U bent hier: Home / Jacht Geert Wilders geopend

Jacht Geert Wilders geopend

by J.L. de Kreek — last modified 28-07-2015 10:25
Opgeslagen onder:

De jacht op Geert Wilders is reeds jaren geleden geopend. Voor de meeste mensen duidelijk waarneembaar met het Wildersproces in 2011 toen er verzocht werd om de aanhouding van Wilders in verband met het benadelen van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict. Oostenrijk aast op Wilders omdat hij het publiek ophitsend toespreekt en het verbod op het doen herleven van het nazistisch gedachtegoed schendt. Volgens het bericht in de Telegraaf vergeleek de PVV-leider de Koran met het boek Mein Kampf van Adolf Hitler. Volgens het bericht in de Telegraaf is Hitler de drijvende kracht achter de Holocaust.

Geert Wilders en de Telegraaf weten of althans kunnen weten dat de Zionistische helden van Wilders de drijvende kracht zijn achter de Holocaust. De Telegraaf was erbij anno 1922 toen de blauwdruk van de Holocaust gepresenteerd werd aan het publiek in de vorm van de dagboeken van één van de Zionistische helden van Wilders. Iedereen applaudisseerde. Sindsdien is het Concertgebouw in Amsterdam waar de presentatie van de plannen voor de Holocaust geopenbaard werden het centrum geweest van de volgers van de helden van Wilders voor voorbereiding van de Holocaust. Tot de groep volgers van de grote wegbereiders van de Holocaust behoren ook Esther Voet, Ronny Naftaniel, Lodewijk Asscher, Leon de Winter,Harry Mulisch, de familie Rothschild, Rockefeller en Koninklijke Shell.

Wilders is prominent deelnemer aan het voortbouwend internationaal terrorisme van de mannen en vrouwen die Hitler hebben groot gemaakt, gefinancierd en tot oorlog hebben opgehitst tegen groepen waarvan veel Joden lid waren zonder zelf ooit onderwerp van strafrechtelijk onderzoek te zijn geweest. De helden van Wilders organiseren zich sinds 1897 officieel in een vereniging en hebben deze vereniging “Erez Israël” genoemd. Ondemocratisch bepaald stellen zij zich op als vertegenwoordigers van de Joden terwijl Joden niet door hen vertegenwoordigd willen worden. Wilders staat gefotografeerd met een keppel op zijn hoofd. Respect voor Joden of het Jodendom wordt getoond met inhoud niet met een pannenlap op het hoofd.

Sinds de donkere dagen van het heidendom” zegt Het Beest voor de poorten van Wenen. Wilders wil niet geconfronteerd worden met hoofddoekjes, polygamie en megamoskeeën. Daarom moet de Koran verboden worden. Bizar dat de man die het hardst roept de leider van de partij voor de vrijheid te zijn een verbod op een boek wil. Was Wilders eerlijk geweest dan had hij verteld dat de torens van de Twin Towers ingestort zijn door secundaire aangebrachte explosieven en dat de 'founding fathers' van Israël de grote wegbereiders zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en dat de Telegraaf en GeenStijl daarvan weten en erover zwijgen om het Nazigedachtegoed in stand te houden.

Wilders is niet eerlijk. Wilders is een laf kind wat onder de gordel stompt en subiet van het schoolplein getreiterd moet worden. Noem het juridische jihad tegen Wilders en zijn handlangers, dat is de meest toepasselijke kwalificatie voor de juridische drijfjacht op Wilders en zijn geiten. Niet alleen Wilders wordt juridisch gesloopt, ook arabist Hans Jansen en GeenStijl en PowNed en de Telegraaf. Volledig met de grond worden zij gelijk gemaakt, in juridische zin. Wilders wordt de mond gesnoerd. Hij zal levenslang tegen zich horen eisen en uitspreken. Ook GeenStijl zal ervaren dat tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsen niet beschermt wordt door vrije meningsuiting.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus