U bent hier: Home / Jeugdzorg: grootschalige mensenhandel

Jeugdzorg: grootschalige mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 18-12-2013 20:20
Opgeslagen onder:

Burgers die bijvoorbeeld door het terrorisme van de Nederlandse Christelijke politieke partijen naar Nederland vluchten moeten en geconfronteerd worden met de jeugdzorg raken van de regen in de drup. Die waren veiliger onder de hoede van Saddam Hussein dan bij de jeugdzorg. Jeugdzorg is grootschalige mensenhandel. Een internationaal concept bedacht door een hoertje van Erik Gerritsen en door haar verkocht met de foef op een transparante stoel in het kantoor van de directeur van Bureau Jeugdzorg Conglomeraat Amsterdam.

De bedrijfskleur van de jeugdzorg is bordeel rood. Het entre van het Festival voor de Jeugd was opgeleukt met twee lieve meisjes die graag over seks praten en als ingehuurde tieten de transit te verkopen. De jeugdzorg bemoeit zich iets te veel met de persoonlijke levenssfeer van jeugdigen. Steeds weer nieuwe berichten van minderjarigen die zonder waarheidsvinding uit huis geplaatst worden. De sjeik bijvoorbeeld die zijn kinderen kwijt is aan het Leger Des Heils terwijl zij niet uit een Christelijk milieu komen.

Het is ten minste bizar dat de jeugdzorg niet begrijpt dat wanneer minderjarigen gedwongen onder de hoede van een derde geplaatst zijn zij niet tevens tot het Christendom bekeerd mogen worden. Wet Internationale Misdrijven kwalificeert dat in artikel 3 lid 1 sub e als genocide. Specifiek het gedwongen overplaatsen van kinderen van de ene naar de andere groep is een vorm van genocide. Daarbij gaat het vanzelfsprekend om overbrengen van de ene nationale, etnische of godsdienstige groep naar de ander of van het ene ras naar het andere ras.

Wat niet wil zeggen dat bijvoorbeeld Islamitische kinderen in een Christelijk gezin geplaatst zouden mogen worden. Dat houdt in dat Islamitische kinderen bij overplaatsing naar een Christelijk gezin 100% gerespecteerd moeten worden in het milieu waaruit zij komen. Wat er nu gebeurt bij het Leger des Heils is dat kinderen van het ene geloof over worden geplaatst in een Christelijk gezin en alleen nog Christelijk geïndoctrineerd worden. Dus alsof de Koran niet de Openbaring aan de profeet Mohammed is. En alsof Christus wèl overleden is bij en tijdens de veronderstelde kruisigingsdood.

Islamieten geloven ook in Christus alleen anders dan Christenen doen. Het moeten volgen van de Christelijke traditie is voor de Islamiet net zoiets als het verplicht moeten dienen van de Kerk van Satan. De Islam is een totaal concept voor het leven wat voor mensen persoonlijk en de persoonlijke spirituele ontwikkeling bijzonder belangrijk is en zonder welke zij een ontwricht leven leiden. Eerlijkheid gebied te schrijven dat de Islam een rijkere cultuur is dan het kerstende katholicisme. Bij de jeugdzorg denkt de jeugdzorg dat alleen de jeugdzorg begrijpt wat pedagogiek is. Laatst is er een minderjarig meisje uit huis geplaatst omdat de jeugdzorg denkt dat het kind zwanger was geweest van de vader, zonder dat de jeugdzorg een spoor van bewijs overlegt. Geen DNA-test. Niks. De beschuldigde vader wil graag de DNA-test afleggen en de jeugdzorg weigert.

De kinderrechter doet daarmee niks. Net zo min als de kinderrechter zich druk maakt om de genocide van het Leger des Heils op niet Christelijke minderjarigen. De kinderrechter is geen onderzoeksrechter. Jeugdzorg onderzoekt niet volgens de regels die gelden bij waarheidsvinding. Jeugdzorg onderzoekt welk kind wèl en welk kind niet illegaal uit huis geplaatst worden kan voor geld en seksueel misbruik. De van seksueel misbruik van minderjarigen beschuldigde SG Joris Demmink is sleutelpersonen geweest in het systeem van perverse prikkels waarvan ook Erik Gerritsen parasitair profiteert.

De kinderbescherming in Nederland is corrupt. Feitelijk altijd geweest. De laatste tien jaar en daarvoor is de corruptie exponentieel toegenomen gelijktijdig met het terrorisme in de Nederlandse politiek waarin Joris Demmink ook een prominente hoofdrol vervult. De jeugdzorg is mensenhandel. Grootschalig. Professioneel en deskundig uitgevoerd. Misbruiksmakend van procesrecht. De rechterlijke macht in dwalingsplaatsen met veronderstelde deskundigheid. Wederrechtelijk ondersteund door een groot aantal academici van verschillende disciplines zoals psychologen, gedragsdeskundigen, gezinsvoogden, crisismanagers, advocaten en juristen.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus