U bent hier: Home / Jeugdbescherming super corrupt

Jeugdbescherming super corrupt

by J.L. de Kreek — last modified 19-04-2014 11:30
Opgeslagen onder:

Het is bizar zo corrupt als de jeugdbescherming georganiseerd is in Nederland. Dat kan alleen met opzet. De kinderbeschermers blijken de grootste misbruikers te zijn. Het centrale middelpunt van een kunstig gesponnen netwerk pedofielen die niet allemaal de jonge vruchten persoonlijk plukken. In de periferie zitten stille genieters. Een harde kern misbruikers in de jeugdzorg profiteert het meest van de kinderhandel. Velen verdienen eraan.

De deskundigen en professionals van de jeugdzorg plaatsen meisjes die slachtoffer waren van loverboys, met jongens in gesloten instellingen. Dat is de kat op het spek binden. Het is een bewuste ambtelijke keuze om meisjes waarvan bekend is dat zij vaak veel te vroeg seksueel rijp gemaakt zijn en soms ook seksueel wervend gedrag kunnen vertonen, te plaatsen in een gesloten instelling met jongens. Bovendien is het vreemd dat de meisjes in gesloten instellingen geplaatst en de mensenhandelaren waarvan zij slachtoffer zijn niet vervolgd worden. 

Om welk argument dan ook, worden loverboys vaak niet vervolgd. Wel besteedt de jeugdzorg meer dan honderdduizend euro per jaar aan de opsluiting per slachtoffer van loverboys in een gesloten instelling met leerling loverboys. De jeugdzorg wil de slachtoffers van loverboys de chemie in de gesloten instellingen niet besparen omdat de meisjes daardoor verder uit evenwicht gebracht worden kunnen en des te meer afhankelijk raken van de zorg van de jeugdzorg. Makkelijke prooi heet dat. Bovendien maken nakomelingen van dit soort meisjes grote kans ook klant van jeugdzorg te zijn. Voor jeugdzorg is het een vorm van klantenbinding. 

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel bepleit al geruime tijd instellingen voor alleen meisjes. In alle instellingen in Nederland is het gemengd want jeugdzorg heeft hierover een andere en in casu dubieuze opvatting. Meneer M. Bent van Jeugdzorg Nederland zegt voor Zembla van de VARA met scheef getrokken mond dat hij denkt dat het goed is gemengde instellingen te hebben met specifieke meisjes groepen. Voor sommige meisjes is het juist heel goed te oefenen in normaal contact met jongens, aldus Brent. Wat is normaal contact met jongens in een gesloten instelling waarbij het slachtoffer van mensenhandel is opgenomen, samen met loverboys in de dop?

De meneer die namens Jeugdzorg Nederland het beleid van de leden van de vereniging verdedigt, vergeet de verslaggever van Zembla te vertellen dat de medewerkers in de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doen zodat hij nooit weten kan wat de preferente techniek moet zijn bij en tijdens behandeling van slachtoffers van mensenhandel. De meeste jeugdzorg instellingen zijn gemengd. Ook worden de minderjarigen gemiddeld meer misbruikt onder de hoede van de kinderbeschermers dan elders. Jeugdzorg heeft er geen belang bij herhaald slachtofferschap te voorkomen. Het verdient bakken met geld aan de zorg die het zonder waarheidsvinding minderjarigen opdringt.

Jeugdzorg heeft een signaleringsfunctie. Omdat jeugdzorg die functie niet of onvoldoende vervult en ook niet aan waarheidsvinding doet, betekent dit dat de slachtoffers van de loverboys niet de hulp krijgen die ze nodig hebben en in herhaald slachtofferschap vervallen -waaraan de jeugdzorg vervolgens geld verdient. Jeugdzorg zorgt goed voor zichzelf. Mede getuige de keuken die Erik Gerritsen voor de kinderbeschermers te Amsterdam heeft aangeschaft. Jeugdzorg heeft er geen enkel belang bij relevant bij te dragen aan de bestrijding van de loverboys problematiek. Het krijgt gelijk, de hele tijd, én draagt functioneel bij aan de instandhouding en/of verergering van de problemen.

Vreemde is dat de kinderbeschermers ook wanneer de loverboy bekend is, gesloten plaatsing van het minderjarige slachtoffer als enige oplossing zien om te voorkomen dat het meisje terug in de handen valt van de kinderhandelaar. De obsessie met het minderjarige slachtoffer is een ziekte. Indien bekend is wie de loverboy is kan natuurlijk ook strafvervolging volgen. Als de strafwet onvoldoende aanknopingspunten biedt moet die aangepast worden. Het past niet in een beschaafde samenleving om het slachtoffer van een misdrijf de vrijheid te ontnemen met het argument dat voorkomen worden moet dat het weer slachtoffer wordt van de dader die vrij rondloopt. Een kind tegen zichzelf beschermen kan ook door justitieel geavanceerder jacht te maken op loverboys en de jeugdzorg.

Wanneer het niet gaat met jongeren. Ze gebruiken drugs. Komen niet meer op school, ziet jeugdzorg vaak de gesloten plaatsing als oplossing. Jeugdzorg verdient aan plaatsingen dus het zal niet snel iets adviseren waaraan het niet verdient. Eigen veiligheid van de minderjarige is ook een veel gebruikt argument om een minderjarige op te sluiten in een instelling van de jeugdzorg. Kinderen worden aan de jeugdzorg toevertrouwd. Goede weerbaarheidscursussen aan jongeren geeft jeugdzorg niet. Kinderen gaan bij de jeugdzorg niet gewoon naar school. Ze gaan dan op verlof.

De verloven zijn met toestemming van ouders. Net als de opsluiting in de gesloten instelling op advies van de jeugdzorg. De meisjes voelen zich meervoudig verraden. Alleen de loverboy houdt van hen. M. Bent van Jeugdzorg Nederland vergeet dat het de taak is van de leden van Jeugdzorg Nederland slachtoffers van loverboys weerbaar te maken. Ze worden geïnstitutionaliseerd, gepsychiatriseerd en gemarginaliseerd opdat de geldkraan die Jeugdbescherming heet open blijft staan. M. Bent noemt dat deskundigheid en visie. Aantal slachtoffers neemt toe. Dus Jeugdzorg Nederland komt met een commissie. Misschien zijn hulphonden iets voor slachtoffers van loverboys.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus