U bent hier: Home / Jeugdzorg = Holocaust

Jeugdzorg = Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 14-06-2014 18:28
Opgeslagen onder:

Profetieën voorspellen een officiële oorlogsverklaring aan de jeugdzorg, daaronder tevens begrepen de prominente bestuurders Erik Gerritsen, Meeuwissen, Dirk Jan Sprokkeldreef en hun collega's. Ze mogen wel oppassen dat er straks niet bewapend wordt om de jeugdzorg onder leiding van deze personen Stad en land uit te jagen. Oh wee wanneer zij met knuppels, stenen, staven, stokken de steden en dorpen uit geslagen worden. In ieder geval wordt er juridisch werk van gemaakt deze kinderverkrachters voor eeuwig in kop en hiel te vermorzelen.

Het is niet leuk zoals BJZ en het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming de spanningen opvoeren bij ouders en kinderen, de samenleving shockerend en politie en rechtspraak voor het karretje spannend ten behoeve van de eigen boterham en kennelijke bevrediging van pedofiele lusten. Jeugdzorg heeft louter het belang van de leden van Jeugdzorg Nederland als eerste overwegen. Het is een branche met tentakels in vrijwel alle takken van sport van de Nederlandse samenleving. De Slimme Overheid zit diep geworteld in de sectoren, werk, wonen, zorg en nog enkele anderen.

 

Bevoegdheden zijn gegeven door de Wet op de Jeugdzorg. De medewerkers van de Slimme Overheid misbruiken deze bevoegdheden en plaatsen zichzelf bovengesteld aan zelfs de rechtspraak en het dwingend recht. Het is deskundig en professioneel liegen, bedriegen, dreigen en misleiden. De sterke arm van politie misbruikend. De jeugdzorg bezit een imposant wagenpark waarbij de 'boys in black' verbleken. Ouders worden in elkaar gemept wanneer ze te opzichtig demonstreren en minderjarigen worden letterlijk chronisch verkracht.

 

Baby's worden zonder grond vrijwel direct na de bevalling van ouders onthecht en in de macht geplaatst van crisis-managers van de jeugdzorg. Deze crisis-managers volgen vrijwel onmiddellijk wat de eerste aangever stelt en doen daarbij op geen enkele manier aan waarheidsvinding. Zij zoeken bij ouders en kind feiten en omstandigheden waarmee zij gehele gezinsopstellingen uit rechercheren kunnen op weg naar makkelijke minderjarige prooi. Heel veel individuele casusposities zijn onderzocht door personen of althans een persoon die dat best goed kan.

 

Er wordt nu met man en macht gewerkt aan het verkrijgen van strafrechtelijk onderzoek naar het gebrek aan waarheidsvinding in de jeugdzorg en de gevolgen daarvan voor jeugdigen. Voorspeld staat dat dit onderzoek wanneer het eindelijk plaatsvindt vrijwel onmiddellijk leiden zal tot dhr. mr. Joris Demmink, de oud SG van justitie namens de VVD, die leiding geeft aan georganiseerde ambtelijke criminaliteit en tevens deelneemt aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Deze misdrijven van Nederlandse ambtenaren in Moslimlanden worden ook gepleegd op Moslims in Nederland. In Nederland vindt onder toezicht van nota bene het Leger des Heills een 'more ore less' kleinschalige genocide plaats op Moslimkinderen door hen onder gedwongen hoede van het Leger des Heills te bekeren tot een vorm van christenheid.

 

Iedereen kan tussen bovenstaande regels doorlezen dat bovenstaande vergezeld gaat van een diep liggende onvrede over de waslijst aan misselijke misdrijven met over de jaren honderdduizenden minderjarige slachtoffers, van de jeugdzorg. Minderjarigen uithuisplaatsingen zonder voorafgaand aan waarheidsvinding te doen en ook nog eens niet voorafgaande de executie een deurwaarders exploot betekenen is wat de Moffen óók deden toen zij Joden vervolgde. De jeugdzorg is welhaast letterlijk een Holocaust omdat de jeugdzorg de jeugd offert te behoeve van eigen gewin, zoals de Zionisten met de Joden deden. De Gestapo-praktijken van de Jeugdzorg zullen beantwoord kunnen worden met Partizaanse represailles, vooral ook omdat de zeer zware en overigens ook internationale misdrijven van de jeugdzorg keer op keer niet erkend worden door de autoriteiten terwijl de feiten evident zijn.

 

Elke debutant rechtsgeleerdheid ziet automatisch aan de kernbepaling van de Wet op de Jeugdzorg dat waarheidsvinding de ambtsplicht is van ongeacht welke kinderbeschermer. Juristen en bestuurders van de jeugdzorg die dat niet begrijpen, zijn te kwade trouw. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is bijzonder makkelijk te begrijpen en ook de Memorie van Toelichting is zeer helder over de relatie die de wetgever legt tussen deze bepaling in de WJZ en art 27 Sv, de kernbepaling in het Wetboek van Strafvordering die de sleutel is tot de bevoegdheden van politie en justitie. Op grond van hetgeen uit openbare bronnen thans reeds bekend is moet het Openbaar Ministerie automatisch knalhard justitieel optreden tegen de jeugdzorg, ook omdat het niet zal kunnen instaan voor de veiligheid van de medewerkers wanneer de razernij die onder boze vaders heerst escaleert.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus