U bent hier: Home / Israël is Nazitruc

Israël is Nazitruc

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2014 10:15
Opgeslagen onder:

Israël is een truc van de Nazi's om na een schijnbare nederlaag als winnaar uit de kast te komen. Deze Nazi's doen alsof zij Joden zijn. Het zijn veelal Zionisten met een Ashkenazische achtergrond ondersteund door Katholieke machtswellustelingen. Zij beroepen zich op Bijbelse rechten die er niet zijn. Ook beroepen zij zich op een Bijbelse herkomst die zij niet bezitten. De Bijbelse herkomst van de Zionisten is nakomeling van Ashkenaz en dat is géén Semiet zoals iedereen met minimale Bijbelkennis weten kan.

Deze Ashkenazische joden staan reeds eeuwen aan de basis van pijnlijk Joods getto leven en volksverhuizingen en ook pogroms tegen het eigen volk om de makke lammeren op te jagen naar het wereld-getto alwaar zij allen geslacht worden zullen bij en tijdens de Eind Strijd. De Katholieken en Zionisten en hun volgers zijn leden van de Kerk van Satan. De Paus is de plaatsvervanger van de Duivel op aarde. De helden van Geert Wilders zijn de kwartiermakers van de Tweede Wereldoorlog en Shoah. 

Geert Wilders is als agent van Israël kwartiermaker van de Derde Wereldoorlog en neemt thans voor iedereen eenvoudige waarneembaar deel aan genocide op Semieten in Moslimlanden. Of Wilders wil of niet: Joden en Arabieren zijn één en dezelfde Semitische stam. Dus wanneer Wilders minder Arabieren predikt geeft hij blijk van zijn antisemitische karakter, net als zijn Zionistische helden in hun dagboeken en overige werken blijk geven van hun antisemitische karakter. 

Zionisten, Israël, Katholieken, Geert Wilders en Geen Stijl zijn prominente deelnemers aan een ongerechtvaardigde christelijke kruistocht met moderne middelen tegen de Islam. De kruistocht grijpt voor het publiek waarneembaar aan op de wereldgemeenschap in de VS bij en tijdens de aanslagen 11 september 2001. Het instorten van de torens van de Twin Towers is georganiseerd én uitgevoerd door de vrienden van Jan Peter Balkenende, Jaap de Hoop Scheffer, Maxime Verhagen, Piet Hein Donner, Hirsch Ballin, Mirjam Sterk, Andries Knevel, Matthijs van Nieuwkerk, Jort Kelder en nog wat van die volslagen idioten. 

Omdat het risico met Wilders op meer genocide en meer geweld tegen Nederlandse belangen groot is en hij ontegenzeggelijk Zionistisch geïnspireerd bijdraagt aan de vervolmaking van de genocide op de Joden uit 1940-1945, want de Holocaust is tenslotte mislukt, wordt er de komende tijd rechtens geëscaleerd in zijn richting persoonlijk en toegewerkt naar zijn aanhouding en voorgeleiding. Omdat Wilders gesteund wordt in zijn misdrijven door niet de minsten zullen ook zij aan de strafrechtelijke schandpaal genageld worden. 

Katholieken en Zionisten zijn altijd de grote tegenstanders geweest van Joden in Europa. In 1939 weigerde de generaal van het leger van Israël in oprichting het vredesaanbod van de wereldgemeenschap als niet de bulk van Joden uit Europa verdreven was. De Joden zoals de Joden áltijd geweest zijn prediken emancipatie en assimilatie in de Diaspora, wat helemaal niet inhoudt dat Joden niet in Palestina wonen kunnen of mogen. Diaspora houdt louter afwezigheid in van Joden in het bestuur van een land. Zelfs niet lokaal bestuur. Het waren tenslotte de edele Ashkenazische joden onder wiens lokale bestuur pogroms in Oost Europa plaatsvonden. Pas 117 jaar geleden bedachten de handlangers van slavendrijvers, gettomanagers en Katholieken dat zij als Zionisten de Joden gingen vertegenwoordigen om ze welgevoeglijk als één volk naar het wereld-getto te deporteren. 

Daar wacht hen een verrassing, of verassing of misschien zelfs vergassing want in de Zionistische en de Katholieke agenda staat geprogrammeerd dat de Joden ná een Exodus uit Europa zullen verbranden in de Hel van Megiddo of zich bekeren tot het ware geloof. Adolf Hitler was een echte Kruisridder net als Arabist Hans Jansen, Anders Breivik en Geert Wilders. Tot hen behoort ook Geen Stijl inclusief álle medewerkers en aandeelhouders. Wilders vervolgen is ten titel van de-Nazificatie, die kennelijk niet volbracht is na de Tweede Wereldoorlog.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus