U bent hier: Home / Israël liegt Holocaust

Israël liegt Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 04-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Zeventig jaar na dato is het tijd het naoorlogse zwijgen te doorbreken. Israël en zijn joden liegen de Holocaust alsof het gedrukt staat. Auschwitz was een verschrikkelijke kibboets. De lijkenkelders zijn misbruikt om Joden te vergassen. Crematoria zijn besteld door Israël in oprichting om grote aantallen Joden tegelijk kabbalistisch te brandofferen ter faveure van het ideaal van een wereld-getto voor Joden. In 1933 is de locatie reeds uitgekozen door de groep van de Zionistische helden van Wilders. De joodse financiers van Hitler hebben het kamp laten bouwen.

De Joden zijn door Israël vergast. Israël bestond al in 1897. Opgericht door de helden van Wilders. Als Staat zonder grondgebied met het oogmerk zich te verrijken aan executie van Joodse rijkdommen en het Joodse volk uit te dunnen. Voor de kolonisatie van het grondgebied voor het Koninkrijk voor de financierende familie Rothschild te Israël waren alleen de 'sweet seventeens' nodig. De rest en dan natuurlijk vooral de manken, armen, wezen, dagboekschrijfsters en goochelaars konden worden geruimd.

Dat de Zionisten al in 1897 de antisemieten accrediteerde om da massa te controleren schrijven de Zionisten zelf. Ook schrijven de Zionisten zelf dat de Tweede Wereldoorlog hún oorlog was. Tevens schrijven Zionisten, meer in het bijzonder de held van Wilders, zelf dat Joden vernietigd moeten worden en op elkaar moeten schieten en dat de vrijheid van meningsuiting vergaand moest worden beperkt. Vandaag bedreigen Zionisten als Esther Voet en Barbera Barend namens het CIDI en Ronald Eissens namens het Meldpunt Discriminatie Internet de magistratuur met “afschrikwekkende consequenties” wanneer de waarheid en de feiten worden herkend of erkend.

Er zijn best veel Joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Rond de honderdduizend Nederlandse Joden en tussen de 1,6 en 3,2 miljoen andere Joden. Zes miljoen Joden zijn er nooit vermoord. Er is geen enkel betrouwbare bron die aannemelijk maakt dat er zes miljoen Joden vermoord zijn. De bronnen die er zijn en ook door de Zionisten zijn erkend maken aannemelijk dat het aantal vermoorde Joden tussen de 1,7 en 3,3 miljoen ligt. Ook tonen betrouwbare bronnen aan dat Amerikaanse Joden in 1900 reeds collecteerde voor meerdere Holocausten op zes miljoen Joden in Europa.

Israël is misschien wel het ziekste land van de wereld. Het moet worden ontbonden. De familie Rothschild en Rockefeller en de Koninklijke Shell moeten de 'wiedergutmachungen' voldoen want zij hebben in vereniging in 1929 dertig miljoen dollar aan Hitler betaald voor een gewelddadige revolutie in Europa. Bovendien was Auschwitz middels hun ondernemingen juridisch eigendom van de joodse familie Rothschild. Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk was de familie Rothschild dictator van het Joodse getto in Frankfurt am Mein.

De familie wil koning zijn over de Joden. Daarom beveelt het de legers van de grote machten met hun geld en zet het naties tegen elkaar op. Alle aan de conflicten deelnemende landen financierend. De woorden Nasi, wat het Joodse woord is voor voorzitter, en het woord Nazi zijn aan elkaar verwant. Nazi slaat op de innige samenwerking tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Ook is Nazi de afkorting van Asjkenazim. Asjkenazim is het Joodse woord voor tot joodsheid bekeerde Khazars die genetisch NIET afstammen van Abraham en geen broeders of zusters zijn van de Arabieren.

De waarheid is pijnlijk en confronterend voor al die zichzelf verheerlijkende joden in Nederland. Laf, huichelachtig, terroristisch, intimiderend, en vooral het eigen volk benadelend. Er moet een eind komen aan de leugens van de joden over hun schuld aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. De joden vertegenwoordigt door Israël en de Zionisten zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Indien zij niet uit henzelf de feiten en de waarheid erkennen zal er misschien geëscaleerd moeten worden naar hen om de Joden wegens ras of geloof te beschermen tegen het huiselijk geweld van Zion.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus