U bent hier: Home / Jeugdzorg is terrorisme

Jeugdzorg is terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 24-03-2013 10:35
Opgeslagen onder:

Vrijdag 22 maart 2013 waren er diverse manifestaties tegen bureau jeugdzorg. Openbaar en met gesloten deuren. Bij en tijdens de manifestaties met gesloten deuren vrijdag tegen bureau jeugdzorg is waargenomen dat ambtenaren van de raad voor de kinderbescherming de kinderrechters bedrogen. Nadrukkelijk en bij herhaling is in verband van de casus van meisje A. te R. om strafvervolging van één of meerdere medewerkers van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming verzocht omdat zij ouders stalken, rechters bedriegen en kinderen gijzelen. De strafbare feiten die gerapporteerd worden behelzen ook terrorisme gerelateerde misdrijven, niet in de laatste plaats omdat de minister van veiligheid en justitie zelf een terrorist is.

Ook het werk van André Rouvoet als Kamerlid van de CU en minister van jeugd en gezin is terrorisme gerelateerd. In zijn wereld is alles wat bijdraagt aan de grootst mogelijke ellende op aarde de agenda omdat anders in de utopie van de christenheid de verlosser kansloos is. De oud-minister van jeugd en gezin heeft de verwijsindex.nl gedoogd en heeft het toegestaan dat zij die data aan de database toevoegen deze niet op waarachtigheid hoeven te toetsen of althans dat er makkelijk misbruik gemaakt kan door de jeugdzorg branche om met die database minderjarigen te matchen voor de organisatie; waar de van sextoerisme beschuldigde SG Joris Demmink overigens aan mee gewerkt heeft dat op te zetten.

De casus van meisje A. te R. laat zien dat de kans groot is dat Micha Kat met zijn wilde fantasieën over rituele moorden aangestuurd door de oud secretaris generaal een juiste these formuleert. Het opzettelijk gezinnen forceren en het escaleren en het zogenoemde dwang/drang kader. Het is nooit vrijwillig bij bureau jeugdzorg want bureau jeugdzorg heeft het monopolie. Ook doet bureau jeugdzorg niet aan waarheidsvinding en vindt het van zichzelf dat niet aan waarheidsvindingen gedaan hoeft te worden. De eerste vraag die dan opkomt volgens de casemanager van LoketBJZ is hoe hard de knuppel zijn mag? Er wordt expliciet en nadrukkelijk gedemonstreerd tegen bureau jeugdzorg. Zowel met nadruk op straat, als achter de gesloten deuren, als op internet.

Het doen en laten van bureau jeugdzorg wordt door professionals vergeleken met razzia-achtige praktijken. Vorm is veranderd in de loop der tijd. De kennelijke intentie is niet minder crimineel. Als dieven in de nacht stelen zij kinderen aldus een advocaat van radeloze ouders. Kinderen onrechtmatig wegnemen van ouders en plaatsen in een crimineel pedoseksueel netwerk wat mogelijk thans reeds decennia ambtelijk vastgeroest zit in organen van de Staat en recentelijk geleid is geweest door de veronderstelde kindersextoerist Joris Demmink die voorts opzichtig gelegenheid geeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide van collega ambtenaren in binnen en buitenland, hoort ook voor Erik Gerritsen een zorg te zijn.

Een ongelofelijke beerput die onder bureau jeugdzorg en Nederland broeit en aan de oppervlakte komt, en Nederland compleet voor schut zet in de internationale verhoudingen. Door bovenop jeugdigen te zitten als hulpverleners kan een crimineel netwerk verdienen aan onrechtmatige uithuisplaatsingen. Selectie van jeugdigen geschikt voor opname in het netwerk van ketenpartners van bureau jeugdzorg kan reeds plaatsvinden bij de verloskundige of in het ziekenhuis. Ongeacht welke melding aan bureau jeugdzorg, het zal misbruikt worden om een UHP of OTS te forceren of althans ouders dit in het vrijwillige dwang/drang kader af te persen. Ouders ervaren de betrokkenheid van bureau jeugdzorg als afpersen van kinderen.

De casemanager van LoketBJZ.nl legt het verband met het terrorisme van André Rouvoet en een kennelijk brede kring aan (rechts)personen die er geen probleem mee hebben dat het jeugdzorg beleid in Nederland vanzelfsprekend dramatisch is omdat André Rouvoet als christen deelnam aan de politiek en zich kennelijk niks aantrekt van de wet. Omdat André Rouvoet nu als zogenaamde deskundige bureau jeugdzorg adviseert om seksueel misbruik in jeugdzorg te voorkomen zonder dat hij de eigen schuld aan het falende systeem van jeugdzorg onderkent levert natuurlijk geen enkele redelijke verwachting op een oplossing.

In de casus van meisje A. te R. wordt nachten doorgewerkt om een baby van acht weken uit handen van pleegouders te krijgen terwijl ook bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming in de eigen rapporten schrijven dat alles goed was met kind en ouders voorafgaande aan de UHP. Het lijkt alsof bureau jeugdzorg middels onrechtmatige uithuisplaatsing onder andere holisten, antroposofen en natuurgeneeskundigen concurrentie aandoet ten voordele van de kwakzalvers en oplichters van de reguliere geneeskunst. Volgens de casemanager van LoketBJZ.nl moeten medewerkers van bureau jeugdzorg zich afvragen hoe zij de toekomst zien, over vijf of vijftien jaar. De roep om strenger straffen zwelt aan. Het gevangenisregime versobert. Het is helemaal niet leuk al die tijd met de zweetsokken van de oud-collega in één cel te leven.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus