U bent hier: Home / Jeugdwet is burgeroorlog

Jeugdwet is burgeroorlog

by J.L. de Kreek — last modified 13-10-2013 10:00
Opgeslagen onder:

De nieuwe Jeugdwet is de oorlog van de Nederlandse politiek ambtsdragers tegen de Nederlandse burgers. In het buitenland nemen de politiek ambtsdragers sinds Balkenende I deel aan grootschalige oorlogen, terrorisme en genocide in Islamitische landen. In het binnenland voeren zij de jeugdwet door. Een vorm verandering in de jeugdzorg die verder geen verbetering leveren zal. Overigens neemt de jeugdzorg binnenlands ook deel aan kleinschalige genocide.

De nieuwe Jeugdwet die ingevoerd worden zal in 2015 is voortzetting van de kinderhandel door de jeugdzorg. De minderjarige heeft net als nu geen enkele rechtsbescherming tegen opportunistische melders. De personen die een melding doen aan de verwijsindex zijn ook de personen die een UHP, OTS aanvragen of deze ten uitvoer leggen. Bureau Jeugdzorg gaat verder als gecertificeerde instelling.

De kernbepaling van de Wet op de Jeugdzorg blijft onverminderd van kracht in de nieuwe Jeugdwet. Artikel 2j WJZ wordt artikel 7.1.4.1. De eis van het redelijke vermoeden dat bepaalde risico's daadwerkelijk aanwezig zijn waardoor de jeugdige aangetast is in de integriteit, blijft gehandhaafd. Ook nu is daarvan te zien dat de medewerkers in de jeugdzorg daarmee crimineel omgaan omdat zij in strijd met dwingend recht niet aan waarheidsvinding doen en beslissingen van rechters zonder betekening van een titel ten uitvoer leggen.

Door de gemeente verantwoordelijk te maken neemt de kring van deelnemers aan de kinderhandel toe. De gemeente koopt de gecertificeerde instelling in waarvan bekend is dat zij niet aan waarheidsvinding doen dus alle wethouders in Nederland en hun ondersteunend personeel maken zich mede schuldig aan de kinderhandel van de gecertificeerde instellingen. De nieuwe Jeugdwet is mede opgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Fred Teeven is voorts één van de prominente hoofdrolspelers van de VVD die ondersteuning levert aan de Amerikaanse militaire junta die ook schuld heeft aan de aanslagen in Amerika op 11 september 2001, en de oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van 'the Coalition of the Willing' in Irak. Iedereen in de jeugdzorg verzet zich tegen de waarneming dat er sprake is van een criminele organisatie in het Ministerie van Veiligheid en Justitie wat deelneemt aan terrorisme en kinderhandel.

Toch zijn dat de waarnemingen die overigens zeer uitgebreid gecommuniceerd zijn met bevoegde instanties, dus men hoeft niet vreemd staan te kijken wanneer civiel opgetreden wordt tegen de terroristen in de Nederlandse politiek en de jeugdzorg die er kennelijk op uit zijn in herhaling te vallen en ook voor de toekomst het plegen van hun misdrijven veilig te stellen. Kinderen mogen niet illegaal uit huis gehaald worden door de semipublieke overheid. Wanneer dat wèl gebeurt en de misdrijven worden voortgezet nádat betrokken op de misdrijven gewezen zijn, mogen burgers slaan.

Nu wordt nog de justitiële weg bewandeld waarbij aangiften worden gedaan en naar het Hof wordt gegaan voor beklag. Wanneer dat niet helpt omdat bijvoorbeeld Joris Demmink overal zijn dikke pik in de pap heeft, of rechters ook te werk gesteld zijn in de jeugdzorg, zijn de medewerkers van de gemeenten straks de eersten die in de buurten op voorhand de klappen krijgen. Omdat de jeugdzorg grootschalig kinderen gijzelt en mishandelt en misbruikt voor geld is het vanzelfsprekend dat ouders medewerkers van deze organisatie uit noodweer Partizaans behandelen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus