U bent hier: Home / Jeugdzorg is mensenhandel

Jeugdzorg is mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 30-05-2013 10:12

Volgens Trouw 03 mei 2013 zijn in Nederland zelf geen gevallen bekend waarbij kinderen daadwerkelijk voor geld aan derden zijn overgedragen. Deze veronderstelling is naar aanleiding van klachten van de VN over de bescherming van minderjarigen tegen mensenhandel. Kennelijk heeft betrokken correspondent niet gekeken naar Jeugdzorg. Jeugdzorg plaatst kinderen onder dwang en zonder voorafgaande waarheidsvinding voor de duur van de jeugd bij derden, en deze derden en jeugdzorg krijgen daarvoor geld.

Dat is mensenhandel zoals strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Oogmerk lijkt te zijn de kinderen niet alleen financieel te misbruiken. Redelijke vermoeden is dat het oogmerk ook is kinderen seksueel te misbruiken, bij pleegouders en in instellingen van jeugdzorg. Het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson toont aan dat kinderen onder de hoede van jeugdzorg geplaatst gemiddeld meer kans maken op misbruik dan thuis. De indruk is dat minderjarigen bij pleegouders en in instellingen van jeugdzorg chronisch misbruikt worden en dat de leden van Jeugdzorg Nederland en bepaalde ambtenaren daarvan profiteren.

In instellingen van jeugdzorg worden minderjarigen geplaatst in de omstandigheid dat zij elkaar makkelijk misbruiken kunnen, en de begeleiding wordt als de kat op het spek gebonden. Dat er ook beeldmateriaal gemaakt wordt in instellingen van jeugdzorg kan en mag niet uitgesloten worden. Op welhaast alle terreinen van bestrijding van seksueel kindermisbruik blijkt de Nederlandse Staat juist gelegenheid te geven aan de misdrijven en voorkomen dat concurrentie criminelen toegang krijgen kunnen tot de markt. Het Nederlandse beleid in verband met kindermisbruik is oneerlijkenconcurrentie van de Nederlandse overheid en de leden van Jeugdzorg Nederland op de markt van mensenhandel.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus