U bent hier: Home / Jeugdzorg burgeroorlog waard

Jeugdzorg burgeroorlog waard

by J.L. de Kreek — last modified 10-12-2013 09:55
Opgeslagen onder:

De feiten en omstandigheden zijn er naar. Jeugdzorg is burgeroorlog waard. Wettig en overtuigend is thans reeds meer dan voldoende bewezen dat de jeugdzorg een organisatie van criminele ambtenaren is. Ten titel van kinderbescherming minderjarigen onrechtmatig uit huis plaatsend voor geld en/of ander misbruik. De laatste tien jaar is de jeugdzorg met vele procenten per jaar gegroeid. Bestuurders van de jeugdzorg pleiten dat het in de jeugdzorg niet is als in het strafrecht dat iets wettig en overtuigend bewezen moet zijn.

Ook is waargenomen dat de jeugdzorg schuld heeft aan kleinschalige binnenlandse genocide. Genocide is niet alleen het vermoorden van mensen. Gedwongen bekering van minderjarigen is ook genocide. Wet Internationale Misdrijven doet daar niet moeilijk over. Politiek en andere ambtsdragers die bepalende invloed gehad hebben op de jeugdzorg afgelopen tien jaar blijken zich in het buitenland schuld te hebben aan grootschalige genocide. Wel met massamoorden. Ook op islamieten. Dat de krijgsmacht erbij betrokken wordt om binnen het geldend mandaat militair in het justitiële kader op te treden is theoretisch geen utopie.

Daarop preluderende gesprekken zijn thans reeds achter de rug. Ook zijn er voldoende aanknopingspunten nog eens navraag te doen bij de krijgsmacht of er aan de troepen opbouw rond de bureaus jeugdzorg en in Den Haag begonnen worden kan. Een van de mensen die gegeven de ambtelijke bediening die het vervuld heeft niet anders kan dan een sleutelrol in de jeugdzorg gespeeld te hebben is oud secretaris-generaal Joris Demmink die net als Onno Hoes schuld heeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in die islamitische landen. Ook wordt hij gezien als actieve pedoseksueel die zich in het buitenland aan minderjarigen vergrepen heeft. Er aangifte gedaan tegen de jeugdzorg in verband met een waslijst aan misdrijven. Waaronder bedrijfsmatige kinderhandel en deelname aan een criminele organisatie.

Ook zijn de magistraten zicht gegeven op het terrorisme gerelateerde karakter van de jeugdzorg, als de slimme geprivatiseerde overheid in de Nieuwe Wereld Orde of althans de Great Restoration waarbij een bepaalde Corporate Oligarchy of althans een consortium van overheidsfunctionarissen en particulieren de wereld ondemocratisch willen opleggen. De misdrijven in de jeugdzorg staan niet op zichzelf. Deze vallen samen met groots internationaal geweld op gefabuleerd grondslag. Precies zoals gezinsvoogden te werk gaan. Ze verzinnen alles bij elkaar. Heel veel minderjarigen hebben last van de jeugdzorg. Hulp die er nodig is wordt niet geleverd. Hulp die er is wordt agressief weg gepest door de jeugdzorg.

Hele gezinsopstellingen en zorgnetwerken worden gesloopt opdat ouders en minderjarigen achterblijven met de jeugdzorg aan tafel. Jeugdzorg medewerkers hebben er het handje van ouders in de één op een verhouding voortgaand af te zeiken en onder druk te zetten. Wanneer ouders dan wat terug zeggen is het verkeerde boel. Afspraken die gemaakt worden in het vrijwillige kader om ouders en kind met rust te laten omdat alles goed is en de meldingsbevoegde huisarts regelmatig controleert worden niet nagekomen. Ouders die daarover klagen krijgen nergens gehoor want de jeugdzorg vormt een symbiotisch ketenpartnerschap met de politie, het openbaar ministerie, de rechtspraak, de politiek en natuurlijk de advocatuur en wetenschap.

Het is onmiddellijk een uitputtingsslag wanneer jeugdzorg aanbelt. Geraffineerd door gedragsdeskundigen en andere academici begeleid worden ouders door deze of gene crisismanager in het nauw gebracht. In het geval van meisje A. te R. moest de vader erkennen dat het ziekenhuis wat van de bevalling van zijn dochter een drama maakte “ook de beste zorg levert”. Zijn dochter waarmee thuis alles goed was is met spoed zonder belanghebbende te horen uit huis geplaatst op mondelinge last van senior rechter mr. Paling die toen ook bezoldigd te tewerkgesteld was bij de jeugdzorg.

De last is terstond met ondersteuning van de sterke arm geëxecuteerd zonder dat er voorafgaande een beschikking rechtsgeldig door een bevoegde deurwaarder aan betrokkenen betekend was. Heeft kenmerken van standrechtelijke executie. Daarna is de baby onder de hoede van de jeugdzorg mishandeld, verwaarloosd en waarschijnlijk seksueel misbruikt. Rechter Paling mag nooit meer rechter zijn. Iemand die recht heeft op een beroepsverbod. Iemand die de rechtspraak zo te schande maakt heeft geen rol in toga. Mr Paling is niet de enige overigens. Er zijn meer rechters die hooghartig volhouden dat zij het belang van de minderjarige als eerste overweging hebben terwijl zij ook een nevenfunctie bezitten bij de jeugdzorg of de raad voor de kindermishandeling te Den Haag waar het oorlogsmisdadige duo Crimebitch Teeven en Walrus Opstelten de sfeer verzieken.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus