U bent hier: Home / Joden ouderwets aangerand

Joden ouderwets aangerand

by J.L. de Kreek — last modified 15-06-2013 10:20
Opgeslagen onder:

De Joden worden ouderwets aangerand. Vandaag zijn het Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Geert Wilders, Jack de Vries, Israël, Amerika, die de Joden ouderwets aanranden. Precies zoals vroeger. Iedereen denkt dat de Joden gevaar te duchten hadden van Adolf Hitler. Het vreemde is dat Hitler juist lief was voor "nationale" Joden. Duitsland moest meewerken aan de Jodenvervolging in Europa van 1940-145 anders zou het vernietigd worden door de 'the American Hebrew' die iedereen eeuwig een zieke loer draaien. De Holocaust is precies wat het woord zegt: het brandoffer van Joden door Joden.

Joden hebben Joden naar de kampen gedragen om ze vernietigen. De rijke Joden die de arme en middelklas Joden vernietigde om Israël in bezit te krijgen voor zichzelf, en samen met de Papen de wereld te besturen. De Zionisten, die namaak Joden, dat zijn dè Nazi's. De Moffen zijn laffe meelopers die niet beter weten en aangezet zijn door de Zionisten. De Zionisten hebben eerst in Polen en Rusland de pogroms aangewakkerd om de Joden op te drijven naar West Europa en ze van daaruit weer met de trein teruggestuurd naar Oost Europa en Palestina als slaven of om te koloniseren.

De Joden zoals Joden altijd geweest zijn vanaf het begin der Joden, meer dan vijf en een half duizend jaar geleden, geloven niet in een Joodse Staat. Die willen geen Joodse Staat. Die willen in de verstrooiing leven. Overal op aarde willen zij leven behalve in een Joodse Staat. Joden zijn anti-Zionistisch. Altijd geweest. Ook toen de Zionisten ver vóór Hitler de mensenrechten voor alle Joden ontbonden. De Zionisten dat zijn de rijkste rijkaarden op aarde die nooit ergens last van hebben en zelf de grootste antisemieten zijn. De Rothschild, dàt zijn schandalige terroristen. De Joodse bankiers familie die alle partijen financiert. Altijd de oorlogsdrum bepalend en de legers van de grote machten als stratego over de aardoppervlakte verplaatsend.

Het zijn de Zionisten die het zelf schrijven dus het is belachelijk dat dit niet naverteld worden mag van de Zionisten. Joden demonstreren eindeloos tegen Zionisme en de Zionisten laten daarvan niks zien in de door hen gedomineerde media. De Zionisten geven de Joden een slechte naam. Het zijn Aziaten. Genetisch verwant met Djengis Khan. Ze stammen af van de Bijbelse Ashkenaz. De Joden stammen van Sem, van dezelfde stamboom als de arabieren: Semieten. Echte Joden en Arabieren zijn zowel qua genenpool als geloofstechnisch broeders en zusters, terwijl Zionisten en Joden elkaar uitsluiten. Joden verdragen geen Zionisme. Joden zijn radicaal intolerant ten aanzien van Zionisme.

Geert Wilders heeft in een kibboets gewoond dus hij kan het weten. De partij ideoloog van de PVV legt in zijn boekje de Schijn-Elite der Valsemunters Joden, gas, geel en geld halen op één lijn. Volgens het Centrum Informatie Documentatie Israël is Gordon een antisemiet omdat hij Joden en geld halen nota bene voor de grap in een adem noemt. Israël is het wereld-getto waar de Joden die over zijn van de Holocaust zullen creveren. De Tweede Wereldoorlog was bedoeld om precies zes miljoen Joden om te brengen als kabbalistisch offer, want zes miljoen is een heilig getal voor de Kabbala, en de rest staat geagendeerd voor bij en tijdens de door Joden gevreesde Hel van Megiddo. Dat is het moment dat de Papen samen met de kruisridders van de Rothschild wereldmacht grijpen en verder iedereen afslachten die niet in hun straatje past.

Ronny Naftaniel neemt deel aan de voortgaande genocide op de Joden. Hij weet dat zijn Zionistische vrienden WOII en de Shoah gemanaged hebben. Ronny Naftaniel is 'sondercommando'. Van de joodse getto-politie. Zo'n Nazi met harde knuppel die het liefst mept en slaat. Het spleetje tussen de tanden is bij Ronny Naftaniel dubbel vals. Zijn CIDI, en van Esther Voet, is de club van de Nazi's van nu. Verdekt opgesteld, zogenaamd als Joden terwijl zij geen jota van de joodse wetten en tradities naleven. Natuurlijk gaan ze met Pesach naar de kerk. Verder vegen zij de kont af met het Jodendom. Zij denken dat elke invulling van het Jodendom goed is om als Jood door het leven te gaan wanneer de moeder Jood was. Ook vaderjoden zijn Joden. Het is net als de katholieken. Iedereen kan Jood zijn mits de daarbij passende leerstellingen getrouw worden nageleefd.

Van alles wat belangrijk is in het Jodendom, de kern, is niks terug te vinden bij de Zionisten. De diepe afkeer van een Joodse Staat. Dat is immers de inhoud van het verbond wat G-d (Jehova) is aangegaan met de Joden nadat zij hadden gezondigd in de tijd van de veronderstelde kruisigingsdood van Jezus Christus, die profeet is van de Islam wat de eerste van de drie monistische godsdiensten is. Zionisten miskennen G-d (Jehova). Voor Zionisten is het kapitaal heilig. Ook zo iets wat liederlijk in het gezicht slaat: de Zionisten die het fundament gelegd hebben voor Israël schrijven zelf dat het hen alleen te doen is om er zelf rijker van te worden, om eigen vermogens te vermeerderen en het in Israël nog beter te hebben dan ze het in Europa al hadden. Zionisme is de zuiverste vorm van Jodenhaat.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus