U bent hier: Home / Jezus Christus niet gestorven

Jezus Christus niet gestorven

by J.L. de Kreek — last modified 01-04-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Deze dagen leert de Kerk dat het lijden en de dood van Jezus Christus herdacht moet worden terwijl in geen enkele vertaling van de Bijbel bewijs is te vinden van het feit dat Jezus Christus dood zou zijn. Jezus Christus heeft geleden aan het kruis, en hij is niet gestorven. Jezus Christus heeft ook voor aangekondigd dat hij niet zou sterven en hij gebood zijn volgelingen niet te zeggen: “De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden” (Lukas 9:21-22).

Niemand luister naar Jezus Christus waardoor iedereen denkt dat de Paus geen Satanist is en de Bijlmer The Passion viert op basis van de gelogen geschiedenis van Jezus Christus.

Jezus Christus is één van de grote zo niet de grootste profeet. Adam was de eerste profeet. Mohammed is de laatste profeet. Het Nieuwe Testament en de Koran zijn het erover eens dat Jezus Christus niet is gestorven.   De Kerk denkt daar anders over want de Kerk is een organisatie gebruikt door Satan. 

Op grond van de Bijbel moet de conclusie zijn dat Jezus Christus leeft. Hij was volmaakt dus hij leeft nog steeds. Jezus Christus zal rond de drie en dertig zijn en van plaats naar plaats reizen als een nomade zodat niemand opvalt dat Hij volmaakt is en eeuwig leeft. Iedereen kan eeuwig leven als Jezus Christus door Jezus Christus te volgen. Ook in verband met het feit dat Jezus Christus niet is gestorven en dit heeft voor aangekondigd zoals alles in de Bijbel staat voorspelt, inclusief de internationale dynamiek van vandaag.

Jezus Christus zegt duidelijk dat hij drie dagen en drie nachten zal verblijven in het hart van de aarde, daarbij verwijst Jezus Christus expliciet naar Jona die in de walvis zat drie dagen en drie nachten en zoals iedereen weet er levend uit kwam (Mattheüs 12:39-40). Duidelijk kan bijna niet. Jezus Christus leefde toen zijn volgers aangegrepen door angst en vrees dachten een geest te zien Lukas 24:37. Jezus Christus bewees dit door te eten en drinken, bovendien staat in de Bijbel dat de eerste opstanding pas is ná het eind van het huidige tijdperk wanneer Satan is verslagen (Openbaring 20:5). Dat moet nog gebeuren. Volgens de Bijbel heeft nog helemaal geen opstanding plaatsgevonden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus