U bent hier: Home / Joden aan het gas

Joden aan het gas

by J.L. de Kreek — last modified 13-10-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Duidelijk is dat de Zionisten van het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 aan de antisemieten vergunning verleende om drie en veertig jaar later in Auschwitz en Sobibór en Belsen en in de nacht en de nevel Joden te massamoorden voor geld en macht over Palestina. Niet precies is bekend wie van hen in persoon de opdracht leverde tot de fysieke vergassingen. Wel bekend is dat de door de Zionisten geplande en betaalde en door hen symbiotisch samenwerkend met de SS uitgevoerde Holocaust, niet is volbracht.

Er zijn geen zes miljoen Joden vergast. Eigenlijk weet niemand precies hoeveel het er wel zijn. Het kunnen er een paar honderdduizend zijn. De bovengrens ligt rond de drie komma drie miljoen. De officiële databank met miljoenen gegevens over de personen die zouden zijn vermoord of verdwenen in de oorlog weigert openheid van zaken te geven over de inhoud van de database. In verband met privacy. Wanneer aan medewerkers naar het aantal geholocauste Joden gevraagd wordt komt daar alleen het antwoord op dat dit niet verteld wordt “because there so many holocaust deniers out there”.

 

Nu alles is opgeteld en afgetrokken en de eerste shock te boven is gekomen wordt geconstateerd dat het Nazistisch monster van Zion nog altijd wild om zich heen slaat. Een dikke vette witte nek tussen Israël en de Verenigde Staten van Amerika is de prominente As van het Kwaad. Heel de wereld heeft er last van. Precies de samenwerking die de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog vooraf ook al met de Nazi's hadden alleen toen bestuurd vanuit Europa, UK en de VS want Israël had toen nog geen grondgebied. Het was wel al een Staat. Een vereniging was het, een organisatie, met het doel te zijn als Staat met alle middelen en rechten die daarbij zijn zoals een wereld-getto voor het eigen volk.

 

Tot het Zionisme eind 19e eeuw populair werd onder antisemieten leefde Joden in Oost Europa niet zelden in door Zionisten geleidde getto's waarbij de harde knuppel van de getto-politie gehanteerd werd door de antisemitische handlangers van de familie Rothschild en zo. Oekraïne waar nu een fascistische regering huishoudt gesteund door parasieten uit de Verenigde Staten van Amerika, was in de 19e eeuw de bakermat van door Zionisten en Ashkenazische elite aangezette en ondersteunde pogroms op de Joodse midden en onderklasse. Oekraïne is nog altijd een brandhaard voor fascisten en neonazi's. De kring waarin Wilders zich begeeft. Die de aanslag op de MH17 naar alle waarschijnlijkheid gepleegd heeft.

 

Omdat Esther Voet van het Centrum Informatie Documentatie zo sterk liegt over het karakter van het Zionisme en de feitelijke afkeer van het Jodendom met de lust om de Holocaust te vervolmaken, weet ook niemand dat achter de schermen inmiddels gewerkt is aan de volgende Holocaust op de Joden. Daarvoor is immers de stichting van Israël bedoeld. Om 'at the end' toch alle Joden te vermoorden. Dat staat voorspeld in het Woord dus dat zal gebeuren. De Exodus van alle Joden uit Europa als onderdeel van de profetieën is reeds letterlijk vervuld. Het is niet voor niks dat gelovigen de huidige tijd kwalificeren als dé Eind Tijd.

 

Het is bij elkaar genomen niet bijster moeilijk te weten hoe het zit. Een beetje Bijbelstudie levert voldoende begrip om te zien dat de Zionisten nakomelingen zijn van Ashkenaz en Asjkenazim worden genoemd waarbij de tekens “nazi” reeds van oudsher gebakken zitten in de groepsaanduiding. Zionisten zijn personen met een gecorrumpeerde en overigens antisemitische agenda. Zij zijn er bijzonder goed in geslaagd de schijn te wekken dat zij Joden zijn die de Joodse Zaak dienen. Of deze nu heilig is of niet. Zionisten hebben de Joodse identiteit gestolen. Zij hebben zich uit eigen naam belangenbehartigers van de Joden verklaard. Iedereen behalve de Joden vond dat goed want iedereen wilde verlossing van de Joden.

 

De Joden verzetten zich tot de dag van vandaag tegen het Zionisme predikend dat de Nazi-propaganda gebaseerd is op wat de Zionisten zeiden. De Zionisten hebben de Joden naar het gas gedragen om zich te ontdoen van het 'surplus' aan Joden en voor de kolonisatie van Palestina vooral de 'sweet seventeens' over te houden en om Joodse rijkdommen te executeren en een massale volksverhuizing op gang te brengen van Joden die geen enkele behoefte voelde Europa te verlaten of Joods Nationalistische gevoelens uit te leven. De Zionisten hebben middels verschillende publicaties waarvan deels exemplaren via 'controled circulation' de blauwdruk van de Holocaust onder elkaar verspreid. Ook hebben zij middels financiering van Europese antisemieten en anderszins ondersteuning geleverd aan het Naziregiem van Hitler om hem het brandoffer te laten volbrengen op zes miljoen broeders en zusters als Kabbalistisch ritueel bij en tijdens de Kolonisatie van Palestina en de definitieve vestiging van het Duizendjarig Nazirijk met Jeruzalem als Hoofdstad en de Derde Tempel als Kathedraal.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus