U bent hier: Home / Jeugdzorg niet veilig

Jeugdzorg niet veilig

by J.L. de Kreek — last modified 17-10-2013 16:43
Opgeslagen onder:

Vanaf de conceptie is de jeugd niet veilig in Nederland. Dat komt door de jeugdzorg. Bestuurders als Erik Gerritsen in vereniging met politiek ambtsdragers en prominenten als André Rouvoet en Joris Demmink. De jeugd is sinds 1945 onverminderd onveilig in Nederland. Het laatste decennium, grappig genoeg gelijk met de ambtelijke bediening van Joris Demmink en de Delta-methode, zijn de problemen voor de jeugd van de jeugdzorg exponentieel toegenomen.

Met de nieuwe jeugdwet verandert er geen jota aan de onveilige situatie of omstandigheden voor de jeugd. Gegarandeerd dat elk kind onder de hoede van de jeugdzorg daar onrechtmatig, dat wil zeggen in strijd met of middels het schenden van overigens dwingend recht, verblijft omdat het standaard praktijk is in de jeugdzorg niet originele beschikkingen uit onduidelijke naam zonder tussenkomst van een deurwaarder middels de sterke arm te executeren.

De jeugdzorg beroept zich op kinderbescherming terwijl het overduidelijk zelf de 'schutznorm' schendt die aan de wettelijke kinderbeschermingsbepalingen ten grondslag ligt. In grote mate wordt misbruik gemaakt van veronderstelde deskundigheid en professie van de kinderbeschermers van de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Geen enkel kind is veilig in Nederland. Mocht u denken dat alles goed gaat is dat geen enkele garantie voor afwezigheid van belagen door de hulpverleners van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de semipublieke (slimme) overheid.

Omdat de waarneming is dat de jeugd in Nederland belaagd wordt door een overigens terroristische organisatie wat als bijvangst tevens in kinderenhandelt en een crimineel netwerk van kindermisbruikers is, kunnen de betrokken gezinsvoogden en pleeggezinnen met kinderen eerst ná tussenkomst van de jeugdzorg onder de hoede op een bezoekje van politie en justitie rekenen. Zolang dat uitblijft lopen zij kans dat het Partizaans verzet aanklopt met het vriendelijke en toch dringende verzoek terstond authentiek schriftelijk bewijs te overleggen van de vergunning tot het onder de hoede houden van minderjarigen van derden.

Op internet worden vele persoonlijke ervaringen over de jeugdzorg verteld. In géén van die gevallen is het rechtmatig wat de kinderbescherming levert. Een aaneenschakeling van opeenvolgende onrechtmatige handelingen. Ook de casusposities die de jeugdzorg medewerkers zelf als bewijs van eigen succes schetsen zitten barstensvol onrechtmatige handelingen van de jeugdzorg. Dat dit willens en wetens is blijkt niet in de laatste plaats uit verschillende individuele dossiers die als betrouwbare bron dienen. Het dreigt knokken te worden in de jeugdzorg omdat de bestuurders niet meegeven en ook andere bestuurders manipuleren en voorts de jeugdzorg mollen tot in de rechtspraak heeft. Voorts imponeert de jeugdzorg racistisch.

Een beetje vervelend allemaal dat de jeugdzorg niet bereid blijkt tot normale wisselwerking tussen mensen die samenwerken. Voor de jeugdzorg is alleen alles wat de jeugdzorg zegt waar. Meningen, deskundig of niet, die de jeugdzorg om wat voor reden onwelgevallig zijn worden uit het dossier gehouden. Feiten worden verdraaid. Ook wanneer uit het dossier onloochenbaar blijkt dat er geen enkele noodzaak tot uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling is verzoekt de jeugdzorg de UHP bij een rechter die bij een Bureau jeugdzorg is tewerkgesteld. Betrokken moeder is kort gegijzeld geweest in een zwarte SUV en bedreigd een bepaalde advocaat te kiezen omdat ze anders haar kind niet meer zou krijgen.

Dat is mr. Carrie Jansen die in haar columns ook positief is over de gijzelnemers van het kind van haar cliënt. In de zaak van meisje A. te R. heeft zij geen enkel moment het woord gijzeling of afpersen in de mond genomen. De advocaat die moeder nu heeft doet wèl het werk als raadsman. Thans werkt advocaat mr. Carrie Jansen op hetzelfde kantoor als advocaat mr. Ria van Seventer, de advocaat die namens de jeugdzorg de minderjarige dochter van de cliënte van mr. Carrie Jansen gegijzeld hield. De keuzes van mr. Carrie Jansen en overigens ook mr. Ria van Seventer in verband met meisje A. te R. worden niet gerespecteerd door hij die aangifte heeft gedaan tegen de oud cliënt van de collega van mr. Carrie Jansen in verband met talrijke ernstige misdrijven tegen kind en gezin in de tijd dat mr. Carrie Jansen als gekwalificeerd raadsman de geslachtofferde biologische moeder van de minderjarige bijstond. Advocaat mevrouw mr. hartenjager Carrie Jansen vindt zichzelf heel wat in Rotterdam met haar vlooiennest en lidmaatschap van de Münchausen Beweging, net als de directeur Baron Meuwissen von Bureau Jeugdzorg Rotterdam de Prominente Gijzelnemer Van de Client van Carrie Jansen Toen Zij Gekwalifiseerd Raadsman Was Voor De Biologische Moeder Van De Minderjarige Die Zij Bijstond Tegen Zijn Bureau.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus