U bent hier: Home / Jeugdzorg mishandelt baby

Jeugdzorg mishandelt baby

by J.L. de Kreek — last modified 18-05-2013 11:05
Opgeslagen onder:

Meisje A. te R. is een baby van nu bijna een jaar en wordt inmiddels bijna een jaar mishandelt onder toezicht van jeugdzorg, en ouders kunnen er niks tegen doen. De jeugdzorg medewerkers liegen tegenover de kinderrechter over de noodzaak tot de maatregelen en de politie onderneemt geen actie. Ondertussen schrijven de medewerkers van jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming in de rapporten dat de uitgeplaatste baby zich ná de UHP overstrekt, gespannen is, smetvlekken heeft in de schaamstreek, met de handjes trilt bij vreemden en meer dan twee dagen huilt als het omgang met moeder heeft gehad.

De casus van meisje A. te R. laat goed zien dat de jeugdzorg organisaties in Nederland diep ziek zijn. Opvallend kenmerk van de aandoening is dat medewerkers van jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doen en van zich zelf vinden dat van hen niet verwacht worden kan dat zijn aan waarheidsvinding doen. Ander opvallend kenmerk van de ziekte van de jeugdzorg organisaties is dat de medewerkers elkaar voortgaand op de schouders kloppen en als volleerde narcisten propageren dat zij het geweldig doen. Erik Gerritsen bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam maakt er propaganda mee dat jeugdzorg in Amsterdam nu het laagste aantal OTS'en heeft omdat de organisatie afleert dwang en drang toe te passen.

Dat betekent natuurlijk dat de organisatie in de jaren daarvoor onrechtmatig en zelfs strafbaar gehandeld heeft. In de zaak van meisje A. te R. wordt over jeugdzorg gesproken als een criminele organisatie wat gezinnen opzettelijk ontwricht om daar financieel voordeel van te trekken. De strafbepalingen die aan de feiten gerelateerd worden zijn de artikelen 273f en 140 van het Wetboek van Strafrecht wat gaat over kinderhandel en deelname aan een criminele organisatie.

Het recente en door jeugdzorg gebagatelliseerde rapport van de Commissie Samson bewijst dat minderjarigen het onder de hoede van jeugdzorg gemiddeld slechter hebben dan buiten de instellingen van jeugdzorg. De kans op mishandeling of misbruik is voor jongeren onder de hoede van jeugdzorg hoger dan in het gemiddelde Nederlandse gezin. Dat geldt ook voor de jongeren die thuis mishandeld worden. Die mishandeling blijkt onder hoede van jeugdzorg gemiddeld niet minder te zijn.

Met meisje A. te R. was niks aan de hand. Dit is keer op keer bevestigd door artsen, jeugdzorg medewerkers, medewerkers van de raad voor de kinderbescherming, en toch heeft BJZ een spoed-uithuisplaatsing aangevraagd en gekregen. Sindsdien strijden BJZ en de Raad om verlenging van de uithuisplaatsing en zelfs verblijf van het kind in een pleeggezin voor de duur van de gehele jeugd. Het overstekken van de baby, de stress, het vele huilen en het trillen met de handjes wordt niet waargenomen wanneer de baby bezoek krijgt van moeder, dan laat het zich gewillig oppakken.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus