U bent hier: Home / Jehova's Getuigen eigenlijk Moslims

Jehova's Getuigen eigenlijk Moslims

by J.L. de Kreek — last modified 24-06-2013 11:41
Opgeslagen onder:

Jehova's Getuigen denken dat hun geloof “Christendom” heet. Over Jehova's Getuigen wordt gedacht dat zij de enige ware Christenen zijn. Dit is een kennelijk misverstand. Nadere studie wijst uit dat het geloof van Jehova's Getuigen eigenlijk Islam is. In de eerste plaats zijn zij anders dan Christenen onderworpen. In de tweede plaats is de fout gemaakt na het Nieuwe Testament niet door te studeren op de openbaring aan Mohammed. De Koran predikt niet zonder grond dat de kruisigingsdood van Jezus Christus een schijnvertoning was.

Het perspectief van de waarachtigheid van deze these laat veel op de plaats vallen in het licht van profetieën en vervulling ervan. Het racistische van de Kerk is bij Jehova's Getuigen niet terug te vinden. Jehova's Getuigen doen niet aan politiek. Bijna perfecte invulling van het geloof en de predikingen van Jezus Christus. Hij is profeet van de Islam. In dat licht bezien is het onwaarschijnlijk dat de getuigenissen in de Koran over zijn wonderbaarlijke wederopstanding niet op waarnemingen zijn gebaseerd. Het is niet dat Mohammed de Koran verzonnen heeft. Bovendien kon hij niet lezen of schrijven. Voordat de Islam op schrift werd gesteld is het eeuwen en eeuwen, veel langer dan het Joden- of Christendom, mondeling overgeleverd. De Islam gaat in ieder geval terug tot de humanoiden.

Om het intellectuele vermogen van de menselijke voorouders te typeren, zij waren onderworpen. Islam is een werkwoord. Het is geen geloof. Het is iets wat de mens hoort te doen, in het besef van de waarachtige aanwezigheid van die ene ware God Jehova. Dat God eeuwig en altijd is kan niet ontkend worden. Wie natuurkundig doordenkt op Einstein en de andere natuurwetenschappers kan niet tot een andere conclusie komen dan dat uiteindelijk er altijd slechts één God is waaruit alles voorkomt. Dat is de geest die Jehova heet. Jehova's Getuigen geloven net als Moslims in die ene God. Net als Moslims zijn alle rassen welkom als Jehova's Getuigen. Bekering kan iemand Moslim of Jehova's Getuigen maken. Ook geloven Moslims en Jehova's Getuigen soortgelijk in Jezus Christus en zijn predikingen.

Moslims en Jehova's Getuigen verschillen op detail in leerstellingen. Namelijk op het thema van de kruisigingsdood. Dat blijkt een schijnvertoning geweest te zijn, aldus de Koran. Daarmee is ook meteen logisch de Christenheid verklaard. De machtswellust van de Kerk. Voor Jehova's Getuigen is het noodzakelijk te studeren op de Koran alsware het derde boek van de Bijbel. Oude Testament. Nieuwe Testament. Koran. Eerst ná de laatste punt kunnen kwartjes vallen. Om te begrijpen wat de Schrijver bedoelt is het noodzakelijk de hele verschenen reeks te studeren. Stoppen bij deel twee en dan denken de Schrijver begrepen te hebben is niet des Jehova's Getuigen. 'Education permanente' is de geest van Jehova's Getuigen opdat er geen vergissing bestaat over het ware geloof.

Jehova's Getuigen zijn getrouwd met Jehova. De autoriteit van de Paus is aan bedrog ontleend. Voor Jehova's Getuigen lijkt het niet uit te maken wat de naam is die wordt gegeven aan het geloof. Er lijkt voor Jehova's Getuigen geen probleem het geloof als Islam te kwalificeren indien dit bij de feiten past. Het aantrekkelijke aan Jehova's Getuigen is de academische onderbouwing van het geloof. Wat ruimte laat voor verandering van inzichten indien feiten daartoe noodzaken.

Lastige voor Jehova's Getuigen is te zien waar in de Bijbel bewijs is te vinden dat Mohammed de helper is waarover geschreven wordt. Het aspect van de misleiding in het Nieuwe Testament is aan de Kerk gerelateerd, wat met de openbaring aan Mohammed opgelost had kunnen zijn ware het niet dat de Kerk krampachtig macht probeert te houden op burgers en het algemeen normbesef obsessief bepaalt. Met de komst van de Islam naar Nederland is het bewijs geleverd dat het Christendom op valse leerstellingen gebaseerd is en dat de Jehova's Getuigen het ware geloof bij menselijke vergissing Christendom genoemd hebben. Charles Taze Russell leefde in het land waar Godslastering strafbaar was gesteld door de Christenheid.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus