft en de rest ouderwets als slaaf gekerstend wordt door de Papen. De Romeinen van vroeger, de Papen en de Zionisten delen één en dezelfde droom. Onderwerping van de Joden aan hen. De Keizer wilde de Koning der Joden zijn toen Jezus als verlosser werd gekruisigd. Dat Jezus nooit is gestorven aan het kruis of de martelpaal wordt zo weinig verteld terwijl dit wel zeer helder uit alle vertalingen van het Nieuwe Testament blijkt. Jezus zegt het zelf, hij voorspelt het en hij bewijst achteraf dat hij inderdaad niet is gestorven. Zijn volgelingen verschrikt van angst en vrees geloven hem niet. Het Vaticaan heeft later het alleenrecht op lezen en prediken van de Bijbel afgedwongen en de Katholieken chronisch voorgelogen zoals Satan zou doen om de mensheid in de waan te plaatsen.

Israël voert een Bijbelse strijd in het belang van Lucifer waarvan het draaiboek is terug te vinden in Het Woord. De Bijbel. Het Nieuwe Testament vertelt welhaast exact het nieuws van morgen. De Endlösung, de Exodus, de Holocaust en de finale Holocaust die moet leiden tot de definitieve vestiging van het Vorstendom van de familie Rothschild te Israël is allemaal door de Zionisten afgekeken van het Nieuwe Testament en in het bijzonder het boek Openbaring. De Zionisten hebben oude Bijbelse voorspellingen als agenda genomen voor hun politiek maatschappelijke doelen van gisteren en vandaag.

Daarbij hebben zij zich Joden genoemd en Joodse vormen aangenomen en de regels van het Jodendom links laten liggen. De Zionisten zijn de Nazi's. Israël is een Nazistaat. Oogmerk is uitroeiing van alle Joden en separeren van alle overige minderheden. Europa en de wereld zijn en worden opgedeeld in zones die middels muren of anderszins zijn gescheiden. Israël is bedoeld als wereld-getto om de Joden samen te pakken en uit te roeien. IS en/of de kruisvaarderslegers van Donald Trump en de ontwortelde Britten verzorgen de bijpassende vuurzee.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus