U bent hier: Home / Jan Roos slópen

Jan Roos slópen

by J.L. de Kreek — last modified 15-08-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Jan Roos zal denken dat het ergens 1845 is en dat meningsverschillen ouderwets met hakmessen of “knuppelachtig dingen” beslecht kunnen worden. De Joden zijn op gezag van de historische helden van Wilders vermoord in Kibbutz Auschwitz . De uitgever van GeenStijl was erbij toen de plannen in het Concertgebouw te Amsterdam anno 1922 bekend gemaakt zijn en zwijgt er tot op heden over. Wie denkt Jan Roos eigenlijk wel dat hij dist?

Iedereen heeft vrije meningsuiting in Nederland. Vrije meningsuiting is vanzelfsprekend in Nederland. “Kut, lul, kont, neuken is gezond”, iedereen kan of mag het zeggen of denken. Wanneer deze woorden al dan niet in deze combinatie geuit worden door Nederlanders terwijl de vijand bij en tijdens gewapend conflict daarvan krankzinnig wordt en/of voorwaarts ten aanval gaat tegen Nederland en bondgenoten geldt in Nederland voor iedere Nederlander de bijzondere regel dat “kut, lul, kon, neuken is gezond” of woorden van gelijke strekking strafbare uitingen zijn waarop levenslange gevangenisstraf staat.

Dat is ook zo met FITNA en de Islam- en Korenuitingen van Wilders & co waaronder GeenStijl begrepen wordt. Dat komt door de reeds een jaar of tien bestaande uitzonderlijke omstandigheid van feitelijke aard dat Nederland betrokken is bij  overigens omvangrijke en extreem gewelddadige gewapende conflicten. Wanneer er gewapende conflicten zijn gelden er automatisch regels dwingender in Nederland. Deze regels gelden feitelijk altijd en bezitten bij en tijdens gewapend conflict extra gewicht. Dit betekent dat het verbond rechtmatig drukt op de vrije meningsuiting om daarmee alles en iedereen te verdedigen en/of beschermen tegen de extreem gevaarlijke vijand die beter straatvecht dan Jan Roos en zijn bende kaalkopjes.

Een grote groep kennelijk pedofiele criminele ambtenaren vergrijpen zich ouderwets als ware het de Gestapo aan minderjarigen om ze bij duizenden, née tienduizenden tegelijk gedwongen te laten verdwijnen en misbruiken voor geld.  Jan Roos die van de publieke omroep was en nu bij GeenStijl werkt zwijgt. Iedereen heeft het er over in de sociale media. Vreselijke gebeurtenissen met niet te meten schade bij kinderen en ouders. Hele generaties jongeren worden moedwillig gesloopt door de ambtenaren van Minerva en werkelijk iedereen staat erbij en kijkt er goedkeurend naar. Wie Joris Demmink noemt wordt als complotdenker weggezet door de Roze Omroep Vereniging.

Hele dikke klaagschriften zijn ingediend bij het Gerechtshof met het vriendelijke doch dringende verzoek Geert Wilders, Hans Jansen en GeenStijl te laten vervolgen voor misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en internationale misdrijven. Aan de dossiers is maanden zo niet jaren welhaast dag en nacht gewerkt om alle feiten helder te krijgen en de terroristische organisatie waaraan zij deelnemen te ontmaskeren. Iedereen heeft kunnen lachen om de vertoning als benadeelde partij in het Wildersproces in 2010/2011.

Weinigen weten van de voorbereidingen om bevoegd in die zaal aanwezig te zijn. De geslaagde wraking door Moskowitz is niet zijn beste zet. Dat Wilders toen niet aangehouden is kwam niet als een teleurstelling. Het was niet te verwachten dat de verzoeken zouden toegewezen worden ook al was er onmiddellijke noodzaak. Het Openbaar Ministerie had niet ontvankelijk verklaard moeten worden. Wilders heeft de vrijspraak afgedwongen door te dreigen met bijlen aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak als hij niet zou worden vrijgesproken.

De volgers van de helden van Wilders zetten Openbaar Ministerie en Rechtspraak onbehoorlijk onder druk door te dreigen met zware consequenties (dire consequences) als de Nazifeiten van de helden van Wilders worden herkend en/of erkend. Jan Roos is niet alleen naar vorm een kaalkopje. Ook inhoudelijk is het een naar blank ventje met een gigantisch minderwaardigheidscomplex door de gemiddelde lul in de straat die meer ballen heeft dan hij. Het slopen van Jan Roos gaat bevoegd. Het moet bevoegd anders wordt hij onrechtmatig gesloopt.

Wanneer Jan Roos in de context van de feiten en omstandigheden met een “knuppelachtig ding” of hakmes zijn werk doet komen knuppels, messen, bijlen, staven, stenen, katapulten en “tankachtige dingen” binnen handbereik als middel om bevoegd een eind te maken aan de omstandigheid dat Jan Roos zonder beperkingen zijn werk doen kan. Jan Roos begeeft zich op terrein waar hij niet de baas kan spelen en zijn autoriteit niet gewaardeerd wordt. Jan Roos hoeft niet opzoek naar Marokkanen om zich met een “knuppelachtig ding” of hakmes te verdedigen in verband met één van zijn vele tendenties, ongefundeerd en nodeloos kwetsende opmerkingen. Tendenties, ongefundeerd en nodeloos kwetsen wordt niet beschermd door artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus