U bent hier: Home / Jeugdzorg sloopt Vaderdag

Jeugdzorg sloopt Vaderdag

by J.L. de Kreek — last modified 16-06-2013 12:50
Opgeslagen onder:

De leden van Jeugdzorg Nederland maken voor veel vaders van Vaderdag een diepe droeve aangelegenheid. Ronduit liegend over de noodzaak tot uithuisplaatsing van kinderen die liefdevol verrassen met een Vaderdag surprise. Kinderen ook zijn ontdaan, ontzet, gefrustreerd, omdat jeugdzorg vindt dat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. De medewerkers van jeugdzorg doen niet aan waarheidsvinding. Zij vinden dat niet nodig. Dat is in strijd met de wet. Daarom riskeren al die medewerkers serieuze strafvervolging. Straffen van vijf tot vijftien jaar in verband met kinderhandel zijn zeer zeker niet ondenkbaar.

Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, is met zijn personeel een geduchte stalker van minderjarigen en ouders. Binnenkort wanneer jeugdzorg is gereorganiseerd struint de criminele organisatie steden, dorpen en wijken af opzoek naar kinderen waarvan zij vinden dat die hun hulp nodig hebben. Van pedofielen is bekend dat zij elke excuus aangrijpen om in de nabijheid van minderjarigen te zijn. Niet zelden zijn pedofielen medewerkers in een zwembad op de opvang. Of Erik Gerritsen ook pedofiel is valt volgens de casemanager van LoketBJZ niet te zeggen.

De situatie rond de leden van Jeugdzorg Nederland escaleert. Als eerste ligt er een zware strafklacht tegen de organisatie in verband met het gijzelen en mishandelen en misbruiken en verwaarlozen van meisje A. te R. Dat kind waar alles goed mee was en wat uit een keurig gezin komt, is 12 juni 2012 uit huis geplaatst omdat Jeugdzorg dat wilde. Geen enkel feit is aangevoerd wat de UHP rechtvaardigen kan. In de stukken schrijven de medewerkers van jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming dat alles goed en veilig was. Ouders zijn tot op de dag van vandaag met stomheid geslagen, en overigens helemaal kapot van het gijzelen van hun eerste baby.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus