U bent hier: Home / Joden ontberen zelfkennis

Joden ontberen zelfkennis

by J.L. de Kreek — last modified 18-07-2013 16:40
Opgeslagen onder:

Joden geven de Duitsers de schuld van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Dit is uitzonderlijk onrechtvaardig. Joden horen naar de Joodse navel te staren. In de spiegel te kijk. Joden zijn de aanstichters van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Joden tegen Joden om Palestina in bezit te krijgen opdat daar -hoe banaal- een telg van de Rothschild bankiers familie gekroond worden zal als Prins. Dàt zijn forensisch de feiten. Ook zijn er géén zes miljoen Joden vermoord. Er was géén Holocaust. Het offer is niet vrijwillig gebracht door het Joodse volk. Niet democratisch gekozen Zionistische leiders zijn de grote gangmakers achter het geweld van de Tweede Wereldoorlog en nu.

Israël is een Nazi Staat. Hèt wereld-getto. Bedoeld om de Joden te vermoorden die ná de Jodenvervolging van 1940-1945 overgebleven zijn. Als letterlijke en opzettelijk uitgevoerde vervulling van Katholieke Eind Tijd profetieën die door de Jezuïeten en SS en Zionisten gedeeld zijn. Zionisme is Nazisme. Joden zijn Nazi's. Er zijn Nazi-Joden en er zijn Thora Trouwe Joden. Eigenlijk zijn alleen Thora Trouwe Joden, Joden. Jodendom is een geloof. Jodendom is verwant aan de Islam. Joden en Islamieten zijn genetisch en religieus broeders in meest letterlijke zin. Joden en Islamieten zijn nakomelingen van dezelfde aartsvader. Joden en Islamieten zijn van hetzelfde zaad.

Joden en Islamieten zijn Semieten want het zijn genetische nakomelingen van Sem, de oudste zoon van Noach. Van oorsprong is de Katholieke kerk de bron van het antisemitisme in Europa. Dat is nooit verandert want de Katholieken, Zionisten en SS werken voor dezelfde heilige zaak. De SS is na de Tweede Wereldoorlog niet weg geweest. Het opereert nu in Islamitische landen, pissend op lijken van mensen die zij haten omdat het Islamieten en dus Semieten zijn. De oorlog in Irak is het antisemitische vervolg op de Tweede Wereldoorlog. De oorlog die voorafgaat aan de definitieve vestiging van het Duizendjarig Nazirijk wat ook bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Joden van Zion bestuurd is.

Het dagelijks hoofdbestuur van de Moffen is vandaag gevestigd in Israël. Het parlement en de regering van Israhell zijn de voortzetting van het regiem van Adolf Hitler. Zionisten zijn internationale Joden. Die verplaatsen de zetel wanneer het hen uitkomt. Zij willen Jeruzalem als hoofdstad van de wereld en de ouderwetse Joodse dictatuur als wereld regering met slavernij en alles wat aan terreur daarbij hoort. Er zijn minder Joodse slachtoffers gevallen in de Tweede Wereldoorlog dan de zes miljoen. Bizar veel minder. Het kunnen er makkelijk minder dan drie miljoen zijn. Ook zijn Joden verder Oost Europa in gereisd dan Auschwitz, zelfs met goud en sieraden in de zakken. Auschwitz was een transitcentrum. Een doorvoerhaven voor kolonisten dieper Oost Europa in. Vanzelfsprekend ook als route naar Palestina.

Voorts was IG Auschwitz een bedrijf van de Rothschild bankiers familie die samen met Rockefeller en Koninklijke Shell de hoofdsponsors van Adolf Hitler zijn geweest. De Joodse slaven werkte voor hen. Zij die door de schoorstenen in rook opgingen werden geofferd door de Amerikaanse Joden die al in 1900 fantaseerde over Holocaust in Europa. Zij hebben het geld geleverd voor de materialen en goederen en salaris voor het Duitse leger. Hun Zionistische 'counterparts' hebben Duitsland vanuit Amerika de oorlog verklaard voordat Hitler anti-Joodse maatregelen nam. Anti-Joodse maatregelen in Duitsland zijn uitgelokt door de oorlogsverklaring van Judea aan Duitsland om het te vernietigen. Krisstalnacht was vijf jaar later. Nadat de druk van de internationale Joden op Duitsland was toegenomen. Discussie over betwist gebied in Polen heeft geleid tot de interventie van Duitsland wat de Blitzkrieg genoemd is. Frankrijk en Engeland waarvan de legers ook financieel gecommandeerd zijn door de Rothschild bankiers familie, escaleerde tot 'full-blown' wereldoorlog.

Het zijn de financiers van Israël die de hoofdschuldigen zijn aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. De sponsors van de Knesset. De sponsors van het Israëlisch Hoger Gerechtshof. De sponsors van de Verenigde Naties. De leden van Betar. De Irgun. De Palmach. De Zionisten. Dàt zijn de Nazi's. Zij hebben schuld aan de dood van Anne Frank. Hun voorouders hebben het bombardement op Rotterdam betaald. Zij hebben het hart uit de samenleving gescheurd en de wereld naar de afgrond gedragen om daarvan te profiteren. Niemand anders dan Joden zijn het die de intellectueel daders zijn. Omdat ze in Hitler geloofde als verlosser. Omdat ze geld konden verdienen aan zijn oorlogsindustrie. Omdat ze het in Palestina nog beter hebben wilde dan ze het al hadden. De Asjkenazische Joden hebben bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 het voortouw genomen door de mensenrechten voor de Joden te ontbinden en Joden als een volk van verachtte bedelaars weg te zetten.

De epistels van de onderscheidenlijke deelnemers aan dat congres lezend valt vanzelf op dat de Zionisten maling hadden aan emanciperende, assimilerende Joden die vrij wilde zijn. Zij zagen in de mensheid een rijke hoeveelheid slaven en ambieerde geaccrediteerde antisemieten om de massa te controleren. Ze waren tegen democratie en wilde strikte beperkingen van vrije meningsuiting. Eerst door Internet zijn deze geschriften in het Nederlands taalgebied voor iedereen makkelijk toegankelijk. Àl de na-oorlogse jaren zwijgen de Zionisten over de dagboeken van de Zionistische leider Herzl en zijn ideeën. Omdat de schuld van Zion aan al dat geweld daaruit onloochenbaar blijkt. Nu is er in ieder geval één directe nakomeling van de eerstelijns Joodse slachtoffers van Auschwitz lichtelijk laaiend liederlijk kwaad op Ronny Naftaniel en Esther Voet en Leon de Winter en Harry Mulisch en Loe de Jong en de Anne Frank Stichting en de Joodse Omroep en natuurlijk Ronald Eissens van Stichting Magenta persoonlijk om hun diep zieke leugens, en die wil ook Geert Wilders vervolgd hebben in verband met misdrijven tegen de veiligheid van de Staat.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus