U bent hier: Home / Israël: Nazistisch wespennest

Israël: Nazistisch wespennest

by J.L. de Kreek — last modified 08-10-2014 10:45
Opgeslagen onder:

Oogmerk van bevriende Staat Israël is het vernietigen van álle Joden of hen bekeren tot het ware geloof. Israël is opgericht door onder andere twee helden van Geert Wilders in samenwerking met Adolf Hitler. Adolf Hitler, Geert Wilders en Israël werken aan dezelfde agenda. Daarbij horen de Katholieken nog te worden opgeteld. Dus Katholieken, Zionisten, Nazi's, Hitler en Geert Wilders komen uit hetzelfde wespennest. Israël is geen Joodse Staat. Israël is een Staat op Nazistische grondslag gesticht door Zionisten als Adolf Eichmann.

Het Eichmann-proces was om het publiek in dwaling te plaatsen, ondersteund door Harry Mulisch die daarover als Joodse journalist schreef. Een andere Joodse journalist is de bedenker van de 'Endlösung der Judenfrage' met treinen werkkampen en executie en vernietiging van Joden en Joodse kapitalen daarbij. Deze man is held van Geert Wilders. Zijn naam is Theodore Herzl. Een derde Joodse journalist is genaamd Hans Knoop die Pieter Menten ontmaskerd heeft; de schuld van de twee vorige genoemde Joodse journalisten aan WOII, de Shoah en Holocaustfraude uit het zicht van het publiek houdend.

 

Verder kan elke andere Joodse journalist zich aangesproken voelen door niet de waarheid over Israël en de stichters te openbaren. Israël heeft niet eens een grondwet. Het is door de oprichters bedoeld als wereld-getto. Omdat de getto's bij elkaar in het wereld-getto makkelijker te managen waren. Daarbij wilde de Zionisten dat er leugens verteld werden aan de Joden om ze naar het onherbergzame Palestina te lokken. De gesprekken waaruit dit blijkt die Herzl had met Baron von Hirsch heeft hij journalistiek getrouw weergegeven in zijn dagboeken die eerst in de jaren zestig van vorige eeuw in het Engels vertaald zijn.

 

Tot die tijd circuleerde de Duitse blauwdruk voor de Holocaust gecontroleerd onder Zionisten en Joden die daarover zwijgen. Dat Hitler betaald is door de familie Rothschild die middels de ondernemingen ook eigenaar was van Auschwitz en de Knesset en de Verenigde Naties sponsort en prinselijke rollen is beloofd in Groot Israël wanneer het de Totaaloplossing van het Jodenprobleem naar idee van dé held van Wilders volgt, wordt verzwegen door Wilders en de Zionisten. De familie Rothschild commandeert de legers van de vijf grote machten met het geld schrijft Herzl getrouw in zijn dagboeken. De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 zijn de vervulling van Zionistische doelstellingen.

 

Zorgvuldig voorbereid door de helden van Geert Wilders. In 1897 officieel met de oprichting van de vereniging Erez Israël wat het bestuurlijk lichaam is van de georganiseerde criminaliteit waarvan de leiders in de huidige tijd een volgende poging wagen om het Duizendjarig Nazirijk definitief te vestigen. Het is allemaal anders met Israël dan iedereen denkt. Voor Joden is Israël de verlossing niet. Israël is de verlossing van Joden. Gefinancierd door de familie die in het Heilige Romeinse Rijk in de 17e en 18 eeuw Joodse getto's bestuurde en in 1929 met Rockefeller en Koninklijke Shell dertig miljoen betaald heeft aan Hitler om een gewelddadige revolutie te beginnen in Europa.

 

De dagboeken van de held van Wilders staan barstens vol met de meest blatante antisemitische teksten. Jodenhaat ten top. Vaak wordt verwezen naar de Joodse achtergrond van de held van Wilders. Hij zou van een orthodoxe familie komen. Herzl had verzet tegen de orthodoxen. Hij wilde leven als de ongelovigen. Hij was jaloers op de gojim en ziekelijk nazistisch. Hij zelfbevlekt zich een ongeluk in zijn dagboeken wanneer hij daarin schrijft over zijn vondst van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Niet een oplossing, née dé Totaaloplossing.

 

Visionair preludeert Herzl in zijn epistel der Judenstaat op de deportaties en de slavenarbeid in de werkkampen wanneer hij de Zionistische liefde voor slavernij, het vervoer per trein en de transitcentra overal beschrijft. Volgens Herzl waren Joden dominant op het spoor. Herzl schrijft ook dat antisemieten de beste vrienden van de Zionisten zijn en dat de Zionisten antisemieten accrediteren om de massa's te controleren. Rond 1897 schrijft Herzl voorts dat het ongeveer z'n veertig jaar duurt om zijn plan in de volle omvang vorm te laten krijgen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus