U bent hier: Home / Jehovah's Getuigen bij de tijd

Jehovah's Getuigen bij de tijd

by J.L. de Kreek — last modified 19-04-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Jehovah's Getuigen kennen de opvallende gebeurtenissen die een teken van het einde zijn. Wereldwijde oorlogen en toenemende chaos. Wereldwijd ziekte en honger. Wijdverbreide wetteloosheid en religieuze verwarring, moreel en maatschappelijk verval op ongekende schaal. Verbreiding van hét Goede Nieuws™ van Gods koninkrijk over de hele wereld.

Jehovah's Getuigen hebben een van de massa afwijkende kijk op de werkelijkheid die meer recht doet aan de waarheid dan alle journalistieke broodschrijvers bij elkaar. De Bijbel, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Statenvertaling, is dé agenda voor de toekomst. In meest letterlijke zin. De religieuze verwarring is misschien wel het grootste probleem. Het is de bron van alle ellende. Daardoor is de massa blind voor het pad wat gevolgd moet worden naar het Paradijs en eeuwig leven.

De religieuze verwarring is het gevolg van het werk van Satan. Wie hét Goede Nieuws volgt weet dat er een actuele strijd aan de gang is tussen G-d Jehova en Satan. Satan gebruik personen zoals mensen en organisaties om zijn doel te bereiken. Oogmerk van Satan is wereldheerschappij. Personen waarin Satan zich manifesteert zijn onder andere de groep volgers van de helden van Wilders, de Christenheid en Femke Halsema. De Christenheid zijn de zogenaamde Christenen zoals leden van het CDA, de SGP en de Katholieke Kerk.

Christenen zijn mensen die Jezus Christus volgen. Wie Jezus Christus volgt luistert naar wat Jezus Christus zegt. Anno 2016 zijn de verklaringen van Jezus Christus persoonlijk terug te vinden in de Bijbel die in welhaast alle talen op aarde is uitgegeven. Mensen die luisteren naar wat Jezus Christus zegt horen dat hij zegt dat zij niet moeten zeggen dat hij gestorven is; en dat hij drie nachten en drie dagen in de buik van de aarde verbleef als Jona in de vis.

Ook horen zei die naar Jezus Christus luisteren dat de kans groot is dat hij naar Mohammed verwijst als helper die hij G-d Jehova zal vragen te sturen. Mohammed komt de bijzondere eer toe dat hij door het meisje zo zwart als de tenten van Kedar Majesteitelijk is bejubeld in het Hooglied en daar precies één keer in meervoudsvorm is genoemd. Wie dat niet ziet is verblind door Satan of is anderszins misleidt door zijn machinaties. Het staat heel duidelijk in de Bijbel dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal.

Voorts begrijpt elk weldenkend mens van zichzelf dat G-d Jehova de auteur is van het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Koran. Dat G-d Jehova zijn naam nog niet aan zijn volk Egypte bekend heeft gemaakt doet daaraan niks af. Hij heeft zijn naam geopenbaard aan de Joden die het gebruik om G-d bij de naam te noemen zijn vergeten, en hij heeft zijn naam geopenbaard aan de Jehovah's Getuigen. Allah is G-d is Jehova. Dat blijkt meer dan helder uit de Bijbel. Iedereen die Donald Duck begrijpend lezen kan vindt het bovenstaande vanzelf in de Bijbel terug.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus