U bent hier: Home / Jan Roos partner Joris Demmink

Jan Roos partner Joris Demmink

by J.L. de Kreek — last modified 26-02-2016 10:55
Opgeslagen onder:

Advocaat Adele van der Plas had net zo goed tegen een muur kunnen praten dan tegen Jan Roos voor een zogenaamd Gesprek op Niveau met GeenStijl. Jan Roos is de heulende elite die Adele van der Plas in de waan plaatst dat er naar haar is geluisterd. Jan Roos en Joris Demmink zijn deelnemers aan dezelfde perverse misdrijven. Joris Demmink misbruikt niet alleen minderjarige jongens in Turkije. Joris Demmink en Jan Roos nemen deel aan de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001.

Jan Roos is het type parasiet qua journalist. Hij heeft alle voordelen. Kan en mag zelfs persoonlijk in het gebouw van de Tweede Kamer parlementariërs interviewen, en bedreigt en bedriegt ongestraft personen. Dat GeenStijl een onderneming is van de organisatie die in 1923 reeds de oorlogs- en Holocaustplannen van de helden van Wilders hielp verspreiden en dat Wilders verantwoordelijk is voor verhoogde terreurdreiging en het sneuvelen van Nederlandse militairen en dat de handtekeningen van Jan Roos voor het referendum niet rechtsgeldig zijn wordt nooit door hem geopenbaard.

Het inmiddels standaard hoofddeksel van Jan Roos is de pet waaronder hij de feiten houdt die bewijzen dat Joris Demmink een veel grotere crimineel is dan Adele van der Plas namens haar cliënt Hüseyin Baybaşin laat weten. Joris Demmink is mede verantwoordelijk voor de gedwongen verdwijning en het misbruik en de mishandelingen van tien duizenden zo niet honderdduizenden minderjarigen sinds hij is aangetreden als secretaris-generaal van justitie. Adele van der Plas heeft gelijk.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie huisvest de criminele organisatie van de Nederlandse kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland waarbij Joris Demmink beroepshalve persoonlijk heeft bijgedragen aan het opzetten ervan. Minderjarigen in Nederland worden op grote schaal Gestapowise uit huis gehaald met hulp van de lange arm. De partners van Joris Demmink bedriegen daarbij rechters en officieren van justitie en politie functionarissen in verband met hun bevoegdheden en de noodzaak tot opleggen van maatregelen.

Joris Demmink is leider van een criminele organisatie van ambtenaren in de kinderbescherming. Daarnaast is Joris Demmink verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Dat zijn oorlogsmisdaden en terrorisme en genocide waaraan ook Nederlandse politiek ambtsdragers en Jan Roos deelnemen. Deze politiek ambtsdragers zijn daarvoor niet te vervolgen omdat zij ambtsmisdrijven begaan.,Dit heeft de Hoge Raad bepaald. In twee arresten. In april 2006 en december 2010. In 2010 heeft de Hoge Raad bepaald dat door politiek ambtsdragers begane genocide ook een politiek misdrijf is.

Dit is vreemd want de hele rechtsontwikkeling in ieder geval sinds de Jodenvervolging leidt tot de conclusie dat genocide altijd als persoonlijk misdrijf vervolgd moet worden. Het arrest van de Hoge Raad wordt Toetsingsarrest 2.0 genoemd. Uit angst en afgrijzen confabuleert de Hoge Raad zich een misslag van de bovenste plank en GeenStijl en Jan Roos zwijgen er over omdat anders iedereen weet dat Jan Roos, Geert Wilders en Joris Demmink deelnemen aan dezelfde terroristische organisatie als Adolf Hitler, Adolf Eichmann en Esther Voet.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus