U bent hier: Home / Joden gevaar veiligheid

Joden gevaar veiligheid

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2015 11:35
Opgeslagen onder:

Meerderheid der Joden zijn een groot gevaar voor de veiligheid van Europa en de overige Joden. Joden die geen probleem zijn voor de veiligheid van Europa of zichzelf zijn de belijdende Joden. De Joden die trouw zijn aan de Thora. Joden die de Talmoed of erger de Kabbala of het Zionisme volgen zijn een directe bedreiging voor de veiligheid van Nederland, de wereld en Europa.

De Zionistische Joden zijn het antisemitisme begonnen eind 19e eeuw. Na de Franse Revolutie verdampte het antisemitisme door invoering van de mensenrechten. De Zionistische helden van Wilders vonden deze mensenrechten niks en bepaalde dat de Joden geen mensenrechten bezitten. Dat deden zij in Basel bij en tijdens het Eerste Zionistische congres augustus 1897. Het originele verslag van de woorden die toen letterlijk gezegd zijn door de helden van Wilders zijn de Zionisten bekend want deze woorden zijn het fundament van Israël. 

Het bombardement op Rotterdam is betaald door Joden. Het bombardement op Dresden is betaald door Joden. Joden financierde alle partijen van aan de Tweede Wereldoorlog deelnemende landen. Eres Israël, de vereniging met of zonder rechtspersoonlijkheid, beschikte over kapitale banken, geheime diensten, legers, contacten met alle opperhoofden op aarde en de lust alle Joden te verkwanselen voor het stuk grond in Palestina want het achterland is zo veel waard, en tenslotte vonden zij het vlot deporteren van alle Joden uit Europa gewoon leuk.

Het is de zieke waarheid die verdomt makkelijk blijkt uit de talrijke geschriften in de archieven die de Zionisten gesloten houden voor de rest van de wereld. De leugens over de Holocaust en de schuld van de Joodse leiding aan de Jodenvervolging wordt het best gekend door de groep die zich daaraan bezondigd heeft en na de oorlog voortbouwt op de corruptie van de broeders en zusters uit het verleden. Daarbij arrangeren zij de ene na de andere misleiding van het publiek. Omdat de Zionisten van meet af in 1897 de media bepaalde, hebben de Zionisten middels diezelfde media in de rol van prominent journalist of schrijver de leugens relatief makkelijk kunnen voortzetten.

Wat er verteld wordt over de kampen door Joden zijn klinkklare leugens. Auschwitz is gebouwd door Joden voor Joden, om ze te vergassen, verbranden en als slaven te laten werken voor de Joodse financiers van Hitler. De man die de term “Holocaust” geïntroduceerd heeft als kwalificatie voor de Shoah is Eli Wiesel die in het kamp gezeten heeft terwijl de mensen met wie hij dan in het kamp gezeten zou hebben hem niet kennen als kampmattie, en de foto waarop hij zou staan vervalst is en hij het telefoonnummer op zijn arm nooit laat zien. Eli Wiesel heeft helemaal nooit in het kamp gezeten. Ellie Wiesel is een propagandist die de na-oorlogse psychologische oorlogsvoering der Nazi's faciliteert. Nazi's, de gestaalde Moffen als Hero Brinkman, zijn te herkennen aan Israël, het Zionisme en het Vaticaan. Hitler was net als Eichmann een Zionist. De SS is een leger onder commando van de Joodse financiers van Hitler.

Israël is Moffrica. Bedoeld als wereld-getto. Israël is gesticht door Hitler om in een alles vernietigende oorlog die binnenkort losbarst alle Joden te verbranden. Amerika en Israël lokken dat conflict uit zodat iedereen die Joden meer dan zat is en we er allemaal gewoon vanaf willen. Dat is de geschiedenis van afgelopen 118 jaar sinds het eerste Zionistische Congres te Basel. Dat is ook wat iedereen te wachten staat in de nabije toekomst. Het één volgt logisch causaal uit het ander. Juist Leon de Winter, juist Jessica Deurlacher, juist Esther Voet, juist Ronny Naftaniel, juist Hans Knoop, juist Uri Rosenthal, juist Kustaw Bessems, juist harry Mullisch, juist Aron Grunberg, juist de Anne Frank Stichting zijn de personen die dit openbaren moeten. Zij deporteren en vergassen de Joden keer op keer keer dag in dag uit met hun zieke leugens.

De Joden horen in Europa, over de hele aarde verspreidt, dat is de wil van Gd. 2000 jaar geleden leefde ze in het gebied wat nu Israël heet. Daar waren zij bestuurders. Dat mag niet meer van Gd want de Joden hebben het verpest voor zichzelf. Een in het Jodendom erkend feit waar niemand rouwig om is want nergens is het beter dan in de Diaspora behalve met die focking Zionisten in de buurt. Italië bewijst het. Het land waar men het antisemitisme helemaal vergeten was, schrijft de Zionistische held van Wilders, Jabotinsky in 'the War And The Jew' waarin hij erkent dat de Tweede Wereldoorlog een Joodse oorlog is, tot de Zionisten daaraan een eind maakte. Jabotinsky is ook de man die in 1939 namens Israël in oprichting vrede weigert zonder dat de bulk van Joden uit Europa gedeporteerd is. De Zionisten hebben alle besturen op aarde tegen elkaar opgezet en uitgespeeld in een geraffineerd spel waarmee ze godverdomhen nog niet klaar zijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus