U bent hier: Home / Jeugdzorg net Gestapo

Jeugdzorg net Gestapo

by J.L. de Kreek — last modified 04-07-2013 02:00
Opgeslagen onder:

Welbeschouwd valt niet te begrijpen waarom de Bureaus Jeugdzorg nog niet massaal overhoop zijn gehaald door Justitie. Minderjarigen worden door de Bureaus Jeugdzorg uit huizen gehaald als Joden die op transport gaan. Ouders waarmee alles goed was zijn hun kind kwijt omdat zij biologische voeding wilde en natuurlijke Vitamine K, en omdat zij natuurgeneeskundige meningen erop nahouden. De kinderrechter heeft het mondelingen verzoek tot spoed-UHP van de Jeugdzorg-Nazi's mondeling goed gekeurt. Politie stond meteen voor de deur. Geen betekende beschikking. De baby moest direct mee. Bleek bij oma 's avonds laat veilig te slapen. Moeder gegijzeld in een zwarte SUV van de Jeugdzorg-Nazi's. Moest een bepaalde advocaat kiezen die bevriend blijkt met de advocaat van de Jeugdzorg-Nazi's. Ook werd ze bedreigd om haar relatie te beeindigen.

Meeste advocaten houden zich stil over de Gestapo-praktijken van de Jeugdzorg-Nazi's. Omdat ze bang zijn. Uit de eerste lijn is bekend dat de Jeugdzorg-Nazi's zeer agressief zijn naar hulpverleners van ouders. Het sloopt zorgnetwerken. Bovendien zijn er ook advocaten die belang hebben bij de Jeugdzorg-Nazi's. Voor de toevoegingen. Iedereen profiteert. Ouders worden door de Gestapo-praktijken van de Jeugdzorg-Nazi's in staat van onmacht geplaats voor hun kinderen te zorgen. Yunus is slecht een zaak van de vele waarin de Jeugdzorg-Nazi's kinderen rooft en misbruikt. Aangifte doen is moeilijk voor ouders omdat politie zegt dat de rechter er tussen zit. Het gaat om kinderhandel. De artikelen 140, 197a lid 2, 273 f lid 1 sub 1 en 2 en 6 Sr en 162 Sv. Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, die hieraan leiding geeft riskeert vijftien jaar cel onderaan de sociale ladder,

De standaard reactie van ouders, advocaten, juristen en andere hulpverleners in het geval van de Jeugdzorg-Nazi's hoort het doen van aangifte te zijn omdat de Jeugdzorg-Nazi's niet aan waarheidsvinding doen. Ook vinden de Jeugdzorg-Nazi's vanzichzelf dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. Dat is in strijd met artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg. De parlementaire geschiedenis laat er geen misverstand over bestaan dat de uitvoering of de zorg voor de naleving van artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg van waarheidsvinding afhankelijk is gesteld.

Eerst moet er sprake zijn van het redelijke vermoeden van de daadwerkelijke bedreiging door een of meer limitatief in die bepaling opgenoemde risico, voordat de Jeugdzorg-Nazi's ontvankelijk zijn kunnen in de verzoeken tot OTS of UHP. De wetgever relateert het redelijke vermoeden van artikel 2J WJZ aan artikel 27 Sv en schrijft daarbij dat met het begrip <<redelijk vermoeden>> is aangesloten bij het strafvorderlijke begrippenkader. Kortom: waarheidsvinding is de ambtsplicht van BJZ en Raad die kennelijk opzettelijk niet wordt nagekomen.

Omdat de Jeugdzorg-Nazi's niet aan waarheidsvinding doen is elke betrokkenheid met ouders en kind wederrechtelijk. Bovendien profiteren de Jeugdzorg-Nazi's wederrechtelijk van het algemeen bekende feit dat kinderrechters ook niet aan waarheidsvinding doen. De rechterlijke toetsing bij de kinderrechter stelt niks voor omdat de kinderrechter geen onderzoeksrechter is althans de kinderrechter toetst marginaal. De Jeugdzorg-Nazi's zijn de veronderstelde deskundige die adviseren. Kinderrechters functioneren niet als onafhankelijke rechters, die boven de partijen staan. Ze zijn een bestuursorgaan die de Jeugdzorg-Nazi's kritiekloos en met gesloten deuren volgt in de wensen, zonder ouders te horen (spoed UHP) of acht te slaan op wat ouders aan feiten of deskundige rapportages inbrengen. De kinderrechter doet niet aan waarheidsvinding en gaat ook achteraf alleen af op wat de Jeugdzorg-Nazi's menen wat waar is en wat niet waar is.

Ook worden er geen beschikkingen vooraf aan de tenuitvoerlegging betekend bij ouders. Kom daar maar eens mee aanzetten wanneer een geldvordering geincasserd wordt. Alles aan de Jeugdzorg-Nazi's is zeer onrechtmatig. Talloze economische delicten. En erger: beleidsmatige delicten tegen de zedelijke en geestelijke en gezondheidsbelangen van minderjarigen. Rapport van de Commissie Samson bewijst dat kinderen onder de hoede van de Jeugdzorg-Nazi's gemiddeld 2,5 meer seksueel misbruikt worden dan thuis. Bij de Jeugdzorg-Nazi's zijn kinderen gemiddeld dus slechter af dan thuis. Dat is al decenia. Hele generaties worden achtereenvolgend onder de hoede van de Jeugdzorg-Nazi's gehouden. Eens een klant van de Jeugdzorg-Nazi's altijd een klant van de Jeugdzorg-Nazi's.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus