U bent hier: Home / Joden als beroepsleugenaars

Joden als beroepsleugenaars

by J.L. de Kreek — last modified 22-05-2017 06:00
Opgeslagen onder:

David Wertheim is directeur van het Menasseh ben Israël Instituut voor Joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies. David Wertheim is één van de redacteuren van het zogenaamde standaardwerk “Geschiedenis van de Joden in Nederland”. Dit boek verhaalt over de eerste aanwezigheid van Joden in Nederland in de Middeleeuwen, tot hun huidige positie in de Nederlandse samenleving. Ook Hans Blom van het NOID is één van de redacteuren. Zonder het boek te lezen kan gezegd worden dat David Wertheim en Hans Blom beroepsleugenlaars zijn.

Vooral over de recente periode van de Tweede Wereldoorlog die zo beladen is zal dit boek de leugens handhaven die bepaalde Joden kennelijk zo graag vertellen. Zowel David Wertheim als Hans Blom voormalig directeur van het NIOD en familie van NSBers kunnen weten dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust dé projecten zijn van de oprichters van Israël. Israël is opgericht te Basel 29-31 augustus 1897. Door journalist en Zionist Theordor Herzl. Uit de officiële protocollen van dit Eerste Zionistische Congres blijkt dat Joden volgens de Zionisten bij meerderheid verachtte bedelaars zijn en dat de deelnemers aan de vergadering de mensenrechten voor de Joden eenzijdig ontbinden.

Uit de overige publicaties van de voorzitter van het Eerste Zionistische Congres te Basel blijkt dat deze journalist met Zionistische ambities het creatieve brein is van de Holocaust, en niet Heydrich of Hitler. In zijn tijd eind 19e was het antisemitisme in West Europa verdampt door de Franse Revolutie. Theodor Herzl heeft daarom het Jodenprobleem bedacht en de finale oplossing. Inclusief treinen, dwangarbeid, kampen, repressie en geaccrediteerde antisemieten. In zijn dagboeken beschrijft Herzl eind 19e eeuw zelfs dat de Zionisten een persoon als Hitler nodig hebben om het Jodenprobleem van alle kanten te kunnen benaderen. Dat Hitler is gefinancierd door Joden en Amerikanen en dat Auschwitz is gebouwd op initiatief van de onderneming van Joden en dat de locatie van het kamp in 1933 reeds is uitgekozen door de Joden van Betar (eerste Bruinhemden) zijn feiten die David Wertheim directeur Menasseh ben Israël Instituut en Hans Blom van het NIOD willens en wetens onder de pet houden.

De meer dan 100.000 Nederlandse Joden zijn makkelijk gedeporteerd en vermoord omdat de Zionisten en onder andere het Nieuw Israëlitisch Weekblad en het Telegraaf-concern de harde kern vormde van de grote groep kwartiermakers of voortrekkers. Het blijkt onmogelijk te zijn met medewerkers van het NIOD te praten over de feiten die zij moedwillig buiten de geschiedschrijving houden. Ook met Joden of althans Zionisten valt geen zinnig woord te wisselen over de waarheid van de feiten. Dat terwijl de publicaties van Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky makkelijk lezen, zowel in het Duist als in het Engels, en aan fantasie niets te wensen over laten. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn misdaden van personen als David Wertheidm en Hans Blom die te beroerd zijn om iedereen te informeren dat het plan van de Zionisten om de Joden uit te roeien niet is beëindigd in 1945.

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust draaide om Israël en zelfverrijking voor de financierende Joden zoals de familie Rothschild die als vorst wil regeren over álle Joden. Hun misdaden hebben zij gespiegeld aan de Bijbel zoals Benjamin Netanyahu fijntjes bewijst 27 januari 2010 tijdens een rede te Auschwitz. Volgens Netanyahu zijn in Auschwitz de profetieën van Ezechiël 37 vervuld. Zoals dat vaker is met de Bijbel worden opvolgende profetieën vervuld dus ook Ezechiël  38-39 wat de volgend finale Holocaust voorspelt. Daarom de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de troepen opbouw van de legers der Kruisvaarders in het Midden Oosten en de onberekenbare Katholiek Donald Trump. David Wertheim en Hans Blom zijn professionals die de geschiedenis vervalsen opdat de volgende Holocaust zich net zo makkelijk voltrekt als de vorige.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus
Recent Entries
Nazi's reizen naar Palestina
Hidde Jan van Koningsveld voortrekker Derde Wereldoorlog
Waarheid over Hidde Jan van Koningsveld
Strijd om Tempelberg
Hidde Jan van Koningsveld ende Joden
Aanzegging Jodenvervolging door Hidde van Koningsveld
Hidde Jan van Koningsveld vergast Joden
Kees van der Staaij pleegt genocide
Hans Knoop collega Pieter Menten
Nazileider Hidde Jan van Koningsveld escaleert
President Marcon: Joden daders Holocaust
Hidde van Koningsveld terroriseert Joden
Hidde van Koningsveld abnormale Jood
Hitler Jan van Koningsveld beledigt Joden
Hidde van Koningsveld gróte Nazi
Kwade ideeën Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld oren wassen
Hidde van Koningsveld = terrorist
Antisemieten trouwste bondgenoten Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld grote lapzwans
Arnold Karskens steunt terrorisme
Terroristen bedreigen Rechtspraak
Holocaust in the making
GeenStijl bedreigt #veteranendag
Hoge Raad steunt genocide
Hidde van Koningsveld lid club Hitler
Hidde van Koningsveld onverbeterlijke antisemiet
Onderduiken voor Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld op Jodenjacht
Hidde van Koningsveld blijft Holocaustliegen
WOII koloniale oorlog Israël
Hidde van Koningsveld steunt Nazi's
Hidde van Koningsveld leider terroristische organisatie
Hidde van Koningsveld bedreigt Joden
Holocaustles voor Hidde van Koningsveld
Hidde van Koningsveld leider Jodenvervolging
Hidde van Koningsveld steunt Holocaust
Zionisten bestelde Holocaust
Viva Donald Trump!
Ahmed Aboutaleb toch antisemiet