U bent hier: Home / Joden moeten uitgeroeid

Joden moeten uitgeroeid

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2013 14:45
Opgeslagen onder:

Het Centrum Informatie Documentatie Israël wil onderzoek van de overheid naar antisemitisme onder Nederlandse scholieren. De Tweede Kamer spreekt vandaag over antisemitisme en andere discriminatie. Aanleiding zijn de antisemitische uitlatingen van Turkse jongeren in het TV programma ‘Onbevoegd Gezag’ en een rapport waaruit vooroordelen tegen Joden bleken op acht Amsterdamse scholen. Het Centrum Informatie Documentatie Israël kan beter het eigen Zionisme onderzoeken op antisemitisme want de grote Zionistische leider Theodore Herzl die gezien wordt als de grondlegger van Israël schrijft zelf in zijn dagboeken op 06 augustus 1895: “Jews must be destroyed”.

De grote Zionistische leider Herzl schrijft meer antisemitisme in zijn dagboeken. Een waslijst met zijn antisemitische citaten staan op de sites hetzuur.nl en holocaustles.nl die Ronny Naftaniel van het CIDI offline wil hebben omdat het Joden zou beledigen. Ook de Joden van truetorajews.org schrijven dat Zionisme en Nazisme aan elkaar gelijk zijn en dat de Nazi propaganda gebaseerd was op wat Zionisten zeiden. Op 11 oktober 2012 is Ronny Naftaniel van het CIDI per aangetekende brief afschriften toegezonden waaruit het hardcore antisemitisme der Zionisten blijkt. Ook de concrete feiten die uitwijzen dat de Zionisten de grote schuldigen zijn aan WOII en de Shoah en dat er geen Holocaust heeft plaatsgevonden zijn bij Ronny Naftaniel bekend gemaakt.

Desondanks doen Ronny Naftaniel, Esther Voet en de rest van het CIDI en ook de medewerkers van het Meldpunt Discriminatie Internet alsof de neus bloedt en dreigt Ronald Eissens van het Meldpunt Discriminatie Internet met ouderwets zionistisch geweld wanneer de Holocaustontkent wordt. De kans is erg klein dat de leugens der Zionisten lang stand houden zullen. Er komt een moment dat de hele wereld weet dat de Zionisten Israël, in strijd met de Joodse wetten hebben opgezet en dat zij die staat bedoeld hebben als wereld-getto. Hitler is betaald door de Zionisten. Eerst nadat de Zionisten besloten tot een Jodenvrij Europa is Hitler overeenkomsten met de Zionisten aangegaan om dat te verzorgen.

Auschwitz was in eigendom van de Rothschild bankiers familie die ook Hitler betaald heeft en de Knesset en het Israëlische gerechtshof financiert. De symbiose tussen de Zionisten en de SS is dermate evident dat het als ziekelijk gekwalificeerd wordt dat Ronny Nnaftaniel en het CIDI en co ondanks alle publicaties en stukkenwisselingen in zake hetzuur.nl blijven doen alsof Zionisme een Joodse ideologie is die niet aan de basis staat van de Jodenvervolging van 1940 – 1945. De Joden zijn door de Zionisten vergast en de eigenaar van hetzuur.nl en holocaustles.nl en nazitruth.nl heeft Goede Nieuws laten weten dat hij die feiten Ronny Naftaniel & co persoonlijk door de strot duwen zal nu zij niet vrijwillig de eigen bedrog, geschiedsvervalsing en holocaustfraude erkennen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus