U bent hier: Home / Israël regelde Holocaust

Israël regelde Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 23-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Vervelend natuurlijk voor de Zionisme lievende vrienden van Israël dat uitgerekend de oprichters van Israël de initiators blijken te zijn van Hitler en de gaskamers. De waarheid is kennelijk te ongemakkelijk voor meeste mensen waardoor de harde feiten over de Jodenvervolging in de doofpot zitten. Dat Joden die het Jodendom volgen absoluut géén vriend zijn van de Joodse Staat en het Zionisme verwerpen als een ideologie van Satan persoonlijk is ook een feit wat zo zelden aan de orde komt in Nederland waarin iedereen vanzelfsprekend sympathie heeft voor de Joden. De feiten liegen niet dus beter is het de waarheid te accepteren.

De Holocaust is bedacht door de grote Joodse leider Theodor Herzl en betaald door de Joodse familie Rothschild en andere Joden. Te Parijs 08 juni 1895 schreef Herzl aan het wereldhuis van de familie Rothschild dat de door Herzl bedachte Endlösung zou eindigen in een “großer Versöhnungsausklang”. Großer Versöhnungsausklang verwijst naar het ritueel brandoffer ter afsluiting van Grote Verzoendag of Jom Kippoer, dat is een Holocaust. Het kamp Auschwitz waar een miljoen Joden zijn vermoord is gebouwd op particulier initiatief van de onderneming van de Joodse familie Rothschild. De locatie van het kamp is in 1933 uitgekozen door de Joden van Betar die tevens de eerste Bruinhemden waren en helden zijn van Geert Wilders.

In het kamp Auschwitz wat tijdens de oorlog in het bezit viel van de Joodse familie Rothschild waren de medewerkers van de onderneming van de Joodse familie Rothschild de grootste beulen. De SS is opgericht door de Jood Emil Maurice. In het Joodse kamp Auschwitz was de SS ondergeschikt aan het civiele bestuur van IG-Farben. Hitler is betaald door Joden. Joden zagen in Hitler de Messias. Hitler is een naam die associaties wekt met vooraanstaande Joodse families. Goebbels had een rabbinale achtergrond. Feder was Zionist. Eichmann zag zichzelf als de tweede Herzl en vereenzelvigde zich volledig met de Zionistische zaak. Zelfs Heydrich zou een Joodse achtergrond bezitten. Ook de overgrootvader van Lodewijk Asscher deed volop mee. Net als de journalisten van het Nieuw Israëlitisch Weekblad en de Telegraaf.

Deze journalisten hadden de plannen van de Joodse leiding voor oorlog, Endlösung en Holocaust al in 1922 in bezit en steunde de misdaden door het verspreiden van nepnieuws. Tot op de dag van vandaag liegt de Joodse leiding zich helemaal te barsten over de eigen diepgaande betrokkenheid bij de voorbereidingen op de Holocaust. Al in 1887 bepaalde de Joodse leiding bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel dat Joden verachtte bedelaars zijn. De mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbindend. Tot die tijd sinds de Franse Revolutie (1789–1799) ging het enorm goed met de Joden in West Europa. Het antisemitisme was verdampt door de gelijke behandeling. Dit word ronduit erkend door de Joodse leiders in hun publicaties. Tevens schrijven zij meer antisemitisme nodig te hebben om de Zionistische zaak te bevorderen.

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust inclusief het regiem van Hitler draaide volledig om de kolonisatie van Palestina en zelfverrijking en machtsverkrijging voor de Joodse leiders waaronder de prominente Joodse familie Rothschild. Personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn vermoord in de kampen van Joodse familie Rothschild mogen de gruwelijke waarheid over de Joodse of althans Zionistische of althans Israëlische achtergrond van Holocaust niet publiceren van Esther Voet want dat vindt deze vaderjood van het NIW antisemitisme. Dan doet ze aangifte en bedreigen haar vrienden de Rechtspraak met “afschrikwekkende consequenties” om de waarheid te ontkennen. De Holocaust is niet voorbij. De Joodse hoofddaders zijn nooit gewroken en hebben een volgende Holocaust geagendeerd gespiegeld aan Ezechiël 38-39 want de Joodse familie Rothschild is nog niet officieel gekroond tot Koninklijke familie van Groot Israël!

De muntVandaag is Israël ommuurd. Zogenaamd om illegale vreemdelingen binnen te houden. De muur rond is Israël is de muur van het wereldgetto wat Herzl wilde bouwen voor de Joden zodat de familie Rothschild hen makkelijk besturen kon. De Joden bestaan grofweg uit twee stammen. De vrije stam uit het Zuiden en de onvrije stam uit het Oosten. De onvrije stam is altijd door de Joodse aristocratie in getto's gegijzeld gehouden. De familie Rothschild woonde in het mooiste, duurste en grootste huizen in de hoofdstraat. De getto's in die tijd waren gevestigd in het Heilige Romeinse Rijk en werden door de Joodse aristocratie zelf bestuurd. Speciale stadsrechten door het Romeinse Rijk vergund stelde Joodse aristocraten in staat Joden in getto's te bezitten. Joden die niet tevreden waren met de aalmoes voor hun harde werken werden in bedwang gehouden door de antisemitische bondgenoten van de Rothschilds die als bloedhonden te keer gingen op de Joden. Daar heeft Karel Marx zijn inspiratie vandaan voor Das Kapital. Marx werkte al in 1843 aan het opwekken van antisemitisme. Ook Einstein was Zionist.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus