U bent hier: Home / Jeugdzorg net Hitlerjugend

Jeugdzorg net Hitlerjugend

by J.L. de Kreek — last modified 10-06-2013 19:55
Opgeslagen onder:

Het lijkt net alsof de leden van Jeugdzorg Nederland willen dat de Nederlandse jeugd niet alleen zal worden grootgebracht door gezin en school, maar ook lichamelijk, geestelijk en moreel worden opgevoed binnen Jeugdzorg. Dat is helemaal precies volgens de Wet op de Hitlerjeugd van 01 december 1936 van Führer en Rijkskanselier Adolf Hitler en de knechtjes.

De leden van Jeugdzorg Nederland voeren een harde strijd tegen de belangen van jeugdigen omdat zij daaraan geld verdienen. Kinderen worden alla de Gestapo uit huizen en bij ouders weggeroofd. Letterlijk. De titels zijn veelal vals of noodzaak is overdreven en de lasten zijn in ieder geval niet rechtsgeldig betekend. Politie en justitie worden voor onrechtmatige karretjes gespannen. Het bestuur wil dit.

Beroepskrachten zijn per 01 juli 2013 verplicht kinderen met een schram of blauwe plek te verraden aan de grootste kindermishandelaars van Nederland: het AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Die gasten grijpen elk excuus aan om kinderen uit huis te plaatsen. Ze doen niet aan waarheidsvinding en vinden dat dit niet verwacht worden kan van hen terwijl de wet iets anders voorschrijft. Ook het rapport van de Commissie Samson bewijst de misdrijven.

Met gesloten deuren. Ten overstaan van de marginaal toetsende kinderrechter. Noodzaak ronduit liegend. Dat kunnen zij. Zij zijn deskundig. Zij bepalen. Deskundige opinies, informatie van anderen en feiten doen er niet toe. Via www.verwijsindex.nl worden kinderen 'gemachted' die geroofd worden kunnen. De maker van het bijpassende protocol is mevrouw X Het is orderleiding en verantwoordelijkheid meneer Y geïmplementeerd. Zij laten zich niet aanspreken  op de opzichtige fouten van hun protocollaire corrupte.

De officiële onderzoekingen van de Commissie Samson wijzen uit dat de leden van Jeugdzorg Nederland thans reeds meer dan zestig jaar ouders in staat van onmacht plaatsen te voorzien in de zorg voor de minderjarige kinderen. De rapportages gaan terug tot en met 1945. Gepaard gaand met veelvuldig ernstig seksueelmisbruik van minderjarigen. Onofficiële onderzoekingen van de casemanager van LoketBJZ doen vermoeden dat jeugdigen binnen gesloten instellingen van jeugdzorg verkracht worden voor het oog van de camera.

Het vreemde aan jeugdzorg is dat er ook klachten zijn van sexueelmisbruik door ambtelijk verantwoordelijke Joris Demmink, de oud secretaris generaal die ook namens de VVD deelneemt aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Irak; en dat de Christenheid ook in criminele zin volop vertegenwoordigd is. Het is net alsof jeugdzorg ook onderdeel is van de onrechtmatige Christelijke kruistocht van het vrije westen tegen de Islam en de rest van de mensen die er in ogen van de Christenheid niet toe doen. Waarom anders bekering van moslimkinderen onder de hoede van het Leger des Heils?

Artikel 3 lid sub e van de Wet Internationale misdrijven is niet moeilijk te begrijpen: hij die met het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen kinderen van de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep, wordt als schuldig aan genocide gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de zesde categorie. Bekeren staat gelijk aan overbrengen naar een andere groep. Erik Gerritsen kan zich het best afvragen waar hij mee bezig is.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus