U bent hier: Home / Jeugdzorg bedriegt altijd

Jeugdzorg bedriegt altijd

by J.L. de Kreek — last modified 09-01-2014 09:30
Opgeslagen onder:

Het rapport van de Kinderombudsman “IS DE ZORG GEGROND” van 10 december 2013 bewijst dat de leden van Jeugdzorg Nederland altijd bedriegen want zij doen niet aan waarheidsvinding. Keer op keer bevestigen medewerkers van de jeugdzorg dat zij niet aan waarheidsvinding doen, dat dit van hen niet verwacht worden kan, dat zij daarvoor niet zijn en meer van dat soort onrechtmatige misleiding.

De WET OP DE JEUGDZORG is kinderlijk eenvoudig en helder over de eisen die gesteld worden aan de onderzoekingen door de medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Waarheidsvinding is daarbij wettelijk verplicht gesteld. Dat blijkt onloochenbaar uit de tekens <<redelijk vermoeden>> en <<daadwerkelijk>> in artikel 2J van de WET OP DE JEUGDZORG. De wetgever benadrukt de verplichting middels de memorie van toelichting door daarin te stellen dat artikel 2J de kernbepaling van de WJZ is en gerelateerd moet worden aan artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering

Op bladzijde negen van het rapport “IS DE ZORG GEGROND” heeft de Kinderombudsman het over een notitie van 8 november 2012 die de Kinderombudsman ter beschikking is gesteld en waarin JEUGDZORG NEDERLAND erkent “DAT ER DE LAATSTE JAREN DOOR BJZ IS GESTELD DAT GEZINSVOOGDEN NIET AAN WAARHEIDSVINDING DOEN”. Slachtoffers van de jeugdzorg stellen reeds jaren dat de jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet en zelfs feiten verzint om minderjarigen voor de duur van de minderjarigheid onder de hoede van derden te plaatsen voor geld en/of ander misbruik. Juristen en advocaten die ouders ondersteunen ervaren het gebrek aan waarheidsvinding door de jeugdzorg aan den lijven. Hele praktijken kunnen erdoor gevuld worden.

In de Memorie van Toelichting staat op bladzijde 13 expliciet:

Voor een melding gedaan kan worden, zal moeten zijn voldaan aan een aantal wettelijke criteria: er moet sprake zijn van een REDELIJK VERMOEDEN, van een risico en van één of meer in de wet omschreven bedreigingen in de ontwikkeling van een jeugdige.

Deze criteria maken al duidelijk dat de enkele indruk of overtuiging van de betrokken functionaris en de enkele aanwezigheid van een bedreigende omstandigheid of kans dat deze bedreiging zich realiseert onvoldoende zijn.

Met het begrip REDELIJK VERMOEDEN is AANSLUITING gezocht bij …..... het STRAFVORDERLIJK BEGRIPPENKADER.

De criteria bieden voor de jeugdige maar ook voor derden, zoals de rechter of het College bescherming persoonsgegevens, een TOETSINGSKADER om te beoordelen OF op de JUISTE GRONDEN is overgegaan tot een melding.

Elke debutant jurist wordt in ieder geval in Nederland geleerd dat het strafvorderlijk begrippenkader waarheidsvinding verplicht stelt. In het straf(proces)recht draait het in verband met de term <<redelijk vermoeden>> om niks anders dan waarheidsvinding.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus