U bent hier: Home / Wannabe-Joden gijzelen Europa

Wannabe-Joden gijzelen Europa

by J.L. de Kreek — last modified 18-01-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Een groep puissant rijke wannabe-Joden gijzelt Europa en houdt Duitsland willens en wetens in de Holocausthoutgreep wetende dat er géén zes miljoen Joden vergast en dat de groep puissant rijke Joden daaraan schuldig zijn. De Tweede Wereldoorlog én de Holocaust zijn projecten van de helden van Wilders. Zionisten die te Basel in 1897 reeds de mensenrechten voor de Joden ontbonden en de Jodenvervolging uitgevonden hebben. Meerderheid van de aardbewoners denkt dat Zionisme en Jodendom aan elkaar gelijk zijn terwijl dat absoluut NIET waar is.

Zionisme en Jodendom zijn twee hele verschillende dingen. Jodendom is geloof. Zionisme is een politiek maatschappelijke beweging onder proselieten die géén enkele historische band hebben met de oorspronkelijke Joden zoals deze in de traditie van Abraham het Beloofde Land bestuurde. De Joden die iedereen vergast hebben op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn geworteld in Oost Europa, Oekraïne en omstreken. De Joden uit Oost Europa zijn door hun leiders altijd in getto's gehouden. Klein gemaakt met de harde knuppel van de getto-politie.

De familie die zich gedraagt als de ongekroonde Koninklijke familie van de Joden is de bankiersfamilie Rothschild. Deze familie bezat in Frankfurt am Main een kapitaal huis in de Jüdenstraße wat de hoofdstraat was in het getto waarover zij de macht hadden. Van de Byzantijnse leiders hadden zij min of meer stadsrechten geleverd gekregen om het eigen getto te besturen. Deze familie is door de Zionisten zelfverrijking beloofd indien het de Endlösung der Judenfrage die de Zionisten in team verband met het Vaticaan hebben losgemaakt, zouden ondersteunen. Deze familie Rotschield heeft Hitler betaald en was middels de onderneming eigenaar van Auschwitz. Nu bezit het Libération, drukt het Charlie Hebdo en staan hun vazallen vooraan om schande te spreken wanneer de Holocaust ontkend wordt.

Er was geen Jodenprobleem in Europa. De Joden hadden geen problemen in Europa en de Joden waren geen probleem. Begin 19e eeuw was amper nog antisemitisme in Europa. De Zionisten schrijven het zelf en ook noteren zij de techniek waarmee zij daaraan een eind maakte. Van de problemen van het ouderwetse antisemitisme van de Katholieken wat toen nog “diaspora revisionisme” genoemd werd raakte de Joden middels assimilatie en emancipatie verlost. De Zionisten waren de grootste tegenstanders van assimilerende en emanciperende Joden, hen in vette problemen plaatsend.

De laatste stuiptrekkingen van het antisemitisme werd gezien in de Dreyfus zaak waarbij vervolging op antisemitische grondslag werd ingesteld. Dit werd erkend door autoriteiten en Dryfus is binnen vier jaar gerehabiliteerd. De misslag van de magistraten in verband met Dryfus is door de held van Wilders opgeblazen in de media, om zijn Zionistische gedachtegoed te verspreiden. Herzl was dat. Prominent journalist met Joodse achtergrond voor wie alle deuren open gingen. Van het Vaticaan tot en met het wereldhuis van de familie Rotschield. Herzl schrijft erover in zijn dagboeken die pas in de jaren zestig van vorige eeuw integraal in het Engels vertaald zijn uitgegeven.

Tot die tijd hebben de dagboeken als agenda van de Holocaust in het Duits gecontroleerd gecirculeerd onder Zionisten. De Zionistische helden van Geert Wilders zijn de grote miesgassers die het fundament gelegd hebben voor de Jodenvervolging van 1940-1945. De Zionisten hadden het nodig om de Joden angst aan te jagen en te dwingen tot emigratie naar Israël. De Zionisten vertelde daarbij leugens om de Joden zo ver te krijgen en accrediteerde antisemieten om de massa te controleren. Omdat de Zionisten alleen de 'sweet seventeens' wilde om Palestina te ontginnen is de rest geofferd in de gaskamers en werkkampen van de Joodse bankiersfamilie Rotschield.

De lust van de Zionisten om in strijd met het Jodendom bezit name van Palestina te realiseren is ten volle van de schande bewust gesteund door het Britse bestuur wat in de bezit name de vervulling van traditionele katholieke Eind Tijd profetieën moet hebben gezien. Herzl, de held van Wilders, geloofde, zo blijkt uit zijn dagboeken, dat de Katholieken ondersteuning zouden leveren aan de 'Endlösung der Judenfrage' omdat de Exodus van de bulk van Joden uit Europa een letterlijke vervulling is van de Katholieke Eind Tijd profetieën. Joden geloven niet in een Exodus. Joden geloven in de Diaspora.

Joden geloven dat hen door Gd Jehova tweeduizend jaar geleden de wacht is aangezegd omdat de Joden zich bezondigde aan meer- en/of afgoderij en/of andere zaken die niet des Joods zijn. De Joden zijn min of meer door Gd het bestuur van het beloofde land uit gebonjourd, en hebben massaal Palestina moeten verlaten. Verdreven door de Romeinen. De Zionisten bejubelen in hun heimatlied Shir Betar de verovering van Masada op de Joden door de Romeinen. De Zionisten zijn geen Joodse vrijheidsstrijders. Zionisten zijn agenten van het Romeinse Rijk wat is voortgezet middels de familie Rotschield en de kolonisatie van Israël.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus