U bent hier: Home / Jasper S. niet enige dader

Jasper S. niet enige dader

by J.L. de Kreek — last modified 30-03-2013 12:15
Opgeslagen onder:

De insteek van Peter R. de Vries bij de Wereld Draait Door dat Jasper S. de door hem bekende misdrijven willens en wetens en niet in een impuls gepleegd heeft geeft voeding aan de gedachte dat Jasper S. niet de enige dader is. Micha Kat & co van Klokkenluidersonline veronderstellen dat Jasper S. geen dader is. Niemand heeft het over de mogelijkheid van meerdere daders waarbij Jasper S. er één is. Een rituele moord onder auspiciën van prominenten in kringen van het ministerie van veiligheid en justitie, het ministerie wat ministeriële leiding krijgt van oorlogsmisdadiger en terrorist Opstelten.

Wat Peter R. de Vries vergeet te vermelden aan de tafel bij De Wereld Draait Door is dat de man die jarenlang als secretaris-generaal de scepter gezwaaid heeft bij het ministerie van veiligheid en justitie gelegenheid geeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen èn ambtelijk verantwoordelijk is geweest voor de structurele kennelijk diepgewortelde kindermisbruik in jeugdzorg èn door niet de minste voortgaand gezien wordt als prominente sextoerist die zijn rol in het ministerie van veiligheid en justitie misbruikt om strafvervolging te ontlopen. Ook Peter R. de Vries is het perspectief verloren omdat hij het niet heeft over de feiten waar niemand het over heeft.

Het lijkt allerminst onaannemelijk dat Jasper S. als dader betrokken is bij de rituele moord van een minderjarige waar meerdere daders bij betrokken zijn. Is het weiland nagespeurd op sporen van voyeuristen? Waar was Joris Demmink in de nacht van de moord op Marianne Vaatstra? Heeft de alibi van André Rouvoet voldoende grond in de feiten? De bekentenis van Jasper S. kan zijn om de matties te beschermen. Nu de officier van justitie reeds verklaard heeft dat de haar die gevonden was ook de haar van een familielid zijn kan, doet in alle redelijkheid de vraag opwerpen hoe het dan zit met het bloed en de sperma in en/of op het lichaam van Marianne V?

Voor de politie is het natuurlijk prettig een dader te hebben zodat de zaak gesloten worden kan. Er is alleen een niet geringe redelijke kans dat daarmee de waarheidsvinding schade wordt aangedaan. Niemand kan in het hoofd van Jasper S. kijken. Niemand heeft zicht op zijn motieven. Schuldgevoel kan Jasper S. tot bekentenis bewogen hebben. Ook kan het zijn dat Jasper S. onder druk van mededaders een bekentenis aflegt en/of dat bewijselementen 'enhanced' zijn. De advocaat van Jasper S. doet geen onderzoek. Veronderstellende wijs is dat de wil van cliënt. Niet altijd is wat de cliënt wil de verstandige keuze. Sommige advocaten willen dat een cliënt precies doen wat de advocaat zegt. Wie weet zeker dat er geen profiteurs zijn van de misdrijven die Jasper S bekend heeft? Is er echt geen snuffmovie die nog meer waar is omdat de moord ook in het nieuws is en de intellectuelen daders de dans zijn ontsprongen?

In de media ontbreekt ten enenmale enige gezonde forensische kijk op de feiten. Überhaupt het zicht op feiten ontbreekt. Al te vaak worden meningen van opportunisten ingeruild voor die van deskundigen. De opinie van Micha Kat van klokkenluidersonline is lang zo gek niet als het lijkt. Het kindermisbruik in Europa is van een stuitende goorheid met grote aantallen prominente deelnemers. In de context van de feiten ook in internationaal verband beschouwd is het goed denkbaar en zelfs makkelijk voor te stellen dat er in Nederland rituele kindermoorden plaatsvinden waarbij ambtenaren betrokken zijn. Dit kan niet uitgesloten worden in de zaak van Marianne V. omdat het ministerie van veiligheid en justitie doordrengt is met ambtenaren in de top die aan talrijke zeer ernstige misdrijven deelnemen die het leven van miljoenen mensen heeft gekost en tientallen miljoen andere mensen en de wereld economie in gevaar hebben gebracht.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus