U bent hier: Home / Jeugdzorg = Gestapo

Jeugdzorg = Gestapo

by J.L. de Kreek — last modified 29-12-2013 09:40
Opgeslagen onder:

Jeugdzorg, de kinderbescherming, bestaat reeds lange tijd. Altijd is het systeem van de jeugdzorg ondeugdelijk geweest. Wie kent de documentaires niet over jeugdinstellingen waarin misbruik en mishandeling de orde van de dag is. Sommige families zitten reeds generaties in de jeugdzorg. Zo is er een familie uit Rotterdam die sinds de bezetting in de jeugdzorg zit. Door het bombardement op Rotterdam moest de familie vluchten. Elders aangekomen was er een cultuur verschil waardoor de Rotterdamse vluchtelingen met de nek werden aangekeken.

Eens in de jeugdzorg, altijd in de jeugdzorg. De kinderen van de vluchtende familie uit Rotterdam belandde in een jeugdzorginstelling en zijn daar generatie op generatie niet meer uitgekomen. Louter omdat minderjarigen als jeugdige jeugdzorg kregen gaat de jeugdzorg ervan uit dat hun kinderen dat ook nodig hebben. Alsof de behoefte aan jeugdzorg generatie op generatie genetisch wordt overgedragen. Anno 2013 vervoert de jeugdzorg zichzelf in zwarte SUV's. Zelfde soort auto's als de 'man in black'. De jeugdzorg beschikt over een geheim team wat de ernstige gevallen behandelt. Niet weinig vaklui kwalificeren de jeugdzorg als Gestapo.

Die kwalificaties worden achter de schermen gegeven, buiten de waarneming van de jeugdzorg anders volgt er heibel. Wie wel eens voor de rechter heeft gestaan kan ervan getuigen dat procederen tegen de jeugdzorg een vak apart is. Alles is met gesloten deuren. Jeugdzorg executeert zonder te betekenen. Ouders worden in de zwarte SUV's gedwongen te scheiden en bepaalde advocaten te kiezen, en zelfs geslagen. Ouders moeten de keuzes van de jeugdzorg overnemen. Jeugdzorg is monopolist en de grootste kindermisbruiker van Nederland. Het Leger des Heils is Leger des Onheils en dermate hypocriet dat het erom vraagt gemangeld te worden.

Dat de jeugdzorg de Gestapo is, is een waarneming. De bijpassende opinie is op feiten gebaseerd. De Moffen hebben de streken niet verleerd. Ze hebben al de tijd verborgen gezetten in instellingen die ten titel van kinderbescherming bovenop de huid van kinderen zit. Rotterdam is vandaag een centrum van kennelijk pedofiele kinderhandelaars in de publieke en semi-publieke sector. In verband met de jeugdzorg wordt ten titel van artikel 41 Wetboek van Strafrecht geanticipeerd op de noodzaak tot gewelddadig optreden in het civiele kader. Wat betekent dat civiel eerst massaal jeugdzorg medewerkers geslagen worden en daarna praten met de politie. 

Ouders en ook hun zorgnetwerken vinden het niet leuk zoals de jeugdzorg omgaat met de jeugd. Hele levens verziekend en onaftelbaar veel schade veroorzakend voor de Staat. De jeugdzorg is een zaak van openbare orde. Dit is dus vanzelfsprekend in de aller eerste plaats de taak van de politie in wisselwerking met het openbaar ministerie en het gemeente bestuur in de driehoek. Minderjarigen worden zonder enige vorm van waarheidsvinding met gesloten deuren en zonder belanghebbenden te horen en zonder voorafgaande betekening door een deurwaarder met de sterke arm uit huis gehaald en massaal misbruikt voor geld onder de dwanghoeden van derden. Dat is mensenhandel. Artikel 273 f van het Wetboek van Strafrecht. Gepleegd door ambtenaren. Hoe graag wil het bestuur burgeroorlog? Het kan geregeld worden. 

Jeugdzorg is de taak van de teams jeugd en zedenzaken van de politie. Zorgen over minderjarigen moeten bij de politie gemeld worden. De politie moet de beheerder zijn van de verwijsindex op verwijsindex.nl. Valse zorgmeldingen moeten strafbaar zijn. Na een melding doet de politie onderzoek. Afhankelijk van de melding gaat de buurtregie of het team jeugd of zedenzaken poolshoogte nemen. Indien noodzakelijk is het Openbaar Ministerie reeds bevoegd op grond van bepalingen in het burgerlijk wetboek een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling te verzoeken. De jeugdzorg in civiele hoedanigheid moet in verband daarmee standaard niet ontvankelijk verklaard worden want het heeft een financieel eigenbelang met elk verzoek dat het indient bij de rechterlijke macht. Bovendien belazert het de kluit want de jeugdzorg hoort uit zichzelf op grond van de bestaande Wet op de Jeugdzorg bovenstaande techniek toe te passen bij gebreke waarvan het strafbare feiten pleegt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus