U bent hier: Home / 'Jeugdzorg Nederland terrorisme gerelateerd'

'Jeugdzorg Nederland terrorisme gerelateerd'

by J.L. de Kreek — last modified 16-02-2013 20:15
Opgeslagen onder:

Waar u ook woont in Nederland, ga de leden van Jeugdzorg Nederland uit de weg. Is de nuttige tip van LoketBJZ.nl. Vandaag stond er volgens deze site weer grove propaganda van Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en zijn gezinsmanager in het Parool. Waar bemoeit Jeugdzorg zich mee? Is de vraag. Vechtscheidingen gaat Jeugdzorg niks aan. Jeugdzorg is géén partij bij vechtscheidingen, ook niet indien ouders het kind tussen hen plaatsten. Bij Jeugdzorg kan nóóit het belang van het kind de eerste overweging zijn want het verdient aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Bij lokebtBJZ worden clusters overuren gedraaid om, aldus een vertegenwoordiger: de leden van Jeugdzorg Nederland rechtens in kop en hiel te vermorzelen. Samen met de Raad voor de Kinderbescherming die ouders slaan om te voorkomen dat ouders op overigens goede grond demonstreren voor het kantoor. Volgens een casemanager van loketBJZ blijkt uit het dossier van Meisje A. dat deze baby mogelijk verkracht is ná de onrechtmatige UHP. Ook maken deskundigen én raadsmedewerkers er melding van dat ouders géén gevaar zijn voor de baby.

De UHP is volgens loketBJZ onrechtmatig omdat de leden van Jeugdzorg Nederland niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf vinden dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen, aldus loketBJZ. Waarheidsvinding is wat de Politie doet vóórdat iemand wordt aangehouden en wordt daarna tot en met de raadsheren in hoger beroep voortgezet. Bij Jeugdzorg worden kinderen eerst aangehouden en van huis weggenomen en daarna wil Jeugdzorg onderzoeken of er grond was voor de UHP. Aldus steeds de casemanager.

Er zijn meer uithuisplaatsingen dan ooit. Keer op keer rekent Jeugdzorg maatschappelijke problemen af met ouders. Obesitas is kindermishandeling. Rauw eten is kindermishandeling. Te weinig knuffelen is kindermishandeling. Alles is kindermishandeling behalve wanneer Jeugdzorg onrechtmatig kinderen uit huis plaat, dan is het geen mishandeling. Ook niet wanneer ze direct na de UHP verkracht worden en met de dood worden bedreigd. Het voorbeeld staat in het Rapport van de Commissie Davids als feit genoteerd. Dat komt allemaal niet in de statistieken van Jeugdzorg omdat het dat niet bijhoudt en ook anderszins voorkomt dat er forensisch zicht komt op de vele klachten van de consumenten van Jeugdzorg over het functioneren van Jeugdzorg in het algemeen.

Problemen ontstaan wanneer Jeugdzorg zich met een gezin bemoeit. Wanneer er al problemen zijn worden deze groter wanneer Jeugdzorg zich met gezinnen bemoeit. Dat blijkt onloochenbaar uit de vele dossiers van Noord tot en met Zuid, van Oost tot en met West in Nederland die de casemanager van LoketBJZ onderzocht heeft, aldus de casemanager. Het woord laaienlichters is van toepassing non de ju, aldus de casemanager van loketBJZ die de casus van Meisje A. te R. behandelt en recent in verband met Jeugdzorg ook herhaald contact heeft gehad met de Koninklijke Marechaussee. Waar Jeugdzorg komt rapporteren alle normale hulpverleners problemen omdat Jeugdzorg betrokken is, zo blijkt ook na rondvraag door Goede Nieuws.

In het kader van een familieopstelling gezien waarin Jeugdzorg zich manifesteert is Jeugdzorg het nieuwe lid wat meteen de sfeer verziekt, afspraken niet nakomt en de gehele gezinsopstelling en het zorgnetwerk vakkundig sloopt. Dat de gedragsdeskundigen van Jeugdzorg de eigen rol bij de ontsporing van jeugdigen niet herkennen laat zien wat een wereldvreemd karakter deze organisatie bezit, aldus de casemanager van LoketBJZ. Niemand heeft het over:

zorgverleners die patiënten Munchausen's syndrome of pedofiel in Jeugdzorg zijn. Jeugdzorg grijpt keer op juridisch zeer agressief in wanneer mensen de feiten over Jeugdzorg openbaren. Ook reageert Jeugdzorg de frustraties over ouders af op de kinderen. Wie klant is van Jeugdzorg komt in een driehoeksverhouding waarbij Jeugdzorg parasiet is, aldus een casemanager van LoketBJZ en bij en tijdens een veschtscheidingen trekken er drie aan kinderen wanneer Jeugdzorg betrokken is.

Jeugdzorg intimideert er op los. Het lokt ronduit ruzie uit. Behalve wanneer de overheid geld geeft, dan zijn er de mooie propaganda en het ronduit liegen in de media over de kwaliteit van dienstverlening. Rauw is goed. Als kwetsbaar minderjarig meisje alleen de wereld rond zeilen in een eigen zeilboot en het Sueskanaal trotseren zonder te verzuipen is super. Dat leert niemand op school. Onderwijs is online. Jeugdigen willen modern onderwijs en niet de slavenbehandeling van het ministerie. Niet te begrijpen valt waarom de leden van Jeugdzorg Nederland bestaansrecht verdienen.

Het is een supermonopolist die met ketenpartners wil domineren op de markt van wonen, werk, zorg en leven. De casemanager van loketBJZ voorspelt dat wanneer het openbaar ministerie strafrechtelijk onderzoek doet naar Jeugdzorg, het ontdekken zal dat de term megazaak een extra dimensie krijgt. In de stukken noemt de casemanager van loketBJZ veelvuldig artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht en artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering. Dat zijn volgens de casemanager de bepalingen waarmee de gedragingen van de medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming overeenkomen.

Nederland doet al eeuwig vechtscheidingen zonder Jeugdzorg. Het is radicaal systeem vreemd een particuliere organisatie te laten besluiten over de noodzaak tot het in hechtenis nemen van minderjarigen. Een uithuisplaatsing is een inhechtenisneming. Ongeacht op welke locatie de hechtenis tenuitvoergelegd wordt. In Nederland gaat dat voor minderjarigen met gesloten deuren, ten overstaan van kinderrechters die gezien de rol in het personen en familierecht niet aan waarheidsvinding doen, waarbij normaal bewijsrecht niet geldt en Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming alleen hoeft te stellen om gelijk te krijgen. Met een telefoontje op basis van ongefundeerde 'matching' in de verwijsindex, kunnen kinderen in hechtenis genomen worden door Jeugdzorg; en de Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam twittert zichzelf breedlachend suf om te laten zien hoe geweldig hij is.

Bij de rechtbank Rotterdam is er weet van dat het chronisch hommeles is met Jeugdzorg in de buurt. Daar vinden zaken plaats die het daglicht niet velen kunnen. Kinderrechters die persoonlijk service voor Jeugdzorg uitvoeren en vinden dat zij als kinderrechter geen belangen verstrengelen. In Rotterdam past Jeugdzorg ook nog eens de listige kunstgreep toe dat de advocaat voor ouders of althans vader of moeder collega is van de advocaat van Jeugdzorg. Dus alles is Jeugdzorg met gesloten deuren en niemand mag er wat over zeggen want het is bij wet verboden uit de school te klappen over wat er achter de gesloten deuren van de niet onderzoekende kinderrechter te Rotterdam afspeelt.

Artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg overtuigt daarbij, én het eenvoudige feit dat niemand van Jeugdzorg Nederland of de Raad voor de Kinderbescherming klaagt over deze bepaling die medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland verplicht kindermishandeling binnen de organisatie primair niet bij de Politie of de Officier van Justitie te melden! Dat CU-lid André Rouvoet als minister van Jeugd en Gezin het heeft toegestaan dat deze bepaling überhaupt bestaat in de redactie waarin het bestaat, en zijn schuld aan de oorlog zonder geldige reden in Irak, bewijst ruim voldoende de gegronde vrees dat Jeugdzorg kennelijk terroristisch gerelateerd is. Aldus de casemanager van LoketBJZ.nl.

De faciliterende Raad voor de Kinderbescherming is van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en minister Opstelten heeft ook schuld aan de oorlog zonder geldige reden in Irak zoals veel leden van de VVD net als prominent VVD-lid en secretaris-generaal Joris Demmink die als gezagdragend niet politiek ambtenaar mede hoofdverantwoordelijk was voor Jeugdzorg en persoonlijk door onderzoeksjournalist Micha Kat gestalkt omdat hij kindersekstoerist zou zijn. Volgens de casemanager van LoketBJZ draagt de Nederlandse Rijksoverheid systematisch bij aan het maskeren van zedendelicten met minderjarigen. Op alle terreinen van de bestrijding van deze misdrijven blijkt de overheid onder het mom van bestrijding gelegenheid aan die misdrijven te geven. Middelen worden niet functioneel ingezet en het publiek wordt misleidt met loze politieke beloften.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus