U bent hier: Home / Jeugdzorg misbruikt jeugd

Jeugdzorg misbruikt jeugd

by J.L. de Kreek — last modified 16-09-2014 06:00
Opgeslagen onder:

De Jeugdzorg, de kinderbeschermers, ook die bij de Raad voor de Kinderbescherming, misbruiken de jeugd van Nederland op een weerzinwekkende wijze. Wie ooit in de jeugdzorg gezeten heeft loopt verhoogde kans als ouder ook weer met de jeugdzorg te maken te krijgen. Klantenbinding wordt dat genoemd. Generatie op generatie verdwijnen jeugdige slachtoffertjes in handen van de jeugdzorgmaffia.

Wanneer Argentijnse oppositie middels het vliegtuig verdwijnt is het hek van de dam. De opzichtige kinderhandel van de kinderbeschermers lijkt niemand te interesseren. Autoriteiten doen het hardst mee met het niet erkennen van de vrijheidsbenemingen. Terwijl de Commissie Samson helder is over het schrikbarend hoge misbruik van jeugdigen in de kinderbescherming wil André Rouvoet meer over seks praten met aspirant kinderbeschermers.

 

Pedofielen bezitten de bijzondere karaktereigenschap dat zij vertrouwen wekken van kind en omgeving opdat het kind aan de pedofiel toevertrouwd wordt. Pedofielen zijn bijzonder kindervriendelijk, tot een zekere hoogte. Natuurlijk gaat het Erik Gerritsen om het belang van de jeugd. Geen ander belang heeft hij als eerste overweging bij en tijdens de bedrijfsborrels met hoge hakken, champi en bordeel rode verlichting.

 

Nu wordt de gemeente de inkoper van jeugdzorg. Erik Gerritsen adviseert de gemeenten vooral niet te serieus om te gaan met het 'evidence beest'. Dat is het evidence-based zijn van jeugdzorginterventies. Ook predikt Erik Gerritsen dat hij en zijn collega's bij en tijdens de jeugdzorginterventies niet aan waarheidsvinding doen en dat dit van hen niet verwacht worden kan. Discussie met betrokkenen levert op dat zij wel onderzoek doen, vooral naar makkelijke prooi en privacy gevoelige informatie waarmee zij chaos in een gezin veroorzaken kunnen als grond voor uithuisplaatsing.

 

Het is bijzonder professioneel, het bedrog van de gezinsvoogden in het algemeen en de bestuurders van de Jeugdzorg Branche in het bijzonder. Hogere School voor de Fraude. Wat er begroot staat aan kinderbescherming in Nederland is in de Miljoenennota na te lezen. Het geld wordt uitgegeven aan ambtenaren van de semipublieke overheid die met justitiële middelen in het civiele kader kinderen gedwongen laten verdwijnen en misbruiken. Sommige kinderen worden zelfs gedood middels opzettelijke afwezigheid van waarheidsvinding. De media heeft volgestaan met een aantal spraakmakende voorbeelden.

 

De medewerkers van de kinderbescherming maken inbreuk op of onrechtmatig gebruik van de Wet op de Jeugdzorg waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen. Ook zijn jeugdzorg medewerkers ambtenaren die bij en tijdens hun bediening bijzondere ambtsplichten schenden (het belang van de jeugd als eerste overweging hebben) of daarbij gebruik maken van macht, gelegenheid of middel hen door het ambt geschonken. Dit lijkt naar voorbeeld te zijn van de ambtelijke machtsmisbruikers in de politiek die door dit misbruik niet vervolgd kunnen worden voor hun oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden.

 

Joris Demmink is een naam die naast Erik Gerritsen keer op keer opdoemt in de dossiers in verband met de gedwongen verdwijningen en seksueel misbruik van de Nederlandse jeugd door de jeugdzorg ten titel van jeugdbescherming. De aankomende transit in de jeugdzorg moet aangegrepen worden om de leden van de branche organisatie Jeugdzorg Nederland onder curatele te stellen en de dossiers over te dragen aan justitie. Opsporing en behandeling van kindermishandeling is primair een taak van politie en justitie. Geen enkel maatschappelijk belang is gediend met een civiele overheid die tussen de jeugd en autoriteiten in staat of anderszins verhoudingen verziekt.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus