U bent hier: Home / Jacht op Wilders intensiveert

Jacht op Wilders intensiveert

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Niemand is het ontgaan dat bij en tijdens het Wildersproces in 2011 pogingen gedaan zijn Geert Wilders persoonlijk aan te houden en te doen voorgeleiden in verband met misdrijven tegen de Staat. Ook is iedereen ermee bekend dat Geert Wilders is vrijgesproken voor discriminatie feiten. Weinigen weten dat Wildersproces 2.0 inmiddels achter de rug is en dat Wildersproces 3.0 in de pijplijn zit. Drie keer is scheepsrecht.

Wilders en zijn kring van hielenlikkende ondersteuners nemen deel aan een groot aantal zware misdrijven waaronder het in gevaar brengen van leden van de Nederlandse krijgsmacht en de Koninklijke familie. Ook levert Wilders hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict of althans hij benadeelt de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict. Een feit wat strafbaar gesteld is met levenslang. 10 juni 2013 schreef de (plv) hoofdofficier van justitie een voor Wilders extreem belangrijk zinnetje in het ambtsbericht:

op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk aan te nemen dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak – waar de film Fitna onder valt- de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft 11 februari 2014 beslist tot niet ontvankelijkheid van de klager omdat het meent dat de dreigingen van terrorisme en geweld die van Wilders uitgaan de klager niet bepaaldelijk aangaan. Een vergissing van het Hof wat eerder oud-raadsheer Schalken heeft moeten offeren om aan de torn van Geert Wilders te ontsnappen. Wilders had immers gedreigd met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak als hij veroordeeld zou worden. Gezien de politiek ambtelijke misdrijven van Wilders, een dreiging die terroristisch gerelateerd begrepen worden moet.

Vast staat dat de geslaagde aanslag op de zoon van de Commandant der Strijdkrachten van Uhm en diens collega Schouwink in Uruzgan te Afghanistan 18 april 2008 is opgeëist als onmiddellijke wraak op FITNA. Ook staat vast dat Geert Wilders deugdelijk en tijdig gewaarschuwd is door professionele en deskundige terrorisme bestrijders dat Wilders met zijn uitlatingen niks dan negatieve reacties oproept en dat hij zijn mening ook anders verkondigen kan. Wilders trekt zich van niemand iets aan. Hij is louter uit op bevrediging van het eigenbelang.

Wilders heeft bijzonder veel kwaadbloed gezet en zal rechtens wraak oogsten. De niet ontvankelijkheid in het Wildersproces 2.0 betekent louter dat de juridische jacht op Geert Wilders persoonlijk geïntensiveerd wordt. Omdat Wilders nu niet direct is aan te pakken voor zijn terrorisme dreigingen zullen eerst zijn ondersteuners zoals arabist Hans Jansen aan de juridische schandpaal genageld worden. Ook zal er werk gemaakt moeten worden van de deelname van Geert Wilders persoonlijk aan de genocide in Irak.

Van Wilders mag in Nederland per 12 vierkante meter maar één arbeidsmigrant uit Marokko wonen. Verder moeten Marokkanen over de stad worden verspreid. Ook moet er een 'harde scheiding' worden aangebracht tussen het werkcontract en het wooncontract. Werkgevers van Marokkanen mogen niet langer huisbaas zijn. Dat leidt volgens Wilders 'vaak tot misbruik van de machtspositie en uitbuiting'. Deze maatregelen staan in een actieplan waarmee Wilders en zijn PVV Marokkanen wil bestrijden. Dat Geert Wilders zijn antisemitisme niet alleen op islamieten richt blijkt onmiskenbaar uit het gedachtegoed van partij ideoloog Martin Bosma die socialisten gelijk stelt aan Nazi's omdat Hitler een socialist was en Joden op één lijn stelt met gas, geel en geld halen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus