U bent hier: Home / Joden grondleggers Nazisme

Joden grondleggers Nazisme

by J.L. de Kreek — last modified 28-07-2013 13:20
Opgeslagen onder:

Odessa Joden als Leon Pinsker en Ze'ev Jabotinsky blijken de grondleggers van het Nazisme te zijn. Daarom ook dat de SS-elite, zoals Eichmann, die zichzelf als een echte Zionist zag, hun naoorlogse ondergrondse OdeSSA genoemd hebben en via de rattenlijn naar Latijns-Amerika en het Midden-Oosten vluchtte. Het is vanzelfsprekend even wennen voor de Joden in Nederland bewust te worden van het feit dat de roots van het antisemitisme bij Joden zelf ligt. Janotinsky was de grote Nazi-leider vóór Hitler, de centrale aanjager van WOII, de man die overal bij was. Oprichter van het Joodse legioen dat in ruil voor de Balfour verklaring het Britse leger ondersteunde in WOI en de militaristische organisatie Betar die in Duitsland de eerste Bruinhemden waren en de Zionistische paramilitaire Irgun.

Leon Pinsker is de man die in 1882 in zijn pamflet 'Selbstemanzipation' de voorzet geeft voor de oplossing van het Jodenvraagstuk en propageert dat Joden niet sociaal gelijk zijn aan niet-Joden zolang zij geen eigen Staat bezitten. Hij stelt dat Joden overal vreemden zijn. Hij noemde Joden lijken. Volgens Pinsker was een Joodse nationaliteit de enige oplossing. Menselijkheid en verlichting konden volgens hem de Joden niet genezen van hun ziekte. Het internationale Jodenvraagstuk had volgens hem een nationale oplossing nodig. Ook schept hij op over de glorieuze oorlogen en guerrilla's die de Joden worstelend met de volkeren op aarde voerde. In 1880 werd Pinsker leider van Hovevei Zion (Lovers of Zion), de voorloper van het moderne Zionisme. Deze groep werd financieel gesteund door Edmond James de Rothschild van de bankiers familie die ook Hitler betaald heeft en juridisch eigenaar was van Auschwitchz.

In 1890 was Pinsker oprichter van de 'Society for the Support of Jewish Farmers and Artisans' in Israël. Deze groep werd de 'the Odessa Committee' genoemd. Grote pogroms in Rusland volgde ná de propaganda van Pinsker en correspondentie van de Asjkenazische leider Herzl met de Tsaar van Rusland om hun 'Endlösung der Judefrage' te steunen. In 1897 heeft de Asjkenazische elite de mensenrechten voor de Joden ontbonden, en zijn Joden door hen weggezet als een volk van verachtte bedelaars. Deze Asjkenazische-elite propageerde ook toename van het antisemitisme in Europa om Joodse rijkdommen te liquideren, wilde strenge beperkingen van vrije meningsuiting, vonden dat Joden op elkaar moesten schieten en dat levende Joden gedood en dode Joden verbrand moesten worden. Ook zagen zij in de mensen op aarde een rijke hoeveelheid slaven.

Het grote verschil tussen Joden uit Odessa en Joden die van oorsprong in Palestina woonde rond de tijd van de veronderstelde kruisigingsdood van Jezus Christus is dat Odessa Joden géén Semieten zijn. Het zijn géén nakomelingen van Sem, de oudste zoon van Noach. Het zijn nakomelingen van Jafet, een kleinzoon van Noach, middels Gomer en Ashkenaz. Ze worden Ashkenazim genoemd. De tekens Nazi zitten reeds van oudsher in deze ouderwets Joodse groepsaanduiding. Het zijn Aziaten. Genetisch verwant met Dzjengis Khan. Tot de 7e eeuw waren het Heidenen. Uit opportunisme door Koning Bulan bekeerd tot Joodsheid. Sloten een verbond met het Byzantijnse Rijk, wat ze feitelijk voortzetten middels de bezitneming van Palestina en de politiek van de Amerikaanse Hebrew.

De ongemakkelijke waarheid over de Nederlandse Joden is dat zij bij meerderheid Nazi's zijn. De pogroms in de 19e eeuw in Rusland waren rellen tegen de arme, onderklasse, Nazi's. Dat de Nazi's zich vermommen als Joden is goed te zien aan het hakenkruis. Dat is een Joods symbool, de David Ster is dat niet. De Zwarte Zon. Zoals dat ook gebruikt is door de Jezuïeten. De Nazi's, Ashkenazim, zijn ook grondleggers van het Zionisme. Zionisme is een synoniem voor antisemitisme want Zionisme streeft naar Diaspora-revisionisme. Deze Ashkenazim, de Nazi-Joden, waren ook de financiers van Adolf Hitler en juridisch eigenaar van Auschwitz wat op hun particuliere initiatief gebouwd is. Hitler had een  Ashkenazische achtergrond, net als Ronny Naftaniel, Esther Voet en Bram Moszkowicz. De 'Endlösung der Judenfrage' is dè vervulling van het Zionisme.

WOII was een Joodse oorlog, schrijven Hitler èn Jabotinsky. Nu werken de Nazi's aan hun apartheidsstaat Israël wat zij in 1897 het wereld-getto noemde. De wens van de Nazi's is ouderwets vestiging van het Duizendjarige Nazirijk. Met Jeruzalem als hoofdstad. Ook aan de manier waarom de Ashkenazische Joden zich afreageren op Islamieten is goed te zien dat zij antisemieten zijn. Islamieten zijn namelijk wèl nakomelingen van Sem, net als de kleine Joodse minderheid die uit Zuid Europa komt. De grote financiers en profiteurs van de Nazi's is de Joodse bankiers familie Rothschild. Deze familie commandeert financieel de legers van de grote machten. Zij zijn ook de sponsors van de Knesset, het Israëlisch hogergerechtshof en de Verenigde Naties. Hun verbond met het Vaticaan moet garant staan voor de definitieve vestiging van het Nazirijk. Ook de Nieuwe Wereld Orde genoemd.

Joden die gewoon Joden zijn hebben zich altijd verzet tegen de idee van het Zionisme. Gewone Joden wilde assimileren en emanciperen in het land van geboorte zonder Joods nationalisme. Alleen de Asjkenazische-elite wilde Palestina in bezit nemen, koloniseren, om het er nog beter te hebben dan ze het al had eind 19e eeuw. In die tijd droomde Amerikaanse Joden al over Holocaust op de Joden in Europa. Uiteindelijk is het de Ashkenazim  niet gelukt zes miljoen broeders en zusters te doden en in rook op te laten gaan. Wel slagen deze Nazi's er steeds in de magistratuur dusdanig onder druk te zetten dat ontkenning van de Holocaust strafrechtelijk vervolgd wordt. De vroegere vrienden van Ronny Naftaniel en Esther Voet en Lodewijk Asscher hebben het bombardement op Rotterdam betaald. Ook staan zijn aan de basis van de deportatie van de honderdtien duizend Joden uit Nederland.

Voorts is Lodewijk Asscher nu prominent ondersteuner van de nieuwe genocide op het Semitische volk van Irak. Zijn grootvader ondersteunde de bezetter bij en tijdens het deporteren van de Joden uit Nederland. Samen met Mark Rutte en Geert Wilders is hij schuldig als een Nazi. Daarbij is Wilders gezien zijn -antiislamitische propaganda een echte ras antisemiet, bovendien wordt hij volop gesteund door de Ashkenazim  Hij ontvangt de nodig lof uit Nazi-staat Israël. Het is een trucje van de Nazi's te doen dat zij Joden zijn. Katholieke kruisvaarders deden dat vroeger ook om de Joden een slechte naam te geven en het Jodendom van binnenuit kapot te maken. De Nazistische hetze die Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Eissens van Stichting Magenta nu voeren tegen de waarheid van de feiten zullen zijn verliezen. Door deze feiten krijgt de hashtag #kkjoden een diepere betekenis. De Nazi-jacht op hen is in volle gang.

Update: de definitie van een pogrom is serieus anti-Joods geweld gedurende meerdere dagen vaak actief of passief opgehitst door de autoriteiten. In Odessa vonden de grote pogroms plaats in de tijd dat Joden leidend waren in het management van de Stad.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus
OdeSSA

ODESSA, ook wel OdeSSA, acroniem van het -voluit- Duitse: Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen (vertaling: 'Organisatie van voormalige SS-leden'), was een verondersteld netwerk van nazi-voortvluchtigen dat rond het eind van de Tweede Wereldoorlog werd opgezet door een groep SS-officieren, onder leiding van Otto Skorzeny.

Volgens de bekende nazi-jager Simon Wiesenthal werd ODESSA in 1946 opgezet. De organisatie zou banden hebben met Argentinië, Egypte, Duitsland, Italië, Zwitserland en het Vaticaan. Ze opereerde vanuit Buenos Aires en hielp Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke en veel andere oorlogsmisdadigers om het bezette Duitsland te ontvluchten en een schuilplaats te vinden in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Andere bronnen, zoals veel interviews met voormalige SS'ers in het kader van de documentaire Mythos Odessa: Wahrheit oder Legende? (2002) van de ZDF, suggereren dat ODESSA nooit die ene wereldwijde geheime organisatie was die Wiesenthal beschreef, maar dat er diverse organisaties waren, zowel openlijk als geheim. Daaronder bevonden zich de CIA, een aantal Latijns-Amerikaanse regeringen, en de zogenaamde Rattenlijn.
De Engelse journalist en publicist Guy Walters, schrijver van onder meer het boek Hunting Evil over het onderwerp, vermoedt dat "Odessa" begon als wachtwoord voor ingewijden in een Amerikaans interneringskamp voor SS-ers en daarna een eigen leven ging leiden.[1] Overigens bestrijdt ook Walters niet dat er kleine en grote organisaties betrokken waren bij het doen vluchten van SS-ers. De literatuur noemt daarbij namen als Stille Hilfe, Konsul en Scharnhorst. Volgens Paul Manning in zijn boek Martin Bormann: Nazi in Exile vonden uiteindelijk meer dan 10.000 voormalige Duitse militairen de weg naar Zuid-Amerika langs de vluchtroutes ODESSA en Deutsche Hilfsverein. Ook volgens Uki Goñi, die in zijn boek La auténtica Odessa (Het ware Odessa, 2002) met name de Argentijnse kant van de zaak belichtte, moet het om duizenden gevluchten zijn gegaan.[2]

De speculaties werd nieuw leven ingeblazen toen namens ODESSA de verantwoordelijkheid werd geclaimd voor de autobom op 9 juli 1979 in Frankrijk gericht op de antinazi-activisten Serge en Beate Klarsfeld.