U bent hier: Home / Joden internationale dreiging

Joden internationale dreiging

by J.L. de Kreek — last modified 20-07-2013 07:55
Opgeslagen onder:

Het lijkt cru anno 2013 te schrijven over het bestrijden van Israël. Alsof het ongedierte is. De EU heeft richtlijnen voor relaties met Israëlische vestigingen in Westbank en O-Jeruzalem. Joden die na de Eerste Wereldoorlog volgepakt met luizen uit Polen de grens met Duitsland over vluchtte, zijn door Zionistisch geïnspireerde pogroms opgejaagd. In Duitsland gekomen troffen zij aan de grens ontluizingscentra en opvangkampen. Vervolgens maakte Zionisten in Duitsland nationalistische gevoelens los onder de Duitsers die na de Eerste Wereldoorlog als minderheid in Polen gekleineerd en geterroriseerd zijn. De Joden kregen alle schuld omdat de Zionisten predikte dat Joden geen mensenrechten bezitten en bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars zijn.

Ook wilde de Zionisten antisemitisme om Joodse rijkdommen te liquideren. Zionisten wilde voorts dat Joden op elkaar schoten en levende Joden vernietigd werden. Bestrijding van het Zionisme heeft natuurlijk niks te maken met bestrijden van Joden. Dat heeft alles van doen met het verlossen van de Joden van de grootste plaag in de moderne tijd: de maatschappelijke en politieke ideologie van de Asjkenazim die kortaf worden aangeduid met de telkens Nazi èn de verwerpelijke staat Israël. Schrijver Elie Wiesel die iedereen onderwijst over de Holocaust in The Jewish Chronicle (Pittsburgh), April 13,1978, schrijft, hou het hart vast (*):

How do you tell children, big and small, that society could lose its mind and start murdering its own soul?

The Jewish Chronicle is ook de magazine waarmee met de publicatie van het artikel 'a Solution to the Jewish Question', 17 januari 1896, de Zionistische leider Theodore Herzl de 'Endlösung' op de internationaal politieke agenda gezet heeft. Daarin schreef hij dat de Zionisten het antisemitisme begrepen en dat het een gerechtvaardigd middel tot zelfverdediging is. In de jaren daarna stond Herzl aan de basis van de Stichting van Israël en het plan voor de 'Endlösung der Judefrage' wat Adolf Hitler volbracht heeft met financiële ondersteuning van de Joodse familie die in de dagboeken van Theodore Herzl een internationale dreiging genoemd wordt omdat het de militairen van de grote machten financieel commandeert.

Joden die rechtens bestreden moeten worden, in het belang van de Staat, zijn Joden die het Zionisme aanhangen en/of Israël verdedigen. Verdedigers van Israël zijn Nazi's. Ook Katholieken ondersteunen het Zionisme en de staat Israël. Zionisme heeft ook meer te maken met opzettelijke vervullingen van Katholieke Eindtijd profetieën dan met wat anders. Jezuïeten en Zionisten en de 'Schutzstaffel‎' werkte voor de heilige kongsi tussen de Paus en de Rothschild bankiers familie die ook Hitler betaald heeft en juridisch eigenaar was van Auschwitz. Jammer dat de media zo weinig respect heeft voor de feiten. Had veel leed gescheeld.

Het bijzondere aan de geschiedschrijving over de Jodenvervolging van 1940-1945 is dat het leugens zijn en overdrijving is van wat er zich afgespeeld heeft. Zionisten hebben de geschiedschrijving naar de hand gezet opdat het publiek niet bekend is met de schuld van Zion en daarmee Israël aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Dit hebben zij kunnen doen omdat de Zionisten de sleutelrolpersonen zijn in verband met de internationale verhoudingen. Zionisten slaan het ritme van de oorlogsdrum. Ook domineren Zionisten de media zoals Ronny Naftaniel bewijst. Zijn gebrek aan onderwerping aan het Jodendom is exemplarisch voor zijn soort terrorisme. De kern van de terroristische wereldbeweging der Zionisten is gevestigd in de landen van de As van het Kwaad. Grote en kleine Satan.

Er worden directe nakomelingen van eerstelijns Auschwitch slachtoffers vervolgd in Nederland die de feiten openbaren over de schuld van Zion aan WOII en de Shoah, en de Holocaust ontkennen. Joden ontkennen de Holocaust omdat het een Shoah was. De begrippen Holocaust en Shoah worden als synoniem gebruikt en zijn dat niet. Aan de andere kant worden Jezuïeten en Zionisten en SS onderscheiden terwijl ze soortgelijk zijn. Een Holocaust is een vrijwillig gebracht brandoffer waarbij het geofferde in rook opgaat om God goed te stemmen bij de orde van de dag. Een Shoah is een catastrofe. Dat is welhaast het tegenovergestelde van een Holocaust. Net zoals Zionisme het tegenovergestelde van Jodendom is.

Er wordt uitgekeken naar de strafvervolging van Ronny Naftaniel en Esther Voet en Ronald Essens van Stichting Magenta in verband met hun holocaustfraude. Zij weten en zij konden weten dat de Zionisten de grote schuldigen en er beduidend minder dan zes miljoen Joden vermoord zijn. Desondanks houden zij vast aan de eigen geschiedsvervalsing en dreigen zij erkenning van hun corrupte opvattingen af met 'drie consequences'. Voor Duitsland eindelijk eerherstel. Terugbetaling van onverschuldigde 'wiedergutmachungen' en herstel van de staatsrechten van de Palestijnen over Palestina. Vanzelfsprekend komt het grondgebied van Israël niet toe aan de Asjkenazim. Zij zijn van oorsprong Khazars en bezitten geen enkele historische, genetische of Bijbelse band met Palestina. Detroit is onbewoond en ook Madagaskar hoort tot de mogelijkheden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus