U bent hier: Home / Joden, Joden en nog eens Joden

Joden, Joden en nog eens Joden

by J.L. de Kreek — last modified 11-03-2017 06:00
Opgeslagen onder:

Joden zijn een speciaal volkje. Joden stammen indirect van Abraham. Arabieren stammen direct van Abraham. Joden zijn bekeerde Arabieren. Het Joodse ras is Arabisch. Semieten en Arabieren zijn hetzelfde. Niet alle Joden zijn Arabieren. Meeste Joden zijn zogenaamd Joods en lid van de Synagoge van Satan. Jezus Christus waarschuwt in de Bijbel voor deze Joden. Dit zijn de zogenaamde Joden die de sfeer verzieken. Zoals Lodewijk Asscher.

Om goed te zien wat Joden zijn kijkt men eerst naar Lodewijk Asscher en vervolgens naar de site op www.truetorahjews.org. The True Thorah Jews zijn dé Joden. Asscher stamt van de Nazi's. True Thorah Jews zijn er in soorten en maten. De  True Thorah Jews van truetorahjews.org zijn overwegend orthodox tot zeer orthodox. Er zijn ook liberale tot zeer liberale True Thorah Jews. Kenmerk van Joden is handhaving van de Thorah en het verbond met Gd. Vroeger in de oudheid werd Gd nog gewoon bij de naam genoemd door de Joden. Door toedoen van de Joden is de relatie tussen Gd en de Joden veranderd. De kern van het verbond met Gd sinds de Diaspora wordt de Drie Eden genoemd. 

Omdat de Joden in het verleden het verbond met Gd verbroken hebben door te zondigen en zich bijvoorbeeld te verlagen tot afgoderij, heeft Gd het verbond tussen Hem en de Joden verandert. Gd is almachtig. Joden kunnen hoog of laag springen. Wanneer Gd het verbond verandert is daaraan niks te doen. Gd liet bijvoorbeeld de Tempel van de Joden in het Beloofde Land verwoesten door de Romeinen. Daarnaast plaatste Gd de Joden in de Diaspora. Verstrooiing is een ander woord voor Diaspora. Verstrooiing betekent dat Gd de Joden het bestuursrecht over het beloofde land ontnam. Joden bezitten sindsdien geen bestuurs- of staats- of politieke rechten over het Beloofde Land.

In het Jodendom, dus vanuit het perspectief van de The True Thorah Jews, is dat een geaccepteerd feit. Joden zoals die van The True Thorah Jews ambiëren geen bestuurs- of staats- of politieke rechten over het Beloofde Land. Joden zijn gelovig. Zij willen door Gd geregeerd worden. Daarom doen Joden niet aan politiek. Joden in de politiek zoals Asscher zijn geen Joden qua geloof, voorts is Asscher genetisch geen Jood. Joden willen wel graag een verblijfsvergunning en een woon en werkvergunning in of reisvergunning naar het Beloofde Land, ongeacht wie daarvan bestuurder is. Het Vaticaan en Groot Brittannië en de familie Rothschild willen de bestuurders zijn over Israël en het Beloofde Land. Israel is de naam van de Joden, net zoals Jehova de naam is van Gd. Daarom dat de familie Rothschild en het Vaticaan en Groot Brittannië innig samenwerkend met de helden van Geert Wilders de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verzorgd hebben.

Dit laatste, dat de helden van Wilders de grote wegbereiders zijn van Hitler en de gaskamers mag niet geopenbaard worden door familie van Joden die in Auschwitz zijn vermoord want de vrienden van de helden van Wilders vinden dit antisemitisme en dan doen ze aangifte en bedreigen ze de rechtspraak met afschrikwekkende consequenties om desbetreffende personen te vervolgen en veroordelen. Dit wordt Jodenvervolging genoemd. Vroeger in de tijd van de Tweede Wereldoorlog werden Joden gewoon van de straat geplukt en waren ze makkelijk te herkennen aan hun gele Jodenster. Tegenwoordig gaat het vervolgen van Joden subtieler. Anders valt het te veel op.

Wat overeenkomt met de Jodenvervolging van toen en nu is dat vooral de medewerkers van de Telegraaf nu de Telegraaf media Groep in hun vuistjes lachen. Dat zijn de mensen zoals Jan Roos en Ebru Uhmar of Bert Brussen of Bart Mos die in de media als journalisten of verslaggevers of opiniemakers nepnieuws verspreiden in verband met de ware toedracht van het instorten van de torens van de Twin Towers en de genocide in Irak. Deze aanslag is door anderen beraamd en uitgevoerd dan de media en politiek propageert, opzichtig met de feiten in strijdt. Deze aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn de verdere voortzetting van de plannen van de helden van Geert Wilders die moeten leiden tot bestuursrechten voor Rothschild, het Vaticaan en Groot Brittannië over de Joden en het Beloofde Land wat sinds de Diaspora gewoon rechtmatig aan de Palestijnen toebehoort.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus