U bent hier: Home / Jeugdzorg producent kinderporno

Jeugdzorg producent kinderporno

by J.L. de Kreek — last modified 06-10-2013 07:55
Opgeslagen onder:

Het Goede Nieuws heeft diepgaand onderzoeksjournalistiek achter de rug naar de jeugdzorg. Daaruit kan blijken dat het een criminele organisatie is wat zich schuldig maakt aan kinderhandel en kindermisbruik voor geld en pedofilie. Ook worden kinderen mishandeld in de jeugdzorg. De omvang is significant meer dan gemiddeld in de samenleving. Bovendien worden de misdrijven stelselmatig gepleegd over een lange periode van tijd.

Vanaf 1945 is het misbruik van minderjarigen in de jeugdzorg onverminderd hoog. De laatste tien jaar, onder andere onder de hoede van de, door Micha Kat & co, van kindermisbruik verdachte oud secretaris-generaal Joris Demmink, is het misbruik exponentieel met zes procent per jaar toegenomen. Eerst nu wordt er mondjesmaat gewerkt aan jeugdzorg zonder dwang. Dat de jeugdzorg voorheen in strijd met het dwingend recht niet aan waarheidsvinding deed en thans nog niet is reeds door de directieleden van de jeugdzorg opschrift gesteld. Zij noemen het debat over waarheidsvinding in de jeugdzorg weinig productief.

Dan nu de kinderporno en de kans dat de jeugdzorg waarachtig producent en distributeur is. Het Goede Nieuws heeft van twee onafhankelijke bronnen vernomen dat minderjarigen in gesloten instellingen van de jeugdzorg stelselmatig misbruikt worden en dat dit misbruik geregistreerd wordt middels de gangbare bewakingscamera's die overal hangen terwijl medewerkers tegen dat misbruik niks ondernemen. Martin Vrijland laat de mishandeling van een jongen horen.

Het Goede Nieuws heeft uit betrouwbare bronnen vele geluiden gehoord over stelselmatige mishandeling van minderjarigen in de jeugdzorg. Ook dreigt de jeugdzorg ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen wanneer zij hulp inschakelen, en worden ouders in elkaar geslagen door jeugdzorg medewerkers. Afspraken die de jeugdzorg maakt met ouders worden niet nagekomen door jeugdzorg. Door ouders met klachten geavanceerd van kastje naar de muur te sturen en misbruik van procesrecht is het bewerkelijk de deksel van de jeugdzorg beerput te trekken.

Wat voorts opvalt in verband met de jeugdzorg is dat er door waarnemers gesproken is over 'loverboys' die als vliegen op stront zwermen rond gesloten instellingen van de jeugdzorg. De meisjes in de gesloten instellingen zitten daar niet zelden zonder geldige reden. Onder de hoede van de jeugdzorg worden zij misbruikt door jongens of medewerkers van de instellingen. Gefrustreerd buitengekomen vallen zij in de handen van een 'loverboy' die de makkelijke prooi een tijdje later duur betaald uithuurt aan één of meerdere topambtenaren in het bordeel.

Dat is de jeugdzorg in Nederland. Meisjes worden tot hoer en jongens tot pooier gemaakt in de jeugdzorg. Misbruikt door zij die voor hen zouden zorgen omdat het thuis zo slecht ging. Het beeld wat Micha Kat van Klokkenluideronline schetst van het verval in Nederland is lang niet zo verkeert als de massa denkt. Bij de jeugdzorg wordt ervan uitgegaan dat het niet nodig is kinderen uit huis te plaatsen op basis van feiten die wettig en overtuigend bewezen zijn. Elk kind kan uit huis gehaald worden middels een simpele melding aan de verwijsindex zonder dat iemand controleert of de melding op waarachtige feiten gebaseerd is.

Terwijl de wet stelt dat de jeugdzorg alleen kinderen uit huis halen kan en mag wanneer het spreekwoordelijke bloed aan de muur zit. Bijvoorbeeld kinderen die thuis de boel kort en klein slaan. Die worden uit huis geplaatst. Verder worden ouders die kinderen mishandelen eventueel uit huis geplaatst. Waarom het slachtoffer van mishandeling uit huis plaatsen in een netwerk waarin ze vier keer meer kans maken op misbruik of mishandeling, als de dader ook gestraft worden kan? De reflex van de jeugdzorg in relatie tot minderjarigen die zorg nodig hebben bewijst de criminele predispositie. Het is in ieder geval een ongezonde reflex die door de obsessie op minderjarigen een pedofiele ondertoon veraadt! Niet zelden zijn pedofielen uit idealisme betrokken bij kinderen.

Het bloed aan de muur moet meer letterlijk dan figuurlijk genomen worden. De bevoegdheid van een derden, in dit geval de semipublieke overheid, om een minderjarige met justitiële middelen civiel uit huis te halen is welhaast nul komma nul. Dergelijke diensten vanwege de Staat kunnen en mogen louter in het strafrechtelijke kader verzocht en uitgevoerd worden! Dus een taak exclusief voor politie en justitie. De overheid die het aanvaardt dat minderjarigen middels de semipublieke sector zonder waarheidsvinding uit huis worden gehaald verdient geen bestaansrecht.

Het vermoeden dat de jeugdzorg tevens een organisatie is wat films gemaakt met bewakingscamera's produceert en ook distribueert van minderjarigen die misbruikt of mishandeld worden door andere minderjarigen of volwassenen is allerminst onredelijk. Het feit dat minderjarigen onder de hoede van de jeugdzorg tot meer dan vier keer misbruikt worden dan gemiddeld thuis zegt genoeg. Dat André Rouvoet als oud minister van jeugd en gezin naar aanleiding van de ontdekking van het grootschalige misbruik in de jeugdzorg adviseert om bij sollicitaties van medewerkers in de kinderbescherming meer over seks te praten, is voorts bewijs dat zijn ambtelijke betrokkenheid ook corrupt was. Net als Andre Rouvoet is de jeugdzorg ook deelnemer aan genocide én terrorisme gerelateerd.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus