U bent hier: Home / Jeugdzorg juridisch aftuigen

Jeugdzorg juridisch aftuigen

by J.L. de Kreek — last modified 15-06-2014 13:20
Opgeslagen onder:

Aftuigen heeft meerdere betekenissen. Het kan slaan op het op de vuist gaan en het kan betrekking hebben op ontmantelen. In casu houdt het in ieder geval juridisch op de vuist gaan in. Bij en tijdens het schrijven van de klachten over de jeugdzorg wordt ingehakt op de barbaarse behandeling die de jeugd ontvangt, onder leiding van de bestuurders in de jeugdzorg.

De terreur van de jeugdzorg kan niet nog veel langer duren of er wordt waarachtig met de vertegenwoordigers van de georganiseerde ambtelijke criminaliteit op de vuist gegaan. De politie verdwijnt uit de kindvriendelijke wijken in de Stad om plaats te maken voor de niet geüniformeerde Gestapo van de kinderbescherming.

 

Dat de klachten over de jeugdzorg niet erkend zijn door autoriteiten is omdat de corrupte ambtenaren zich ook bevinden onder leden van het Openbaar Ministerie, Rechtspraak en Politie. Voorts zijn er advocaten die zich laven aan de misdrijven van de kinderbeschermers of in ieder geval met succes heel erg goed de best doen voor hun criminele cliënten in de jeugdzorg. Alle leden van Jeugdzorg Nederland te Utrecht en hun medewerkers zijn verdacht.

 

Het is evident dat uitvoerenden in de jeugdzorg zich arrogant en hooghartig boven de wet stellen en niet eens het normale fatsoen handhaven om bij en tijdens indicatiestellingen aan waarheidsvinding te doen. De jeugdzorg predikt dat het jeugdigen die het nodig hebben naar zorg regisseren door middel van indicatiestellingen en verzoeken bij kinderrechters. Omdat daarbij niet aan waarheidsvinding gedaan wordt zijn alle uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen onrechtmatig.

 

Het is een cumulatie aan opzettelijke fouten en foutjes in de handhaving van de Wet op de Jeugdzorg door de kinderbescherming die leiden tot de grote aantallen ontsprongen. Ook de wijze waarop de medewerkers van de jeugdzorg menen aan crisis en/of risicomanagement te moeten doen is het fundament voor het grote aantal onrechtmatigheden in de jeugdzorg. Het is ook allemaal niet nodig zoals het gaat. Hadden de medewerkers van de jeugdzorg zich gewoon aan de wet houden dan waren het geen mensenhandelaren geweest.

 

Massaal moet juridisch ingehakt worden op de jeugdzorg. Iedereen met klachten over de jeugdzorg moet aangifte doen bij de Officier van Justitie, en bij sepot naar het Gerechtshof gaan. Een voorbeeld van aangifte staat online. Omdat de jeugdzorg in strijd met de wet niet aan waarheidsvinding doet begaan de kinderbeschermers grote aantallen bijzonder zware misdrijven. En geen waarheidsvinding. En alles met gesloten deuren. En geen handhaving van het normale bewijsrecht. En geen betekening van beslissingen van kinderrechters. En iedereen voortgaand het zwijgen opleggen middels de kort gedingrechter. En zijnde de semipublieke overheid met justitiële middelen in het civielrechtelijke kader.

 

Dat laatste aspect van die justitiële middelen in het civielrechtelijke kader zonder dat kind of ouders beschikken over justitiële bescherming in het civielrechtelijke kader tegen de georganiseerde ambtelijke criminaliteit is vragen om bloed aan de paal! Erik Gerritsen is gepromoveerd op “ontembare problemen” en noemt dat de Slimme Overheid. Juristen noemen dat: De Corrupte Overheid Van Diep Zieke Idioten Die Eeuwig Aan De Schandpaal Moeten!

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus