U bent hier: Home / Joden handlangers Nazi's

Joden handlangers Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 19-07-2013 11:10
Opgeslagen onder:

Meeste Joden zijn handlangers van de Nazi's omdat zij zwijgen over het feit dat de Joodse leiders al in 1897 wilde dat levende Joden verwoest en dode Joden verbrand werden. Iedereen die deze feiten niet actief in herinnering houdt is medeplichtig aan de moorden. Vooral Ronny Naftaniel, Esther Voet, Uri Rosenthal, Harry Mulisch, Aron Grunberg, Leon de Winter, Lauwrence Blik zijn fout. Al de Zionisten zijn medeplichtig aan de Holocaust omdat zij de schuld van de Zionisten verhullen èn alleen Duitse Moffen vervolgen. Het is ronduit teleurstellend zo laf als de Joden zijn.

Joden in het Nederlands taalgebied doen nu al een paar jaar de stinkende best te voorkomen dat de geschriften van Zionistische leiders onder het grote publiek bekend worden. Daaruit blijkt eenvoudig de ziel van Zion. De hersenroerselen van Satan. Er zijn globaal bepaald twee soorten Joden. De minderheid die ouderwets Joden en 'ebenbürtig' zijn, en de Nazi's. Joden zijn bij meerderheid dè Nazi's. Hitler was hun helper. Hitler zelf had een Joodse achtergrond. Hij heeft personen omgekocht om openbaarheid hiervan te voorkomen. Openbaren dat Hitler een Joodse achtergrond had werd vervolgd wegens smaad. Hitler is betaald door Joden. Joden waren juridisch eigenaar van Auschwitz. Eli Wiesel heeft geen kampnummer. Joden waren de eerste bruinhemden en voerde eerder dan Hitler het hakenkruis.

Het waren eerst de leidende Joden die in 1897 de mensenrechten voor de Joden ontbonden en een wereld-getto voor de Joden wilde nadat anderen op dat thema verder gingen. Deze leidende Joden van toen waren daarvoor de slavendrijvers, de aristocraten. De personen die van niemand iets te duchten hadden want zij waren de baas. Zij commandeerde de legers van de grote machten met hun geld. De Holocaust begint bij de beslissing van Joden eind 19e eeuw dat zij Holocaust willen. Daarna is de idee van de Holocaust in Europa als een olievlek in de 'hearts and minds' van de burgers gekomen. De persoon die als een paard werkte aan de propaganda ten behoeve van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk was een journalist zoals Kustaw Bessems. Theodore Herzl was zijn naam. Hij had een Asjkenazische achtergrond. Hij was prominent. Schreef met alle wereldleiders over zijn idee van de Endlösung. Uit zijn geschriften is op te maken dat hij meer verwantschap toont met het Katholicisme dan het Jodendom.

Deze journalist die als 'founding father' van Israël geëerd wordt is de man die van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk het internationaal politieke vraagstuk gemaakt heeft. Hij voorspelde dat zijn plan ver na zijn dood tot volle wasdom komen zou. Met zijn plan vervulde hij opzettelijk Katholieke Eind Tijd profetieën. Hij predikte meer antisemitisme omdat dan Joodse rijkdommen geëxecuteerd worden kunnen. Hij wilde geaccrediteerde antisemieten de massa laten controleren. Hij propageerde dat Joden op elkaar moesten schieten. Hij wilde strenge beperkingen op vrije meningsuiting. Hij was tegen democratie. Voorstander van slavernij. Zijn 'der judenstaat' zijn de protocollen voor de politiek van Adolf Hitler. Daarin maakt hij klip en klaar dat het de Zionisten om geld, goederen en macht te doen is. Ook schetst hij de contouren van het deporteren per treinen, de concentratiekampen, de slavenarbeid en 'lebensraum'.

Het racisme komt ook bij deze corrupte Joodse meerderheid vandaan. De Joden die aan de basis staan van het Zionisme stonden ook aan de basis van de slavernij, of profiteerde daarvan. Slavernij werd verboden bij en tijdens de Franse Revolutie. Het Zionisme is de beweging van de oud-slavendrijvers om de vrijheden voor burgers ongedaan te maken en de Rothschild bankiers familie de rol van Koning der Koningen, heer der heren te vergunnen in de aanstromende Nieuwe Wereld Orde waar niemand voor gekozen heeft. Waarin ook de Paus een hoofdrol spelen zal. De oorlog in Irak, 911, het geweld in Afghanistan, de politiek van Lodewijk Asscher & co is de nieuwe Nazi-politiek. Het is de opmaat naar de definitieve vestiging van het Duizendjarig Nazirijk. Het is waarachtig wat er over Joden gedacht wordt. Zij zijn bezig een wereld regering te vestigen en iedereen tot slaaf te maken die niet kapitaalkrachtig genoegd is hen de hielen te likken.

De Nieuwe Wereld Orde (N W O) waar de Nederlandse politiek van wegkijkt. Waarvan de medeplichtige media doet alsof berichten daarover uit het brein van 'aluhoedjes' komen, is hèt complot van Jezuieten en Ashkenazim. De Paus en de Rotchieldbankiers familie. Ondersteund door de Zionisten. Geholpen door Hitler. Volbracht nu bij en tijdens de Eind Tijd. Het geheel is letterlijk een opzettelijke vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieen precies in de tijd dat ook de Maja's een bijzonder moment in de kalender hebben en iedereen denkt dat er een nieuwe tijd aanbreekt. Deze tijd is ouderwets slavernij. Jeruzalem als wereldhoofdstad. Waarbij de Zionisten desnoods met geweld het bestuur hebben overgenomen. Gesloopt hebben wat er nu staat op de tempelberg en daar hun Kruisvaarderskerk gebouwd hebben om er een telg van de Rotschield bankiers familie tot Prins van (groot) Israel te laten kronen. Holographic CCD kan daarbij worden toegepast om ook te doen laten lijken dat Katholieke Eind Tijd profetieen magisch vervuld worden.

Katholieken en Zionisten vormen een syndicaat tegen de mensheid om de Eind Tijd profetieen opzettelijk te vervullen. Daarbij wordt macht mogelijkheden en middelen door democratische verkregen ambten misbruikt en ambtsplichten geschonden. Zoals door Andre Rouvoet bijvoorbeeld die met zijn zieke geest ook aan de basis staat van het grootschalige seksueelmisbruik van minderjarigen door medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Het Zionisme. De oorlog in Irak. De oorlog in Afghanistan. De aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Het Nazisme. De Shoah. De Exodus. Het is allemaal onderdeel van de eeuwige en vervloekte kruistocht der Katholieken tegen de beschaving. Dus eigenlijk zijn de Zionisten geen Joden. Dat is precies wat de Joden die ouderwets hun niet Israëlische nationaliteit en de Thora trouw zijn, zeggen. Zij onderwijsen geduldig dat de Nazi's en Zionisten twee handen op dezelfde buik zijn. Keerzijde van dezelfde medaille. Elkaars spiegelbeeld. De Zionisten en Katholieken willen niet dat het publiek er bekend mee is anders heeft de Duivel het eind van zijn tijdperk te vrezen.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus